Toekomstbestendig bedrijf stelt ESG centraal

Toekomstbestendig bedrijf stelt ESG centraal

“ESG heeft in de afgelopen jaren strategische prioriteit in de boardroom gekregen”, zegt Bart-Adriaan de Ruijter, lid van de ESG-taskforce van advocatenkantoor CMS. Deels besteden bedrijven aandacht aan ‘Environmental, Social, Governance’-vraagstukken uit risico-overwegingen. Ze zien in dat als ze iets doen wat stakeholders zoals consumenten, NGO’s en beleggers niet zint, ze gevaar lopen hun ‘license to operate’ kwijt te raken. Dat ze er dus goed aan doen te letten op waardecreatie op lange termijn, zich sociaal opstellen en niet te veel vervuilen en verspillen. Daarbij blijkt uit onderzoek dat voorlopers met focus op ESG (purpose) niet alleen reputatievoordelen genieten, maar vooral commercieel succesvol zijn.
Het belang van een goed ESG-beleid neemt de komende periode toe door de voortdurend aangescherpte wet- en regelgeving op ESG-gebied. Zo moeten vanaf boekjaar 2024 veel grote bedrijven in Europa voldoen aan de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en komt de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) er binnen een paar jaar aan. Toezichthouders (en andere belanghebbenden) beoordelen steeds vaker of bedrijven klimaatafspraken wel nakomen en klagen hen aan als ze in gebreke blijven (‘ESG-litigation’). Bedrijven zijn of worden verplicht klanten en toeleveranciers te controleren op schendingen van mensenrechten en andere ESG-aspecten. Niet van alle veranderingen is duidelijk wanneer ze precies worden doorgevoerd, maar waarom daarop wachten? “Je kunt je het beste daar nu al proactief op voorbereiden en niet de wetgeving afwachten. Het komt de toekomstbestendigheid van de onderneming ten goede”, aldus De Ruijter.
CMS wil daarbij ondersteuning bieden. Het kantoor streeft ernaar dé ESG-firm van de wereld te zijn. Zelf is CMS aangesloten bij UN Global Compact van de VN, een programma dat monitort hoe duurzaam bedrijven zijn. Alleen al in Amsterdam werken bij CMS twintig ESG-specialisten, wereldwijd zijn dat er meer dan honderd. Er is een mondiale ESG-taskforce die cliënten adviseert hoe ze hun ESG-beleid kunnen optimaliseren. Proactief ESG-beleid leidt niet alleen tot bestendig succes, maar voorkomt ook dat een onderneming in de ‘line of fire’ terechtkomt’.

cms.law

Recente stories