Familiebedrijven vormen stille kracht

PwC is al jaren een vertrouwde partner van veel familiebedrijven. Het accountants- en advieskantoor helpt hen in de volle breedte om toekomstbestendig te ondernemen. “Uit ons onderzoek blijkt dat familiebedrijven een stabiele factor in de Nederlandse economie zijn.”

Familiebedrijven vormen stille kracht

“Familiebedrijven vormen van oudsher een belangrijk onderdeel van onze praktijk”, zegt Philip Vossenberg, Family Business Leader van PwC. “We ondersteunen hen onder andere met de jaarrekeningcontrole, fiscale en juridische dienstverlening, transactiebegeleiding en bedrijfsadvisering in brede zin. Ook voor advies over bijvoorbeeld (Gen)AI en digitale transformatie zijn familiebedrijven bij ons aan het juiste adres. Eind vorig jaar hebben we onderzoek gedaan naar de impact van familiebedrijven. Gekeken naar omzet en werkgelegenheid, vormen ze een derde van de Nederlandse economie. Dat wordt nog weleens onderschat.”

‘In omzet en werkgelegenheid vormen

familiebedrijven een derde van onze economie’

Langetermijnvisie
“Familiebedrijven onderscheiden zich door hun langetermijnvisie”, zegt Martin Bond, Private Business Leader van PwC. “Het doel is onder meer om een gezonde onderneming aan de volgende generatie over te dragen. Familiebedrijven beschikken vaak over eigen geld of relatief minder externe financiering dan andere ondernemingen, zodat ze meer ruimte hebben om zelf keuzes te maken over hun strategie, investeringen én hun personeel. Dit maakt familiebedrijven minder conjunctuurgevoelig. Mede daarom bleven ze tijdens de covidcrisis goed presteren, mét behoud van meer personeel dan andere bedrijven. Wat in ons onderzoek opviel: behalve van traditionele banken maken steeds meer familiebedrijven ook gebruik van alternatieve financieringsvormen.”

Family office
“Familiebedrijven gaan niet meer automatisch over op volgende generaties”, zegt Vossenberg. “Bij verkoop van de onderneming wordt het vrijgekomen vermogen steeds vaker beheerd in een single family office. Wij adviseren families over het opzetten en verder professionaliseren van een dergelijk single family office. Via ons ‘single family office’-netwerk brengen we periodiek family offices samen voor kennisdeling over relevante thema’s.”

Positieve impact
PwC helpt familiebedrijven ook bij maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid en innovatie. “Veel familiebedrijven zijn hier intrinsiek al jaren mee bezig, al hangen ze dat uit bescheidenheid niet aan de grote klok”, zegt Bond. “Straks moeten ook familiebedrijven voldoen aan de CSRD-wetgeving. Een mooie kans voor families om – ondersteund door data – hun positieve impact op maatschappelijke thema’s nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van hun stakeholders.”

Kijk ook op www.pwc.nl/familiebedrijven

Familiebedrijven vormen stille kracht

Recente stories