Wijzigen persoonsgegevens

Indien de persoonsgegevens over u niet (meer) actueel of onvolledig zijn kunt u, samen met de juiste gegevens, een verzoek tot aanpassing sturen aan redactie@cstories.nl. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. De nieuwe gegevens zullen na controle zo snel mogelijk door ons worden verwerkt.