ROC Mondriaan voert Teams aan Zet in, een manier van werken die de kwaliteit van onderwijs verhoogt. Digitalisering zorgt hierbij voor stuur- en verantwoordingsinformatie op teamniveau.

ROC Mondriaan biedt circa 240 beroepsopleidingen aan op 26 mbo-scholen in de regio Haaglanden. Recent is dit roc gestart met het concept Teams aan Zet. “Ieder docententeam bepaalt nu grotendeels zelf hoe het de wettelijk verplichte leerstof overbrengt aan studenten”, zegt voorzitter College van Bestuur Hans Schutte. “We geloven dat dit het werkplezier van onze docenten verhoogt, omdat ze zo beter hun ambitie, talent en expertise benutten. Het nog meer dan nu samenwerken in teamverband en het laag in de organisatie beleggen van verantwoordelijkheid draagt bij aan een hogere onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten. Voor de directies betekent Teams aan Zet dat onze rol minder sturend, maar meer faciliterend en ondersteunend wordt.”

Digitalisering speelt een rol bij Teams aan Zet. “We werken steeds meer met data”, zegt Schutte. “We brengen bijvoorbeeld de prestaties en uitval van studenten in kaart. Docententeams zullen deze data periodiek evalueren, zodat ze, indien nodig, snel bij kunnen sturen. Als we ons onderwijs op onderdelen digitaliseren, is het goed als de teams mede de software kiezen. Zij kunnen immers het best beoordelen welke middelen de motivatie en het leervermogen van studenten verhogen. Om met Teams aan Zet maatwerk per school te leveren, hebben we een externe partij ingeschakeld om dit verandertraject in goede banen te leiden. Ook voeren we de verandering op alle lagen tegelijk door, in nauwe samenwerking met de ondernemingsraad.”

Recente stories