‘Wij geloven in een simpele, open aanpak’

Kennis van bedrijven en de markt, openheid, authenticiteit, degelijkheid en ondernemerschap: dat zijn de kernwaarden van het deelnemingenbeleggingsteam van Delta Lloyd Asset Management. “Dat zit in ons DNA, dat zoeken we in smallcapbedrijven, dat is wat we onze cliënten bieden”, vertelt fondsmanager Angus Steel.

Het deelnemingenbeleggingsteam van Delta Lloyd Asset Management is verantwoordelijk voor een aandelenportfolio van ruim drie miljard euro. Dat bedrag wordt deels beheerd in de deelnemingenbeleggingsfondsen: Delta Lloyd Deelnemingen Fonds, Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds en Delta Lloyd European Participation Fund. Op dezelfde wijze wordt het verzekeringsgeld van Delta Lloyd Groep beheerd. De drie fondsen komen voort uit een concept dat in 1999 het levenslicht zag: investeren op langere termijn in kleinere bedrijven waarvan de aandelen sterk ondergewaardeerd zijn, die een goed dividend uitkeren en die in hun eigen niche een sterke, stabiele speler zijn. “Men kent de excessen van de afgelopen jaren in de financiële sector”, aldus Angus Steel. “Complexe financiële producten waardoor veel geld verloren ging, buitensporige bonussen, banken die weinig leren van hun fouten. Het vertrouwen in de financiële wereld is geschonden. Wij willen bewijzen dat het anders kan, met een simpel product, met openheid en met geloof in wat we doen.”

Europese footprint

De deelnemingenfondsen worden beheerd door een vijfkoppig team, dat inmiddels een Europese footprint heeft opgebouwd. Het Nederlandse Delta Lloyd Deelnemingen Fonds – in zijn tienjarig bestaan vaak bekroond voor het stevige trackrecord – dient als model voor het in 2007 opgerichte Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds en het nieuwe Delta Lloyd European Participation Fund (met een pan-Europese reikwijdte). De scope is breder, de opzet en werkwijze zijn gelijk: circa 25 smallcapondernemingen die sterk ondergewaardeerd zijn, met deelnemingen van minimaal 5%. De basis voor het rendement is dividend. Steel: “Met dividend alleen bereiken we het gewenste rendement echter niet. Aanjagers in ons portfolio zijn jaarlijks vier tot vijf bedrijven waarvan de aandelenwaarde stijgt naar een realistisch niveau. De slagroom op de taart is de overnamekandidaat, gemiddeld één per jaar, waarop we een premie van gemiddeld 40% verdienen.”

Focus op dividend

Delta Lloyd combineert focus op dividend en waarde van smallcapondernemingen met een sterke relatie met deze ondernemingen. Het wil zowel met deze bedrijven als met de cliënten die in de fondsen deelnemen een partnerschap opbouwen. “We gaan niet voor het snelle geld. We zijn actieve deelnemers, die bedrijven zo nodig helpen bij het vinden van financiering voor stabiele, winstgevende groei.” Steel kent de kritiek op investeren in kleinere ondernemingen: de kans op sterke groei is groter dan bij multinationals; de kans op falen eveneens. “Ik wijs graag op BP. Groot is niet altijd veilig. Klein is niet altijd risicovol. Ons selectieproces is gedegen. We kijken naar de balans en cashflow van een organisatie, of ze een sterke nummer-1- of -2-positie hebben in hun niche, hoe groot de onderwaardering is en wat de kans is voor uitbouw van hun kernactiviteiten in nieuwe sectoren. Van het grote aantal ondernemingen dat maandelijks uit onze screening komt blijven er één tot twee over waar we echt mee gaan praten. Dit geeft ons een parate lijst van aantrekkelijke beleggingsalternatieven, bijvoorbeeld als een bedrijf waarin we deelnemen wordt overgenomen.” De financiële crisis heeft mooie beleggingskansen in ondergewaardeerde kwaliteitsbedrijven opgeleverd, stelt Steel. “Om met James Bond te spreken: wij waren ‘shaken but not stirred’ en keken door de crisis heen. Zoals wij verwachtten, hebben veel van onze belangen hun marktpositie tijdens de crisis verstevigd. Dankzij hun sterke franchise en klantrelaties, maar ook omdat ze door een sterke balans gebruik hebben kunnen maken van gunstige overnamekansen.” De fondsmanager benadrukt dat er alleen wordt geïnvesteerd in bedrijven die op één lijn staan met de fondsmanagers. “Ondernemingen met een focus op de langere termijn, die hun aandeelhouders aan zich binden met een goed dividend. Bedrijven die openheid betrachten en gaan voor evenwichtige, winstgevende groei. Wij committeren ons voor langere termijn. Dit commitment moet van beide kanten komen. Daarin komt het belang terug van een goede relatie met de bedrijven waar we in deelnemen. Alleen zo kun je de informatie krijgen om de echte intrinsieke waarde van een onderneming te bepalen.” Een bedrijf als Bang & Olufsen bijvoorbeeld, staat momenteel onder druk door strategische fouten uit het verleden. Steel: “Met een nieuwe CEO en een herijking van de strategie kan de onderneming weer sterk groeien en voortbouwen op de nog altijd sterke merkwaarde. Maar alleen door regelmatig met Bang & Olufsen om tafel te gaan zitten, kun je bepalen of de merkwaarde in combinatie met de nieuwe focus tot de groei zal leiden die wij zoeken in een onderneming.”

Succes herhalen

Het team van Delta Lloyd Asset Management denkt na over de mogelijkheid om het succes in Nederland en Europa uit te bouwen naar landen als Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. China, waar Steel met collega Alex Otto is geweest, wordt nauwlettend gevolgd. “We geloven in het succes van onze alternatieve aanpak en dit succes wordt breed erkend. We hebben al zo’n tachtig bedrijven op het oog waar we mee gaan praten. Dit is de logische volgende stap.”

________________

De in deze advertorial genoemde deelnemingenfondsen van Delta Lloyd Asset Management zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter of het vereenvoudigd prospectus voordat u het product koopt. De Financiële Bijsluiter of het vereenvoudigd prospectus is verkrijgbaar via www.deltalloydassetmanagement.com. De waarde is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren.

‘Wij geloven in een simpele, open aanpak’

Recente stories