Mensgerichte AI

Dicht bij het hart van Europa werken ruim vijfenvijftig bedrijven en vijf kennisinstellingen nauw samen aan mensgerichte kunstmatige intelligentie, data-science, smart services en digitalisering.

Mensgerichte AI

De Brightlands Smart Services Campus in Heerlen hoort bij de beste accelerators en is een van de zeven nationaal erkende AI-hubs, zegt Walter Pijls, CEO van de campus, een van de vier innovatiecampussen in Limburg. “Start-ups, bedrijven en specialisten in dataprocessen, mensgerichte AI en digitalisering komen hier samen. De alliantie met kennisinstellingen garandeert een mix van wetenschappers en studenten.”

“We brengen bedrijven in contact met start-ups, financiers, studenten en de top van de wetenschap. Ons ecosysteem biedt naast faciliteiten een cultuur van openheid en onderling vertrouwen.” De ligging van Heerlen in het hart van Europa is een groot voordeel bij het vinden van afzetmarkten én om talent aan te trekken, aldus Pijls. “Je kunt hier echt je vleugels uitslaan. Voor onze start-ups werken we behalve met de andere drie Brightlands-campussen samen met die in Hasselt en Aken, zodat er een internationaal netwerk ontstaat.  Steeds meer bedrijven zien dat voordeel.”

“AI en data-science zitten in een stroomversnelling”, gaat hij verder. “Vandaag is nauwelijks voorstelbaar wat morgen kan. Zeker is dat digitale technologie helpt antwoorden te vinden op fundamentele vragen over o.m. klimaatverandering, cybersecurity of ziektepreventie. Mensgerichte AI heeft voor mij prioriteit en daarom kiezen we voor een aanpak die zich verdiept in de ethische, juridische en sociaal-maatschappelijke aspecten. Zo houden we economische en maatschappelijke waarde van digitale innovaties in balans.”

Recente stories