Kansen benutten

Om de druk op de marges te verlichten, proberen agencies de ‘omzet per fte’ te beïnvloeden. Maar zonder strategie benutten ze niet hun volledige potentieel, weet software scale-up Simplicate.

Kansen benutten

De bureauwereld is flink in beweging. Simplicate deed er groot onderzoek naar. Uit het Industry Report (<100 fte) komt naar voren dat maar liefst 92% zich in 2024 meer focust op financiële resultaten dan in het jaar ervoor. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 80% investeert in AI en 63% in het behoud van personeel. Peter Hager, CEO van Simplicate: “De markt is in beweging, agencies willen groeien en moeten nu bepalen hoe ze hun marktpositie versterken.”

Hager weet wat daarvoor nodig is. “Wij helpen agencies hun volle potentieel te benutten. Achter onze crm- en projectsoftware zit een duidelijke visie op bedrijfsvoering en die delen wij graag. Maar het begint allemaal met meer en beter inzicht in je cijfers. Daarom brengen wij periodiek een Benchmark Report uit, dat gebaseerd is op een dataset van bijna vijfhonderd agencies in Nederland. Hiermee geven we inzicht in hun groeikansen.”

Want volgens Hager kunnen bureaus hun potentieel beter benutten. Door alle uren te schrijven. Door de projectleider verantwoordelijk te maken voor facturatie. En door bewust keuzes te maken over projecten die niets opleveren. “Zorg dat je de tarieven, productiviteit en budgetten scherper inkadert. Als de financiën op orde zijn, kun je met de opbrengst andere ambities nastreven, zoals duurzame groei realiseren voor je klanten én je agency. Wij helpen daar graag bij, want we zijn meer dan software; ons team van betrokken experts staat klaar voor iedere agency die de volgende stap wil zetten.”

Recente stories