Snelle, transparante en veilige informatie voor ondernemers

De Kamers van Koophandel zijn er voor ondernemers, óók in veranderde economische omstandigheden. Deze tijd vraagt om een krachtige en slagvaardige partner, die ondernemers van snelle, transparante en veilige informatie voorziet. En die de administratieve lasten helpt verminderen, zodat ondernemers zich optimaal op het succes van hun onderneming kunnen concentreren.

Stimulering van de economie in de regio’s en verbetering van het ondernemingsklimaat in Nederland zijn de belangrijkste doelstellingen van de Kamers van Koophandel. Dat aan de invulling van die missie in deze tijd andere eisen worden gesteld dan in het verleden, is evident. Digitale communicatie en informatievoorziening spelen nu eenmaal een steeds belangrijkere rol in een efficiënte bedrijfsvoering en daarbij ondersteunen de Kamers ondernemers daadkrachtig. Een van de instrumenten daartoe is het nieuwe Handelsregister. “De moderne Kamer van Koophandel staat voor betrouwbare en accurate informatie voor ondernemers”, zegt Directeur Bureau Handelsregister Peter Jong. “Met behulp van het nieuwe Handelsregister kunnen ondernemers slagvaardiger, transparanter en veiliger zakendoen. Door de toepassing van de meest geavanceerde digitale technieken zal dat steeds beter gaan lukken. Overigens is het toepassen van deze technieken niet iets wat we nu voor het eerst doen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat onze website, waarop wij dag en nacht relevante informatie aan ondernemers verstrekken, zo’n 21 miljoen keer per jaar wordt bezocht!”

Eenmalig vastleggen

“Voor ondernemers is het – zeker in het huidige economische klimaat – van groot belang om snel en slagvaardig te kunnen handelen”, aldus Jong. “Daarnaast is betrouwbare informatie over bestaande en potentiële handelspartners een voorwaarde om veilig en transparant zaken te kunnen doen. Ondernemers hebben met het nieuwe Handelsregister voortaan niet alleen veel sneller toegang tot relevante handelsinformatie; het zorgt er ook voor dat ondernemers steeds minder administratieve rompslomp krijgen. Dat komt enerzijds doordat de verschillende overheden verplicht gebruik gaan maken van de centrale basisregistratie in het nieuwe Handelsregister. Concreet betekent dat voor ondernemers: eenmalig gegevens vastleggen, meervoudig gebruik door verschillende overheidsinstanties. Het is dan niet meer nodig dat die steeds opnieuw naar dezelfde gegevens vragen. Aan de andere kant levert het ook administratieve lastenverlichting op in het business-to-businesstraject. Verplichte uittreksels die bijvoorbeeld door telecomaanbieders of leasemaatschappijen worden gevraagd, kunnen voortaan direct digitaal uit het nieuwe Handelsregister worden gehaald. Dat bespaart de ondernemer veel tijd en geeft hem veel sneller dan voorheen de beschikking over de noodzakelijke bedrijfsmiddelen. Op deze manier is de Kamer van Koophandel voortdurend bezig om de ondernemer daadwerkelijk te steunen met de optimale bedrijfsvoering van zijn onderneming. Dat geldt met name ook voor starters: je hoeft niet meer dagenlang verschillende loketten langs om eindelijk te kunnen beginnen. Bij de Kamer van Koophandel krijg je als zzp’er bijvoorbeeld na het inschrijven snel een btw-nummer, zodat je eerder je eerste facturen de deur uit kunt doen.”

Ontzorgd

“In wezen betekent deze nieuwe werkwijze dat de administratieve lasten van de ondernemer worden verlegd naar de partijen die om de gegevens vragen, zowel in de publieke als in de private sector”, vervolgt Jong. “Doordat de verschillende partijen nu de gelegenheid wordt geboden om zelf de benodigde gegevens op te vragen, worden ondernemers sterk ontzorgd. Overheidsinstanties worden daartoe dus zelfs binnenkort verplicht. Op den duur zal het overgrote deel van de overbodige en tijdrovende procedures, die zoals bekend tot de grootste ergernissen van ondernemers behoren, voorgoed verdwijnen. Er is echter niet alleen sprake van het elimineren van overbodige procedures: snelle en betrouwbare digitale gegevensuitwisseling kan ondernemers zelfs concreet financieel voordeel opleveren. Zo is onder regie van het Ministerie van Economische Zaken een project gestart dat ertoe moet leiden dat wettelijk verplichte financiële verantwoordingsinformatie met één druk op de knop digitaal naar zowel de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst als het CBS wordt verzonden. Zo krijgt de ondernemer eerder duidelijkheid over zijn financiële positie en dat kan van levensbelang zijn bij eventuele kredietaanvragen.”

Regionale functie

“De ontwikkelingen rond het nieuwe Handelsregister spelen zich met name op landelijk niveau af. Voor ondernemers is het daarnaast nog altijd zeer belangrijk dat zij bij de regionale Kamer van Koophandel terechtkunnen voor advies, informatie en ondersteuning. Op regionaal en lokaal niveau zijn de Kamers bijvoorbeeld voortdurend met overheden in overleg over het schrappen van overbodige regels en verordeningen die ondernemers hinderen in hun bedrijfsvoering. De kracht van de regionale Kamers is dat de medewerkers precies weten wat ondernemers daar bezighoudt. Met die deskundigheid kunnen ondernemers als vanouds hun voordeel doen. Doordat we continu seminars en cursussen organiseren, blijven ze voortdurend up-to-date en met onze regionale bijeenkomsten kunnen ze actief netwerken om zo hun concurrentiepositie te verbeteren. Daarnaast maken we ons sterk voor de nationale ondernemersbelangen en bevorderen we ook nog eens krachtdadig het internationale handelsverkeer. Ons werk manifesteert zich dus in verschillende dimensies, al naar gelang het concrete belang van ondernemers. Je kunt stellen dat digitalisering en standaardisering zich steeds meer op bovenregionaal niveau afspelen, terwijl culturele verschillen zich steeds duidelijker op regionaal niveau voordoen. Voor die beide aspecten is de Kamer van Koophandel optimaal ingericht. Digitale gegevensuitwisseling laten we snel en efficiënt en volgens internationaal erkende standaarden plaatsvinden, maar deskundige advisering van regionale ondernemers vindt plaats via het beproefde een-op-eencontact met plaatselijke medewerkers. Dat levert ‘the best of both worlds’ op voor ondernemers.”

Snelle, transparante en veilige informatie voor ondernemers

Recente stories