Optimaal debiteurenproces verbetert betaalgedrag

“Debiteurenbeheer behoort voor geen enkele onderneming tot de corebusiness”, zegt Henk Keizer, voorzitter van de Raad van Bestuur van creditmanagementorganisatie GGN. “Maar de kwaliteit van het debiteurenbeheer beïnvloedt wel het werkkapitaal.” Reden genoeg om kennis te nemen van GGN’s filosofie.

Uit ‘Zo betaalt Nederland’, het jaarlijkse onderzoek van GGN, blijkt dat de betalingsdiscipline van Nederlanders is verbeterd. Zo daalde het aantal Nederlanders dat met een incassobureau te maken kreeg van tien naar zes procent. Ook het aantal mensen dat bezoek kreeg van een deurwaarder daalde: van vier naar twee procent. Kortom, bedrijven hoeven zich weinig zorgen te maken: het gros van de facturen wordt netjes betaald. “Nou, dat is te kort door de bocht”, reageert Henk Keizer, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGN. “Het algemene beeld is inderdaad positiever dan vorig jaar, maar desondanks trekken een aantal bevindingen de aandacht.” Zo lijkt het aantal ‘nonchalanten’ gegroeid. Dit zijn mensen die vergeten om rekeningen te betalen. “Opmerkelijk is dat dit in bijna zeventig procent van de gevallen niet door geldgebrek komt”, legt Keizer uit.

‘Order to cash’

Vooral van jongeren bestaat het beeld dat zij nonchalant met hun geldzaken omgaan. Keizer gelooft echter niet in onwil. “Het klopt dat het betaalgedrag van de generatie Z soms te wensen overlaat’, zegt hij. “Maar is dat hun mentaliteit of komt dat doordat de manier waarop bedrijven hun rekeningen presenteren niet bij die generatie aansluit?”

Keizer beantwoordt die vraag door op andere bevindingen te wijzen. “Veel jongeren tussen de dertien en achttien jaar voelen zich schuldig als zij geldproblemen hebben”, vertelt hij. “Zij houden dat zelfs geheim. Dat wijst niet op onverschilligheid of nonchalance. Er moet dus meer aan de hand zijn.”

Keizer praat met opvallend veel empathie over jongeren, zelfs over jongeren die betalingsproblemen hebben. “Het beeld van de keiharde gerechtsdeurwaarder à la Dreverhaven uit Bordewijks boek Karakter is allang achterhaald”, verklaart hij. Tekenend is dat GGN niet alleen schuldeisers tot zijn stakeholders rekent, maar ook schuldenaren.

Dat heeft alles te maken met de verbrede rol van GGN. “Wij zitten als gerechtsdeurwaarders in een vreemde spagaat. Aan de ene kant vervullen we als openbare ambtenaren, beëdigd door de kroon, een rol in het gerechtelijke traject; aan de andere kant zijn we vrije ondernemers met een maatschappelijke functie.” Dat ondernemerschap wil niet zeggen dat GGN garen spint bij veel wanbetalers. De organisatie heeft zich heel bewust ontwikkeld tot een fullservice creditmanagementorganisatie. “We richten ons tegenwoordig op het hele debiteurentraject: van ‘order to cash’”, aldus Keizer. “Onze incassodienstverlening heeft in tien jaar tijd een hoge vlucht genomen. Desgewenst kunnen we zelfs het hele debiteurenbeheer inclusief facturering van een organisatie voor onze rekening nemen.”

De missie van GGN is dan ook te omschrijven als het streven naar duurzame verbetering van de cashflow voor klanten. “En ja, als dat nodig is, zetten we daar deurwaarders voor in,” zegt Keizer, “maar tegelijkertijd kijken we ook naar verbeterpunten in het debiteurenproces bij leveranciers om incasso’s en deurwaardersacties juist te voorkomen.”

Consultancy

Tot de diensten die GGN levert behoren ook advisering en consultancy. Dat verklaart waarom Keizer en zijn medewerkers het betaalgedrag van bijvoorbeeld jongeren zo grondig analyseren. “Die analyse kan leiden tot gerichte adviezen. Want volgens ons kunnen organisaties veel doen om het aantal slechte betalers terug te dringen.”

Ten eerste zouden bedrijven zich af moeten vragen of zij het voor jongeren niet te makkelijk maken om in de schulden te raken. “Hoe vaak vragen leveranciers of klanten wel tot betalen in staat zijn? Toch is dat een relevante vraag”, meent Keizer. Maar zelfs als dat deel van een transactie probleemloos verloopt, kan er verderop in het proces nog heel wat verkeerd gaan. “Ondernemingen met slechte betalers zouden zich moeten afvragen of zij wel tijdig factureren, of zij wel goed factureren en of hun factuur wel duidelijk overkomt.”

Volgens Keizer realiseren veel bedrijven zich bovendien te weinig dat de wereld snel verandert. En daarmee ook het betaalgedrag van veel mensen. “Misschien moeten we voor onze klanten een app ontwikkelen, waardoor het voor hun debiteuren makkelijker wordt om tijdig te betalen”, stelt Keizer.

Innovatief

Een deurwaarder die een app ontwikkelt? “Ja, waarom niet”, vindt Keizer. “Naast integriteit, nabijheid en betrokkenheid behoren proactief en innovatief handelen tot onze kernwaarden. Voor GGN betekent dit dat we moderne technieken toepassen waar die maar zinvol kunnen zijn om debiteuren te wijzen op openstaande rekeningen.”

Met nieuwe producten en concepten hoopt GGN bestaande klanten te helpen om hun debiteurenbeheer en cashflow te optimaliseren. “Dat bedoelen we met ‘mastering credit’”, zegt Keizer, verwijzend naar de karakterisering van GGN die sinds januari 2011 in het nieuwe logo gevoerd wordt. Overigens hoopt GGN door innovaties ook nieuwe markten te ontwikkelen. De organisatie heeft daarvoor een sterke basis. Met 28 vestigingen en 1500 medewerkers is GGN al het grootste deurwaarderskantoor en de grootste deurwaarders-incassocombinatie in Nederland. Door de opbouw van het relatiebestand is tevens een enorme database aan kennis opgebouwd. Via incassopartners in Europa en daarbuiten kan GGN ook internationaal opererende klanten van dienst zijn.

Optimaal debiteurenproces verbetert betaalgedrag

Recente stories