KPN zorgt dat uw ICT zonder zorgen werkt

Kostenefficiëntie is een belangrijke drijfveer om het beheer en onderhoud van ICT uit te besteden aan gespecialiseerde businesspartners. De keuze voor een partner gebeurt echter vooral op basis van kennis, betrouwbaarheid, klantgerichtheid en omvang van het dienstenportfolio. De shortlist met namen is dan niet zo groot.

KPN heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de grootste ICT-dienstverleners waar klanten terechtkunnen voor vrijwel al hun telecom- en IT-behoeften. Zowel het bedrijfsleven, overheden als consumenten wenden zich tot KPN voor vele ICT-diensten die hen helpen om hun doelstellingen te bereiken. Telecomdienstverlening stond altijd al op een hoog plan bij het bedrijf, en het was dan ook een natuurlijke stap om ook informatietechnologie in de serviceportfolio te betrekken. De steeds verdergaande samensmelting van telecommunicatie en IT zorgde eveneens dat KPN zijn dienstverlening gemakkelijk kon uitbreiden. Technische expertise was immers al volop aanwezig. De concurrerende voorsprong van het bedrijf werd verder versterkt doordat betrouwbaarheid en de kwaliteit van de dienstverlening, professionaliteit, stabiliteit, continuïteit en schaalgrootte belangrijke argumenten waren in de besluitvorming om voor KPN als ICT-partner te kiezen. Bovendien wordt samengewerkt met verscheidene vooraanstaande partners, zoals Microsoft, F-Secure en Citrix, die elk op hun eigen terrein hun sporen hebben verdiend. Klanten kunnen zich richten op hun corebusiness en hoeven zich niet druk te maken over hun ICT. KPN neemt alle zorg daarvan over. “Wij zien het als onze taak om ondernemers te ondersteunen bij het behalen van hun zakelijke doelstellingen”, zegt Louis Rustenhoven, die bij KPN verantwoordelijk is voor alle marketing, sales en distributie gericht op de zakelijke markt. “Het gaat er ons om dat we hen in staat stellen om hun eigenlijke werk te doen en zij de ICT – en dan vooral het beheer ervan – met een gerust hart aan ons kunnen overlaten. Ons groeiende marktaandeel in een zeer concurrerende omgeving toont aan dat wij daar zeer succesvol in zijn.”

Ontzorging werkplek

“Werkplekbeheer is een dienst die wij al lange tijd tot volle tevredenheid van onze zakelijke klanten uitvoeren”, vertelt Omar Benameur, directeur Software Online en MKB Werkplek bij KPN. “Deze dienst zorgt ervoor dat bedrijven zich kunnen richten op hun kerntaken en niet op het in de lucht houden van servers, pc’s en de daarop geïnstalleerde kantoortoepassingen. Ondernemers willen gewoon dat medewerkers productief kunnen blijven.”

Ook is het uitbesteden van beheertaken kosteneffectiever dan het zelf doen. Een bedrijf hoeft geen dure eigen IT-afdeling meer in dienst te houden om er toch verzekerd van te zijn dat het bedrijfsnetwerk, de computers en de applicaties blijven werken. Remote beheer zorgt ervoor dat het netwerk 24/7 beschikbaar blijft. Vooral het mkb kan hier profijt van trekken, omdat zij het schaarse kapitaal en andere beschikbare resources daar kunnen inzetten waar ze werkelijk nodig zijn om de markt te bewerken en het bedrijf te laten groeien. “Bovendien heeft het mkb met werkplekbeheer de beschikking over de nieuwste versies van de door hen gebruikte software zodat zij altijd up-to-date zijn”, benadrukt Benameur. “Wij nemen namelijk ook de verantwoordelijkheid voor het licentiebeheer op ons, zodat je kunt zeggen dat wij daadwerkelijk de werkplek ontzorgen.” Ook internettoegang, e-mailverkeer, housing en hosting, de beveiliging van bedrijfsgegevens en de back-up ervan zijn diensten die bij KPN in goede handen zijn. De streng beveiligde CyberCenters waar de systemen, applicaties en databases zijn gehuisvest, waarborgen dat alle bedrijfsinformatie te allen tijde en van waar dan ook ter wereld voor geautoriseerde medewerkers toegankelijk is en nooit verloren kan gaan.

Klantgerichte dienstverlening

KPN is een klantgerichte organisatie die erop gespitst is diensten en producten te leveren waar klanten om vragen. De schaalgrootte van het bedrijf, de financiële stabiliteit en de aanwezige kennis en ervaring van de medewerkers zijn het fundament dat garandeert dat ondernemingen van elk formaat ondersteund kunnen worden. “ICT is inmiddels zo ingewikkeld geworden, dat bedrijven niet goed of niet altijd weten hoe zij de infrastructuur en systemen moeten implementeren en onderhouden”, legt Rustenhoven uit. “Ze willen het ook niet, omdat dit buiten hun kerncompetentie valt. Ze laten dit graag over aan businesspartners met gespecialiseerde kennis. Als iets niet naar behoren werkt, moeten gebruikers de mogelijkheid hebben om de helpdesk te bellen en om een onmiddellijke oplossing vragen. Dat doen zij dan ook als KPN voor het beheer en het onderhoud van het netwerk en de werkplekken zorgt. Er zijn maar weinig andere partijen in Nederland die hetzelfde hoge niveau van dienstverlening en betrouwbaarheid kunnen leveren.”

KPN investeert bovendien in de nieuwste systemen en technieken om ondernemingen te helpen bij hun dagelijkse taken. Zo is de infrastructuur al voorhanden om moderne technologieën als clouddiensten direct voor klanten te kunnen inzetten. “Bedrijven zijn enthousiast over het gebruik van de cloud en vragen welke diensten wij hen kunnen bieden”, vertelt Benameur. “Bij de keuze voor het gebruiken van de cloud speelt het kostenaspect uiteraard een belangrijke rol, maar het feit dat wij betrouwbare en veilige cloudoplossingen leveren, geeft in bijna alle gevallen de doorslag. Maar welk pakket aan diensten een klant ook bij ons afneemt, wij zorgen er in alle gevallen voor dat zijn ICT werkt.”

KPN zorgt dat uw ICT zonder zorgen werkt

Recente stories