Einde aan schijnverbindingen en luchtkastelen

De oprechte wil tot samenwerken en de moed om persoonlijk leiderschap te tonen. Marcel de Rooij, directeur bij Twynstra Gudde, ziet dit als de grootste opgave voor de toekomst.We kunnen de talloze, complexer wordende vraagstukken niet langer oplossen vanuit één overtuiging, invalshoek of discipline.

“Natuurlijk was het voor de recessie al zo dat we de steeds complexere vraagstukken in onze samenleving niet konden oplossen vanuit één overtuiging, invalshoek of discipline, maar de noodzaak om hier nu ook écht naar te handelen is in het afgelopen jaar wel erg pregnant aan het oppervlak gekomen. Twynstra Gudde wil aan herstel van ‘samen en leiderschap’ een wezenlijke bijdrage leveren.” De Rooij is ervan overtuigd dat deze crisis ontstaan is doordat mensen op grote schaal producten en diensten hebben gekocht en verkocht die ze zelf niet snapten. “Dat heeft kunnen gebeuren in een cultuur waar het ‘ik, ik, ik’ voorop heeft gestaan. Nou hoeft dat niet eens erg te zijn, maar op het moment dat mensen vinden dat ze alles moeten kunnen, gaat het fout. Als ze hun grootsheid en talenten overschatten en er geen plaats is voor nederigheid en zelfreflectie, naar henzelf en hun omgeving. En als ze daar met zichzelf en hun omgeving niet over kunnen of durven praten; uit misplaatste arrogantie of vanwege het idee dat het slecht of zwak is als je iets niet kunt of niet begrijpt. Op dat moment ontstaan schijnverbindingen, luchtkastelen, kortetermijngewin en piramidespelen. ‘Dikke ikken’, om met Harry Kunneman te spreken! Dan verkopen mensen producten die ze zelf niet begrijpen.” Volgens De Rooij is er in de huidige maatschappij moed voor nodig om te erkennen waar je voor staat en wat je wel en vooral niet kunt, en van daaruit samen te werken met anderen. Iets wat mensen in wezen heel goed kunnen, maar wat steeds minder vanzelfsprekend is geworden. “Samenspel en leiderschap vraagt om het overstijgen van het eigen ego en het eigenbelang.”

Ontwikkeling stimuleren

Twynstra Gudde is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met als kerncompetenties project- en programmamanagement, veranderkunde, organisatiekunde en samenwerken. Dagelijks doen het bedrijfsleven en de publieke sector een beroep op de ruim 350 adviseurs en managers. Experts die gezamenlijk, maar ieder vanuit hun eigen vakgebied en perspectief, opdrachtgevers helpen bij het oplossen van veelal complexe vraagstukken. Dit alles vanuit de overtuiging: we doen in ideeën, maar denken en handelen in resultaat. De naam Twynstra Gudde is verbonden aan een groot aantal spraakmakende projecten in Nederland en daarbuiten. De bedrijfscultuur van Twynstra Gudde wordt gekenmerkt door een open en creatieve werksfeer waar professionele ontwikkeling en nieuwe initiatieven gestimuleerd worden. De bemensing van opdrachten werkt via een vrij marktmechanisme. Dit maakt dat adviseurs vanuit hun eigen kracht en ambitie kunnen werken. Bijna altijd samen met anderen. Zo krijgt de opdrachtgever het beste uit het bureau. De Rooij: “Onze organisatie is anders ingericht dan het gemiddelde adviesbureau waarbij een centraal planbureau de opdrachten uitzet. We willen onze medewerkers én opdrachtgevers verder brengen. Hen helpen het verschil te maken en van daaruit het initiatief te nemen of te houden. Voor ons is het belangrijk dat we aanzetten tot een andere manier van denken over en kijken naar de opgaven die op ons pad komen. Twynstra Gudde kiest voor kwalitatieve groei, dan komt de omzet vanzelf. Het gaat dus niet om meer, maar om beter.”

Vermogen tot verbinden

Sinds een aantal jaren investeert Twynstra Gudde in de ontwikkeling van de competentie ‘samenwerken’. De organisatie doet dit via (promotie)onderzoeken op het gebied van allianties, netwerken tussen organisaties en de rol en betekenis van bestuurders. Twynstra Gudde werkt onder meer met de Mutual Gains Approach, een van oorsprong Amerikaanse aanpak waarbij het doel is om te komen tot een gezamenlijke oplossing met meerwaarde voor alle betrokkenen. Onderdeel van dit ‘vermogen tot verbinden’, ofwel de kunst van het samenwerken, is ook de meest effectieve en geloofwaardige manier van leiderschap. Twynstra Gudde ondersteunt veel organisaties hierbij, onder meer via leiderschapsprogramma’s en strategisch omgevingsmanagement. Hierbij gaat het om herkenbaarheid, verbinding en authenticiteit. De Rooij: “Het meer, meer, meer heeft de afgelopen jaren volledig de vrije loop gehad. Alles was gericht op groei en daarop zijn ook veel organisaties gefinancierd. Samenwerking dachten we niet nodig te hebben en niemand hield er rekening mee dat het herfst of zelfs winter kon worden. Nu moeten we met beide benen op de grond kijken waar het echt om gaat. Dat lukt wanneer het complementaire van individuen, teams en organisaties duidelijk is. Zoals eerder gezegd: als je weet waar iemand voor staat en gaat, dan kun je pas echt samenwerken. Samen tot resultaat komen is binnen Twynstra Gudde sinds de oprichting de basis geweest.” “En”, besluit Marcel de Rooij, “we werken er nog steeds mee. Weten waar je goed in bent, maakt productief. Om met Ludwig Wittgenstein (1889-1951) te spreken: ‘Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen.’ Laten we gewoon ophouden met dat opgeblazen gedoe, anders blijven we schijnverbindingen en luchtkastelen bouwen.”

Einde aan schijnverbindingen en luchtkastelen

Recente stories