Twynstra Gudde

Twynstra Gudde

Branche
Organisatie Adviesbureau
Overige informatie

Stationsplein 1
3818 LE?? Amersfoort
Postadres:
Postbus 907
3800 AX?? Amersfoort

Telefoon: 033-4677777
E-mail: info@tg.nl

Twynstra Gudde is een onafhankelijk en toonaangevend organisatieadviesbureau. Onze kerncompetenties zijn project- en programmamanagement, veranderkunde, organisatiekunde en samenwerkingskunde.

Vraagstukken
Dagelijks doen de publieke sector en het bedrijfsleven een beroep op onze adviseurs en managers en buigen we ons over uitdagende, vaak complexe vraagstukken. Als partner van ‘Highland Worldwide’ maken we deel uit van een vooraanstaande, internationale groep adviesbureaus. Dat geeft ons werk, waar nodig, internationale kracht.

Ervaring
Twynstra Gudde heeft al decennialang ervaring in de advisering van vaak gerenommeerde opdrachtgevers. Die ervaring maakt onze opdrachtgevers, en ons, rijker en wijzer. Al leert onze ervaring ook dat ervaring nooit alles leert. Geen vraagstuk is hetzelfde, alle problemen hebben hun eigen genen en verdienen een eigen aanpak.

Wijze blik
Een wijze blik is een wijde blik. Ons bureau biedt plaats aan een grote variëteit van experts die gezamenlijk, maar allen vanuit hun eigen vakgebied en perspectief, opereren. Hierdoor zijn we in staat anders tegen onze opgaven aan te kijken en zijn we beter in staat onze kennis en ervaring op een productieve manier in te zetten.

Resultaatgericht
Twynstra Gudde denkt mee en doet mee. We hechten aan de strategie maar ook aan de realisatie, aan ‘wat’ maar ook aan ‘hoe’. Ons werk houdt niet alleen stand op papier, het moet vóór alles zijn vruchten afwerpen in de vaak weerbarstige realiteit. Voor ons is een waardevol advies een productief advies.

Vrijdenkers
Bij Twynstra Gudde hebben we de overtuiging dat een échte denker een vrijdenker is. Daarom is alles er op gericht om onze adviseurs en managers die ruimte te bieden. In de wetenschap dat de oplossing van een probleem dat zich in het noordoosten aandient, in het zuidwesten kan liggen.

Bron van inspiratie
Wat ons drijft en begeestert, is de liefde voor onze professie. Wij halen het beste uit onszelf om onze opdrachtgevers daadwerkelijk verder te helpen. Iedereen mag Twynstra Gudde om die reden beschouwen als een bron van inspiratie. Een duurzame bron – we bestaan inmiddels 45 jaar.

Twynstra Gudde is aangesloten bij de Raad voor Organisatie-Adviesbureaus (ROA), de belangrijkste vereniging voor organisatieadviesbureaus in Nederland.