Impact met blijvende waarde

TwynstraGudde helpt organisaties om urgente en complexe maatschappelijke opgaven versneld te realiseren. Het adviesbureau voert daarbij als motto ‘impact op morgen’. “We dragen bij aan een samenleving waarin mensen en organisaties zich duurzaam ontwikkelen.”

Impact met blijvende waarde

De energietransitie, klimaatverandering, de zorg: maatschappelijke uitdagingen worden steeds groter en complexer. “Organisaties willen met deze vraagstukken aan de slag, vaak ook met andere partijen, maar ze weten niet hoe ze het proces met succes kunnen doorlopen”, zegt directeur Micky Adriaansens. “TwynstraGudde helpt (semi)publieke en private partijen van a naar b te komen met een passende, creatieve en werkbare oplossing. En dat doen we goed, getuige onze notering in de MT1000 en de hoge NPS-score.”

‘We slaan bruggen tussen uiteenlopende organisaties’

Draagvlak

Sinds de oprichting in 1964 heeft TwynstraGudde veel modellen en theorieën ontwikkeld. “Toch is methodiek slechts een hulpmiddel”, zegt directeur Frank van Es. “Het vraagstuk van de opdrachtgever bepaalt welke methoden en competenties we inzetten om de best haalbare oplossing te realiseren. Ook analyseren we de ambities en verwachtingen van alle stakeholders, zodat onze aanpak landt en draagvlak creëert. Zo slaan we bruggen bínnen, maar ook tússen uiteenlopende organisaties.”

“We maken complexe vraagstukken inzichtelijk en behapbaar”, vult Adriaansens aan. “We schetsen een tijdpad waarin opdrachtgevers stap voor stap aan verandering werken. Dat doen ze samen met ons, want we blijven betrokken tot een project gerealiseerd is. Daar leren we als organisatie van. En omdat we midden in de maatschappij staan, voelen we ons verantwoordelijk voor een goed eindresultaat.”

Kennis delen

“De grote variatie aan expertise en ervaring maakt TwynstraGudde al jaren uniek”, zegt Van Es. “Om die voorsprong te behouden, hebben we de ‘School of Impact’ ontwikkeld. Hierin leiden we nieuwe impactmakers op: eigen medewerkers, maar ook mensen van buiten TwynstraGudde. Met ons ‘House of Impact’ gaan we nog een stap verder. Dit is een initiatief waarbij we budget en uren inzetten om Nederland te helpen op thema’s als armoede, duurzaamheid en ondermijning. Voel je je ook betrokken bij de wereld om je heen en werk je graag aan urgente vraagstukken in een team met experts uit diverse vakgebieden? Neem dan contact op met TwynstraGudde en word ook impactmaker.”

Recente stories