Veel meer dan matchen van vraag en aanbod

Twynstra Gudde Interim Management is als bureau voor interim-, project- en programmamanagement actief in vooral het onderwijs, de overheid en de zorg. Het bureau blinkt uit dankzij een unieke constellatie van expertise, ervaring en commitment. “We leveren meer dan dat we beloven.”

Veel meer dan matchen van vraag en aanbod

Bestuurders zien zich voor steeds grotere uitdagingen gesteld. “De wereld waarin organisaties zich bewegen is erg complex geworden”, stelt Leon Bovée, directeur van Twynstra Gudde Interim Management (TGIM). “De samenleving wordt veeleisender, waardoor ook de politiek steeds vaker en sneller veranderingen wil zien. Ook groeit de rol van de technologie en worstelen bestuurders met de vitaliteit van hun organisatie én mensen. Veel maatschappelijke vraagstukken zijn niet langer door één organisatie of één bestuurder op te lossen. Juist door de inzet van excellente interim-bestuurders of -managers, in combinatie met de kracht van ons bureau, slagen zij erin om toch adequaat én snel oplossingen te vinden.”

Bevlogenheid

Volgens Bovée gaat het bij de keuze voor een tijdelijke manager om meer dan alleen een match tussen vraag en aanbod. “Het begint natuurlijk met de juiste kennis, ervaring en kwaliteit. Maar we selecteren onze mensen ook op echte bevlogenheid. Ze moeten met liefde over hun vak en kennis over hun markt spreken en zich sterk committeren aan het doel van de opdrachtgever.”

Soms vraagt een project in een latere fase om andere vaardigheden dan in het begin. “Als het succes van de oplossing erbij gebaat is, zetten we voor die fase dan een andere persoon in”, zegt Bovée. “Onze managers kunnen bovendien altijd terugvallen op de kennisorganisatie binnen Twynstra Gudde, het adviesbureau waar wij onderdeel van zijn. Met ongeveer 250 adviseurs hebben wij een breed scala aan ondersteunende expertise in huis.”

Supervisor

De partners binnen TGIM voeren op periodieke basis voortgangsgesprekken met de interim- en programmamanagers. “Onze partners zijn bijna allemaal oud-bestuurders”, zegt Bovée. “Ze hebben zelf in de praktijk ervaren hoe het voelt om door een nieuw vraagstuk uitgedaagd te worden. Onze dienstverlening is dan ook meer dan de som der delen.

‘We zijn pas klaar als opdrachtgevers met een nieuw perspectief verder kunnen’

Juist de combinatie van excellente interim-managers, onze kennisorganisatie én de rol van partners als supervisor stelt ons in staat om uit te blinken. We durven ons aan het resultaat te binden omdat we pas klaar zijn als opdrachtgevers op eigen benen met een nieuw perspectief verder kunnen.”

Volgens Bovée levert TGIM zelfs meer dan het belooft. “Onze partners sparren bijvoorbeeld met opdrachtgevers over strategische uitdagingen of verbeterpunten. Ook brengen we graag bestuurders en andere managers met elkaar in contact om over hun organisatie en sector te praten. We doen dit vanuit onze persoonlijke betrokkenheid.”

Recente stories