Zuivelsector verduurzaamt succesvol

Zuivelsector verduurzaamt succesvol

Oscar Meuffels, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie vertelt over de Duurzame Zuivelketen: “De Duurzame Zuivelketen (lid van het Dairy Sustainability Framework) is een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO Nederland.

De 13 zuivelondernemingen die lid zijn van de NZO verwerken gezamenlijk 98% van alle melk in Nederland tot een breed pakket zuivelproducten: van zuiveldranken, baby- & kindervoeding, kaas en desserts tot ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. LTO Nederland vertegenwoordigt ongeveer 70% van de 17.000 Nederlandse melkveehouders.”

Meuffels: “De Nederlandse zuivel staat in binnen- en buitenland sinds jaar en dag bekend om haar topkwaliteit. De afnemers van onze producten hechten een steeds groter belang aan duurzaam geproduceerde zuivel. En, ze willen die duurzaamheid door de hele keten terugzien. Van gras tot glas. Om dit te realiseren richten we ons op vier thema’s met daaraan gekoppeld doelen die we uiterlijk 2020 gerealiseerd willen hebben: behoud van de weidegang, behoud van biodiversiteit en milieu, continue verbetering van dierenwelzijn en klimaatneutrale ontwikkeling. De voortgang die we op deze thema’s boeken laten we monitoren door het onafhankelijke instituut Wageningen Economic Research. De jaarlijkse rapportages tonen dat we de afgelopen jaren forse voortgang hebben geboekt, vooral wat betreft energie-efficëntie, verantwoorde soja en bij de reductie van antibiotica. Ondertussen neemt het aantal melkveehouders dat de koeien buiten laat lopen, weer toe. Ook op het gebied van duurzame energie hebben we aanzienlijke inspanningen geleverd. We hebben kortom flinke stappen gezet in de verdere verduurzaming van de zuivelketen.”

www.nzo.nl