Corporate websites ondergaan de komende jaren de ingrijpendste verandering sinds de lancering van internet. “Artificial intelligence en innovatieve UX creëren slimme intermediairs voor informatie.”

“Eigenlijk is er sinds 1999 niet zo heel veel veranderd. Websites zijn nog vaak een digitale folder”, stelt Martijn Hermans, CEO van Betawerk. Natuurlijk, we gebruiken cookies en zorgen voor personalisatie, maar de echte revolutie staat nu voor de deur. “Er ontstaat een nieuw internet en daar moet elke organisatie zich rekenschap van geven. In welke fase van de digitale transformatie die zich ook bevindt.”

Nu bepalen de eigenaar van de organisatie en een webredacteur wat de bezoeker te zien krijgt. “De impact van AI op digital marketing en contentmanagement wordt gigantisch”, zegt Hermans. “Internet ontwikkelt zich van pull-based naar push-based.” Waar een internetbezoeker tot nu toe zelf via redirects op zoek moest naar antwoorden, krijgt hij die straks slim geserveerd. “Tel daarbij op dat UX zich eveneens volop zal ontwikkelen de komende jaren, mede door 5G. De wijze waarop gebruikers online informatie, services en entertainment tot zich nemen, verandert drastisch.”

Hermans koppelt aan die ontwikkeling een boeiende vraag: “Komt de gebruiker straks nog wel op websites? Of is de intermediair, zoals we die nu kennen van bijvoorbeeld Siri en Alexa, het primaire contactpunt voor informatie?” Een visie op de toekomst is voor corporate communicatie belangrijker dan ooit, weet Hermans: “Onze kracht is om samen met de klant een innovatie-roadmap vast te stellen. Die is steeds user-centered, maar ook haalbaar en duurzaam.”

Recente stories