“Samen in de aanval”

“Samen in de aanval”

Amega Groep denkt in mogelijkheden. Zo ook in 2020 waarin corona grote gevolgen had. Niet alleen was er sprake van een uitdagende markt, ook de impact op het bedrijf en de medewerkers was merkbaar. Het bedrijf in de automotive branche kiest volgens de directieleden Kees Peels, Niels ter Brake en Leen de Koning voor de aanval. “Dit betekent kijken naar kansen en ondertussen de complexiteit in de basis managen. In dit coronajaar hebben we extra geïnvesteerd in nieuwe mobiliteitsdiensten zoals laadpalen, softwareoplossingen en laadpassen”, aldus De Koning.
Een goed voorbeeld is volgens Ter Brake de eigen Corona-teststraat die samen met een ander bedrijf is opgezet. “Een afspraak was snel geregeld. Dit zorgde voor rust in onze arbeidsprocessen en bij onze medewerkers.” Dat laatste is volgens Peels belangrijk. “Mensen zijn de kracht van onze organisatie en sterk bepalend voor het succes van Amega Groep. Door de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers hebben we het jaar 2020 binnen alle Corona-beperkingen goed afgesloten.”
Tevens is in de afgelopen periode volgens De Koning de basis gelegd voor het komende succes. “We staan voor dezelfde uitdaging. Op dit moment is Corona nog steeds aanwezig en ervaren we productieproblemen bij fabrikanten. Het is daarom van evident belang om het samen met alle medewerkers beter te doen dan een ander. In 2021 gaan we er met z’n allen voor om de voorgaande successen te evenaren.”

Recente stories