Perspectief installatietechniek: naar een hogere versnelling

Perspectief installatietechniek: naar een hogere versnelling

Nederland laat een structurele periode van minimale of negatieve groei achter zich en dat geldt voor vele sectoren. In de sector van Bouw en Installeren is er sprake geweest van heel veel afstel en uitstel. Onroerend goed heeft een nieuwe waarde gekregen die in plaats van vermogensaanwas ook oog en oor heeft voor gemak en convenience, voor energie-efficiënt en gebruiksoptimaal. Voor Genieten en Goed passen in plaats van Groei van waarde alleen.

Er is nu een ommekeer merkbaar. Nederland gaat weer aanpakken om te verbeteren met moderne installatietechniek, qua projecten en producten. Er is een portefeuille die bestaat uit achterstallig onderhoud, renovatie, herbestemming en woningnieuwbouw. Dit is voelbaar in alle sectoren; elektrotechniek, klimaattechniek en ook de sanitaire installatie zijn weer beweging. Er is aandacht voor het feit dat deze professionele sectoren van bouwers en installateurs, die vaak zo onzichtbaar zijn, het verschil kunnen maken in de leefbare nieuwe wereld van wonen en werken richting 2020. Centraal staat hun vakmanschap om professionele producten en projecten ketenefficiënt tot een goed einde te brengen.

Ontzorgen is de nieuwe norm voor alle toeleveranciers in de fysieke en digitale wereld anno nu. Een wenkend perspectief om samen waarde toe te voegen aan die keten en leveranciers en afnemers met een distributiepartner die zich niet alleen inleeft in die keten, maar ook transformeert om in die keten dagelijks de referentie te willen zijn. Technische Unie is al 135 jaar lang een vertrouwd begrip. Continu in verbetering om door te gaan waar anderen stoppen. Hulde aan de vakman die zo veel bijdraagt aan het moderne en weer op groei en gemak gerichte Nederland.

www.technischeunie.com

  • René Moscou

Recente stories