De Corporate Financial Officer ziet zich voor uitdagingen gesteld die niet dezelfde zijn als vroeger. Was hij of zij voorheen vooral verantwoordelijk voor het financiële wel en wee van een bedrijf, en deels ook voor risk management en investor relations, nu is daar een taak als liquiditeitsbeheer bij gekomen.

“Dat ligt nog in het verlengde van het gewone financiële takenpakket”, zegt Mike Gries, Sectordirecteur Finance bij SAP. “Veel minder voor de hand liggend is dat vaak verwacht wordt dat de CFO zich meer gaat bezighouden met innovatie. Al is dat natuurlijk een leuke uitdaging.”

“Heel de wereld heeft te maken met nieuwe verdien- en businessmodellen”, legt Gries uit. “Dit betekent in veel gevallen dat jouw hele organisatie daardoor behoorlijk kan kantelen. Verkochten softwarebedrijven voorheen bijvoorbeeld alleen ‘one-off’ licenties van hun producten, nu gaan zij over op transactie- of abonnementsmodellen.” Dat heeft financieel gezien een behoorlijke impact, waar de CFO adequaat op moet reageren. De organisatie moet wel ingericht en klaar zijn om deze verandering te kunnen managen. De verdere integratie van de fysieke en financiële supply-chain stelt nog hogere eisen aan de CFO en zijn ondersteunende informatiesystemen.

Om deze nieuwe wereld van de CFO goed te kunnen managen, zijn nieuwe informatiestromen nodig. “Wij kunnen die informatie real-time op vrij eenvoudige wijze koppelen aan alle in een organisatie aanwezige systemen, waardoor het management goed geïnformeerde en betere besluiten kan nemen”, zegt Gries. “Wij vereenvoudigen complexiteit. Dankzij ‘information at your fingertips’ hebben beslissers meer overzicht en inzicht in wat er speelt in de markt en de organisatie, zodat zij de business beter kunnen sturen.”

Recente stories