Bank Mendes Gans, onderdeel van de ING Groep, is de enige mondiaal opererende specialist in liquiditeit- en informatiemanagement voor multinationals. De bank functioneert als een efficiënte uitbreiding van de treasury-werkzaamheden van haar cliënten en stroomlijnt hun liquiditeit- en betalingsactiviteiten.

“We doen dit op basis van twee services: Netting en de Cash Pool”, vertelt Ron Kors, vicepresident van Bank Mendes Gans. “Netting is een intelligent betaling- en informatiesysteem dat we gebruiken om het financieel verkeer binnen een organisatie te verwerken, zodat kostbare transactiekosten worden vermeden en er geen onnodige eisen aan het werkkapitaal worden gesteld. Het resultaat is een aanzienlijke verlaging van de administratieve werklast en het kostenniveau. Bovendien krijgt een bedrijf betere controle over en helderder inzicht in de cashflow.”

Netting is een waardevol bedrijfsmiddel voor financieel managers die controle willen houden over hun internationale betalingen en hun liquiditeitmanagement willen verbeteren. Datzelfde geldt voor de door de bank ontwikkelde Cash Pool. Dit systeem concentreert alle bij een multinational mondiaal beschikbare cash via een systeem van rekeningen bij de bank, waardoor bedrijven de controle krijgen over hun gedecentraliseerde liquide middelen. De liquiditeitswinst en het resultaat uit rente verbeteren aanzienlijk. “Gelieerde bedrijven kunnen eenvoudig liquiditeitsgaten tussen landen, valuta en banken overbruggen”, legt Kors uit, “en ze hoeven geen geld te lenen van lokale banken of cash nodeloos ongebruikt laten. Onze cliënten profiteren van ons specialisme, onze ervaring en kennis van liquiditeit- en informatiemanagement om nog beter te kunnen voldoen aan hun zakelijke doelstellingen.”

Recente stories