In Heerhugowaard gaat De Nijs uit Warmenhuizen het grootste woningbouwproject in hout van Europa bouwen. De huidige proefopstelling met enkele etages van dit CO2-vrije ambitieuze project moet verhelderen waar je als bouwer tegenaan loopt. Onderzoeksinstituut TNO gaat de bevindingen uit diverse proefnemingen doorverwerken om als leidraad te gaan dienen voor het nieuwe bouwbesluit.

“Het is fantastisch dat we als familiebedrijf dit soort trajecten samen met de overheid oppakken.” Winfred de Nijs, algemeen directeur, 3e generatie in het familiebedrijf, vindt ook oprecht dat nieuwe vormen van bouwen noodzakelijk zijn. Het Noord-Hollandse bouwbedrijf M.J. de Nijs heeft een sterke focus op de toekomst. Het in 1920 opgerichte familiebedrijf, bouwt, ontwikkelt, transformeert, renoveert en restaureert. Dat doet ze vooral in binnenstedelijke bouw in de Randstad en Noord-Holland en altijd met respect voor mens en milieu. Vanuit deze visie heeft De Nijs ook een traject opgezet om medewerkers te ondersteunen bij hun gezondheid. En betrekken ze de omgeving meer bij binnenstedelijke projecten. “Dit is de invloed van de 4e generatie die flink waarde toevoegt. Lawaai maken en ruimte innemen, hoorde gewoon bij ons werk. Door hier anders naar te kijken krijg je er meer bewustwording. Bovendien ontstaat er een veel positievere dynamiek.”

De overgang naar een procesgestuurde organisatie begint winst op te leveren. “Afgelopen jaar hebben we in dit kader veel voorbereidingen getroffen voor binnenstedelijke projecten. En hoewel het lastig is te zeggen wat de nabije toekomst onder invloed van alle bewegingen zal brengen; voor nu staat er een gezonde organisatie.”

www.denijs.nl

Recente stories