Uniper is een internationaal opererend energiebedrijf dat beschikt over een opwekkingscapaciteit van 33GW. Daarmee is het een van ’s werelds grootste energieproducenten. “In 2035 willen we klimaatneutraal zijn: dat is topsnelheid”, zegt business development manager Patrick Nanninga. “Om deze stevige ambitie waar te maken, voegen we o.a. meer zon- en windenergie toe aan ons portfolio. Als erkend waterstofpionier willen we wereldwijd waterstof beschikbaar maken als energiebron. Tot 2030 bouwen we daarom stapsgewijs 500 MW electrolyse-capaciteit op de Maasvlakte voor de productie groene waterstof. In 2025 willen we de eerste 100 MW klaar hebben.”
De energiemarkt toont steeds meer schommelingen in de prijs en beschikbaarheid van grondstoffen. Daarom zoeken bedrijven naar meer leveringszekerheid en alternatieve bronnen om hun CO2-emissie te verlagen. Uniper helpt industriële bedrijven deze doelen waar te maken. Nanninga: “Dit begint met het ontwerpen van een goede businesscase die voldoet aan de regelgeving. Door onze jarenlange ervaring ontwikkelen en implementeren we voor iedere klant duurzame maatwerkoplossingen. Het gebruik van nieuwe energiebronnen vereist vaak dat de bedrijfsvoering daarop aangepast wordt: ook dit proces begeleiden we, zodat klanten ook echt efficiënt en optimaal verduurzamen. Waar we geen invloed op hebben, is wet- en regelgeving. Vaak zien we dat subsidie- en vergunningstrajecten lastig op elkaar af te stemmen zijn, met als gevolg dat projecten vertraging oplopen. Ook voldoet de publieke infrastructuur nog niet om nieuwe vormen van energie te transporteren en op te slaan. Daarom roept Uniper de overheid op over de gehele linie vaart te maken met de energietransitie, zowel nationaal als in Europees verband.”

www.uniper.energy/netherlands

Recente stories