Zorgeloos online voor iedereen

Het Nederlandse internetdomein is betrouwbaar, veilig en voor iedereen toegankelijk. Verdiensten die voor een groot deel toekomen aan SIDN; sinds 1996 de beheerder van het .nl-domein. Directeur Roelof Meijer blikt terug, maar vooral vooruit. Cybersecurity, toegankelijkheid en gebruiksgemak hebben prioriteit.

Zorgeloos online voor iedereen

SIDN (De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) beheert sinds 1996 het .nl-domein; de kern van ons internet. Meijer, terugkijkend: “Het mooiste wat we de afgelopen kwarteeuw hebben bereikt, is dat een klein land als Nederland een van de grootste, veiligste en meest succesvolle landendomeinen heeft. Sinds 1996 ononderbroken operationeel en met zes miljoen domeinregistraties staan we wereldwijd op de vijfde plaats! Van meet af aan is het ons beleid geweest om het registreren zo makkelijk mogelijk te maken. Al in 2000 werd het ook voor particulieren mogelijk om een .nl-domein te registreren. Dat kost nu nog maar € 3,40 per jaar; goedkoper kun je vrijwel nergens terecht. Bij elkaar hebben we, ook door het ontwikkelen van allerlei innovatieve diensten, een heel waardevol landendomein voor de Nederlandse maatschappij en economie gerealiseerd. Daar onderscheiden we ons mee, en met ons bedoel ik naast SIDN ook de overheid, onze registrars en een groot aantal andere partijen waarmee we samenwerken. Kortom, we hebben het internet in Nederland heel goed voor elkaar, waardoor we onze missie – een kansrijk en zorgeloos digitaal bestaan voor iedereen – kunnen realiseren.”

‘Het afgelopen jaar bijna 4500 malafide webshops uit de lucht gehaald’

Meer dan twee miljard

“Onze belangrijkste taak is het beheren van het .nl-domein en het bewaken van zijn waarde en waarden. Dat begint met de administratie: het bijhouden van een zeer grote database met domeinnamen en degenen die ze geregistreerd hebben, wie de registrar is et cetera. Dan ‘resolving’: zorgen dat een domeinnaam daadwerkelijk functioneert, dat elke .nl-gelinkte website oftewel zijn onderliggende IP-adres is te bereiken en e-mail met een .nl-adres aankomt. Cruciaal. Per dag worden er meer dan twee miljard opvragingen verwerkt. In de derde plaats onze informatieve taak, de zogenoemde Whois. Een deel van de database wordt – onder strikte privacyregels – toegankelijk gemaakt voor vragen als: is een domeinnaam nog vrij, wie heeft hem geregistreerd en wie is de registrar.”

Wendbaar versus malafide

“Essentieel voor ons domein is een robuuste beveiliging, gekoppeld aan optimale beschikbaarheid, zodat je onbezorgd kunt opereren in het .nl-domein. Een heel groot deel van onze inspanningen is erop gericht dat een .nl-domeinnaam altijd en ononderbroken werkt. Onze infrastructuur is bestand tegen invloeden van buitenaf; van elektriciteitsstoringen tot ddos-aanvallen. Daarnaast zorgen we dat het .nl-domein zo min mogelijk malware en phishing toelaat. Malafide content en websites bestrijden we actief, waarmee we ons onderscheiden van vele andere nationale domeinbeheerders, die vaak hoogstens reactief te werk gaan.”

Zelflerend vermogen

Meijer: “Om het .nl-domein zo veilig mogelijk te houden en de internetgebruiker te beschermen, zet ons onderzoeksteam SIDN Labs een groot arsenaal aan AI- en machinelearning-ondersteunde softwaretools in, waarmee we bijvoorbeeld fakewebwinkels snel kunnen opsporen. 80% van de .nl-websites die we daarmee detecteren leidt ook daadwerkelijk naar een fakewebwinkel. Dit percentage neemt door het zelflerende vermogen verder toe. Het afgelopen jaar hebben we samen met onze registrars bijna 4500 malafide webshops uit de lucht gehaald, want het .nl-domein moet een veilig, prettig en waardevol domein blijven.”

Waarde(n)vol voor álle stakeholders

Vanuit haar missie kiest SIDN bewust voor de inzet van een deel van de opbrengsten van .nl voor het vergroten van de toegevoegde waarde voor de Nederlandse maatschappij en economie. Meijer: “Door met digitale ID’s, cybersecurity, onderzoek, maatschappelijke investeringen en sponsoring bij te dragen aan een waarde(n)vol, innovatief, toegankelijk, veilig en toekomstvast internet en een goed geïnformeerde, weerbare gebruiker. We werken bijvoorbeeld samen met de stichting Privacy by Design aan de doorontwikkeling van het privacyvriendelijke identiteitsplatform IRMA, zodat gebruikers veel veiliger en makkelijker kunnen inloggen. Ook participeren we in bestuursorganen, ondersteunen we via SIDN-fonds diverse projecten, en ontwikkelen we maatschappelijke diensten om internetgebruikers en bedrijven weerbaarder en beter geïnformeerd te krijgen. We doen dit niet om winst te maken, maar omdat we zien dat dit een maatschappelijk probleem is en dat andere partijen dit onvoldoende oppakken. We richten ons daarbij op belangen van álle stakeholders.”

Realiseren van impact

Recente stories