Zestgroup beweegt mee met klant

Organisaties kunnen niet functioneren zonder goede bedrijfsprocessen. Vandaar dat de belangstelling voor procesverbetering tegenwoordig enorm toeneemt. Zestgroup vertelt over de huidige trends in de economie en het bedrijfsleven, over de gevolgen voor organisaties en hoe ze grip kunnen blijven houden op een steeds veranderende wereld.

“Er staat op dit moment heel veel te gebeuren als je het hebt over maatschappelijke en economische ontwikkelingen, en veel van die ontwikkelingen hebben een grote impact op bedrijven”, aldus Fred Groters, directeur Nederland, en Jos Kraft, CEO van de Zestgroup.

Groters: “De mondiale concurrentieverhoudingen veranderen en worden nu hardhandig bijgesteld, mede door de opkomende markten in Azië en de veranderende import- en exportverhouding tussen landen. Kijk maar naar de regio’s die ‘dollargevoelig’ zijn. Daarnaast spelen vanzelfsprekend ook energie- en milieuvraagstukken een steeds grotere rol. Bedrijven ontkomen er niet aan om zich aan deze trends en de gevolgen daarvan steeds weer aan te passen.” Kraft voegt toe: “Bedrijven konden vroeger nog kiezen voor reorganisaties; tegenwoordig is dat niet vol te houden. Het is in de voortdurend veranderende wereld te gecompliceerd om steeds maar te blijven reorganiseren. Bovendien gaat dat niet snel genoeg. Daarom zien wij voor organisaties vooral mogelijkheden in een continue aanpassing van hun bedrijfsprocessen. Alleen dan kun je de concurrentie een slag voor zijn.” Een veelzeggende kennismaking met Zestgroup, de snelgroeiende dienstverlener die in 2003 is gestart. De bedrijfsformatie is aansprekend en commercieel te noemen: 120 medewerkers die als ondernemers opereren.

Groters: “Overigens, er is volop belangstelling voor de Zestgroup op de arbeidsmarkt; dat valt ons echt op. Logisch ook, want de medewerkers vinden onze ondernemende cultuur leuk en vinden werken bij de Zestgroup juist interessant omdat ze dan vooraan staan bij veranderingen in maatschappelijke ontwikkelingen.” Het is duidelijk: een model dat garant staat voor een win-winsituatie. Want zowel de medewerkers als de Zestgroup zelf hebben elk op hun eigen manier belang bij een optimale relatie met de klant. Voor de klant is dat heel prettig, omdat die verzekerd is van een partij met een professionele attitude. De Zestgroup is actief in de profit- en non-profitsector, onder andere bij energiebedrijven, de overheid, diverse multinationals en banken. De Zestgroup spant zich in om bedrijfsprocessen goed te laten aansluiten bij regelgeving, nieuwe technologie, bestaande applicaties en strategische initiatieven, ook met als doel om kosten te besparen. Wat in deze tijd voor veel organisaties belangrijk is op korte termijn.

Procesverbetering

Voor Zestgroup is procesverbetering veelomvattend. De activiteiten variëren van korte onderzoeken of adviezen tot grote internationale opdrachten en projecten. Kraft: “Of we draaien mee bij implementaties van systemen, bijvoorbeeld ERP-systemen of branchespecifieke applicaties, maar we doen ook projecten op het gebied van kennismanagement en skillsmanagement. Wij opereren veelal op het snijvlak van technologie en business. Een leuk voorbeeld is de invoering van slimme meters in de energiesector. Bijna alle energiebedrijven maken van onze kennis gebruik. Maar dat geldt ook voor grote multinationals, bijvoorbeeld voor de verbetering van hun customerserviceorganisatie.”

Profiteren

Groters: “Het belang van goede bedrijfsprocessen geldt vooral voor grotere organisaties. Die gebruiken processen om het werk binnen de organisatie te coördineren. In kleine organisaties worden ook andere methoden gebruikt om dat te doen, zoals onderlinge afstemming of directe supervisie. Organisaties kunnen enorm profiteren wanneer een deel van het werk kan worden gestandaardiseerd en in processen wordt gevangen. In het algemeen leiden goede bedrijfsprocessen tot voorspelbare en meetbare resultaten, en tot snelle en controleerbare afhandeling van het werk. En ook tot adequate managementinformatie, leveringsbetrouwbaarheid en customer satisfaction. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.” Hoe bereikt de Zestgroup die verandering? Groters: “Wij kijken onbevangen naar een organisatie. Daarin verschillen we van de grote adviesbureaus, die vaak met draaiboeken en standaardtemplates werken. Wij komen met oplossingen die ‘out of the box’ zijn. De meeste mensen die hier werken hebben een technische achtergrond of zijn bedrijfskundige, maar ze zijn ook in staat om lateraal te denken en met oplossingen te komen die én tot de verbeelding spreken én specifiek geschikt zijn voor de desbetreffende organisatie. Zo bewegen we voortdurend mee met de wensen en de eisen van onze opdrachtgevers.”

Meebewegen

Hebben de slechtere economische omstandigheden veel invloed? Kraft: “Recessie vergt van iedereen veel, maar als je als bedrijf in deze tijd je processen goed op orde hebt, ben je meer recessiebestendig. Bedrijven die daar nu hun focus op hebben, plukken daar snel de vruchten van, ook op korte termijn. Goede processen maken een bedrijf ook transparanter en daardoor is bijvoorbeeld beter zichtbaar waar kosten kunnen worden bespaard.” “Kortom, de recessie krijgt ons er niet onder en onze klanten ook niet”, aldus Groters.

Zestgroup beweegt mee met klant
  • MT500 - 2009
  • Fidessa Docters van Leeuwen
  • Herman van Heusden / Leonard Faustle

Recente stories