‘Wij willen dicht bij de klant staan’

Begin 2011 deed de naam Cegeka in Nederland zijn intrede. Achter die naam schuilt een vertrouwd bedrijf: DataBalk. De naamswijziging is het eerste zichtbare teken van meer focus op markten en diensten, waarbij de klant een plaats op de eerste rang krijgt.

1 januari 2011: de naam Databalk verdwijnt; de naam Cegeka verschijnt. Wat betekent dat? Databalk is al jaren de Nederlandse tak van Cegeka, dat ook in België en daarnaast in Luxemburg en Noord-Frankrijk opereert. In Roemenië heeft Cegeka verder nog een nearshoringfaciliteit voor softwareontwikkeling en remote monitoring. Directeur Nederland is Anton Vreugdenhil. In België zwaait Luc de Clerck de scepter, terwijl Paul Cornelisse managing director Outsourcing is. “Dat we juist nu tot een naamswijziging hebben besloten, heeft alles te maken met onze nieuwe strategie”, zegt Vreugdenhil. “Cegeka zal zich vanaf begin volgend jaar nadrukkelijker manifesteren door een focus op markten en diensten. Die duidelijker positionering is hét moment om de naam Cegeka in Nederland in te voeren.” De focus op markten en diensten heeft geleid tot de drie pijlers: sectoren, solutions en outsourcing, vertelt Cornelisse. “Cegeka is in Nederland actief in de sectoren wonen, zorg en het mkb en in België sterk in met name finance, de zorg, logistiek, industrie en de overheid.”

 

“Er is dus een zekere overlap in de sectoren, maar per land worden sectoren en solutions apart aangestuurd, omdat die sectoren in elk land verschillend georganiseerd zijn. Met andere woorden: niet elke solution past bij elke sector”, meent Vreugdenhil. “Zo is onze Belgische e-Healthoplossing niet in Nederland te gebruiken; daar moeten we een andere oplossing voor bedenken. We kiezen dus niet voor één compromis voor beide landen, maar voor lokale kracht. De meer generieke pijler outsourcing staat alle landen ten dienste. Dat is in België al een grote tak van sport, maar in Nederland willen we dat uitbouwen om van daaruit ook verder te groeien in de sectoren en solutions.”

 

“Cegeka heeft meer focus, maar ook meer efficiency dankzij de nieuwe bedrijfsstructuur”, zegt Cornelisse. “We hebben daarnaast shared services in het leven geroepen. Dat gaat veel verder dan overhead. Denk bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke datacenters en ondersteuning. Dit levert een optimale functionaliteit op. Die gemeenschappelijke diensten zijn generiek en daarbovenop ontwikkelt elk land zijn specifieke applicaties voor de sectoren. Je zou kunnen zeggen: de shared services leveren de bouillon; de divisies maken er lekkere soep van.”

 

Van dichtbij meemaken

Er is een belangrijke reden waarom Cegeka is opgebouwd rond drie divisies met gemeenschappelijke diensten, vertelt Cornelisse. “Wij willen ervoor waken dat we in onze groei een log en inflexibel bedrijf worden. Ik heb zelf de drama’s gezien van IT-bedrijven die groot werden: dan bleek er opeens niks meer te kunnen, want alles was stukgestandaardiseerd. Zeker klanten in het mkb-plus lopen dan snel vast in standaardprocessen, standaarddelivery en standaardafspraken. Maatwerk of een afwijkende oplossing kost meteen geld – als het al kán. Daar zijn wij avers van. Het kernpunt van onze visie: we willen het vanuit de klant bekijken. Vandaar het motto ‘van dichtbij meemaken’. We willen Cegeka dus als professioneel georganiseerd bedrijf verder uitbouwen, maar toch dicht bij de klant blijven staan. Niet een oplossing opleggen, maar gaan zitten en luisteren naar de klant: wat kunnen wij voor hem doen, de problemen inventariseren, daar een visie op geven en meedenken. Ook wij standaardiseren en maken onze processen en delivery continu efficiënter, maar dan wel met het doel om de klant beter te bedienen.”

 

Die klant zal alleen maar de voordelen merken van de nieuwe situatie, vult Vreugdenhil aan. “Het is de kunst om klanten die DataBalk gewend zijn niets te laten merken van de feitelijke transitie, anders dan een verandering van de naam. Maar in de komende jaren zullen zij wel merken dat wij ze veel meer kunnen bieden. We zullen onze klanten steeds meer beheersmatige diensten aanbieden, van ASP tot volledige SaaS-oplossingen voor bestaande en nieuwe applicaties. Daarnaast zullen we onze bestaande en nieuwe klanten in het mkb actiever onze outsourcingoplossingen tonen, van het beheren van servers of het leveren van storagecapaciteit tot het complete beheer van werkplekken en applicaties. Wij zijn in Nederland in de sectoren wonen en zorg sterk op het gebied van Microsoft Dynamics, de ERP-oplossing van Microsoft, die we ook breder in andere mkb-plussectoren verder willen profileren.”

 

Cegeka gaat met volle vaart de toekomst tegemoet, daarover zijn beide heren het eens. Toch wil Cegeka niet direct massaal nieuwe markten of nieuwe doelgroepen gaan veroveren. Cornelisse: “We hebben best grote ambities, maar laten we vooral excelleren in de markten waar we al goed in zijn en de bestaande klanten nog beter beheren. Dat is beter dan overál goed in proberen te zijn. Eerder zullen we in nieuwe markten partnerschappen opzoeken, waarbij wij onze expertise kunnen inbrengen.” “We streven ernaar om in ónze marktsectoren tot de top vijf te behoren”, besluit Vreugdenhil. “En dan niet de top in omzet, maar in kwaliteit en resultaat: ik wil dat klanten en adviseurs ons het beste vinden en spontaan gaan noemen.”

‘Wij willen dicht bij de klant staan’

Recente stories