Wet internetgokken biedt Staatsloterij kansen

Staatssecretaris Teeven wil de Wet op de kansspelen wijzigen, en op 22 mei ging zijn wetsvoorstel Kansspelen op Afstand de consultatieronde in. Frans van Steenis, algemeen directeur van de Nederlandse Staatsloterij, is voor modernisering van de wet, maar ziet in het wetsvoorstel nog wel enige weeffoutjes.

Frans van Steenis heeft alle lof voor de voortvarendheid en zorgvuldigheid waarmee staatssecretaris Teeven het wetsvoorstel heeft geformuleerd. “Ik vind het verstandig dat Fred Teeven illegaal gokken op internet wil aanpakken en was aangenaam verrast dat de nieuwe wetgeving voorziet in modernisering, er wordt ook wel gesproken van liberalisering, van het vergunningenbeleid. Daar zal de Nederlandse Staatsloterij ook graag gebruik van maken. In concept is de wet wat ons betreft dus goed, al zijn we ook druk doende om samen met de verschillende betrokken partijen enkele weeffoutjes te bespreken met het ministerie van Veiligheid en Justitie.”

Gescheiden belastingtarief

Met kansspelen wordt in Nederland jaarlijks 4 miljard euro omgezet. De ene helft wordt via casino’s en speelautomaten en, nu nog illegaal, onlineaanbod omgezet, de andere helft via loterijen. De Staatsloterij werd in 1726 opgericht door de bestuurders van de Zeven Provinciën en is daarmee de oudste loterijorganisatie. Sinds eind twintigste eeuw zijn er loterijorganisaties bij gekomen die gericht geld afdragen aan goede doelen, welzijn en gezondheid, sport en cultuur. Gezamenlijk dragen de loterijen 750 miljoen euro per jaar af, 160 miljoen aan belasting en 580 miljoen aan goede doelen, sport en staat.

Net als casino’s betalen loterijen 29% belasting. Een weeffout is wat Van Steenis betreft dan ook Teevens voornemen om voor kansspelen op internet een belastingtarief van 20% te hanteren en dat ze geen enkele directe verplichting hebben om af te dragen aan goede doelen of sport.

Afdracht transparant

Daarom zou Van Steenis graag zien dat een oudere rafelrand van de Wet op de kansspelen met de wetswijziging ook meteen afgehecht wordt, namelijk het feit dat het geld van de afdracht door de Staatsloterij geen duidelijke bestemming heeft. “In al onze uitingen proberen we ons gedachtegoed naar voren te brengen: we zijn betrouwbaar, betrokken en toonaangevend. Dat onze afdracht geen duidelijke bestemming heeft, staat daar haaks op. Ik ben ervan overtuigd dat onze aandeelhouder, het ministerie van Financiën, het geld goed besteedt, maar keer op keer komt uit marktonderzoek naar voren dat de consument transparantie hoog in het vaandel heeft staan, en net als bij de andere loterijen wil weten waar ‘zijn’ geld aan wordt besteed. Ook in tijden van negatieve publiciteit komt die vraag steeds weer naar voren.”

“Als we de bestemming kunnen vermelden, kunnen we beter uitleggen wat de garanties van de Staatsloterij zijn. We hebben het hoogste uitkeringspercentage van alle loterijen in ons land, bijna 70%; 17% gaat naar de staat en iets minder dan 13% bestaat uit overhead. We keren belastingvrij uit en onze spelers zijn anoniem. We hechten heel erg aan onze integriteit.

Het zou daarom mooi zijn om aan de consument te kunnen uitleggen waar dat geld naartoe gaat. ‘Be good and tell it’ – dat willen we. Het kabinet moet natuurlijk beslissen waar onze afdracht voor wordt bestemd, maar het zou een overweging kunnen zijn om bijvoorbeeld de breedtesport te ondersteunen, omdat dit een nuttige maatschappelijke functie heeft. Bovendien krijgt sport nu relatief weinig geld uit loterijen. Het maatschappelijke belang van sport is duidelijk, met name voor de jeugd. Onder de koepel van de KNVB worden elk weekend 30.000 wedstrijden gespeeld. Daar zijn dus alleen al 660.000 spelers bij betrokken. Dat gaat weleens fout, maar meestal goed. Je vormt mensen met opvoeding, onderwijs en sport.”

Eveneens een belangrijk punt van de nieuwe Wet op de kansspelen moet volgens Van Steenis zijn dat het toezicht op en de handhaving van de wet goed worden geregeld. “Het instellen van de Kansspelautoriteit in april 2012 was al een absolute verbetering. Maar stap twee moet dan zijn dat je de Kansspelautoriteit voldoende en passende middelen geeft om de toezichtstaken te kunnen doen. Het is noodzakelijk om te kunnen optreden tegen onlineaanbieders die zich niets van de regels aantrekken. Dat vergroot het vertrouwen van de spelers.”

Sportweddenschappen

“De Staatsloterij zal zeker gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden, om het productportfolio te verbreden en te verdiepen met nieuwe producten”, vertelt Van Steenis. “Terwijl loterijen niet verslavend zijn, kunnen andere kansspelen dat wel zijn. We zijn aan het kijken naar sportweddenschappen, waarbij we nadenken over mogelijkheden tot samenwerking om een betrouwbaar en goed geregeld spelaanbod te garanderen. Sportweddenschappen zijn de snelst groeiende kansspelen ter wereld en passen goed in Nederland. De Staatsloterij is mede door de nieuwe wet straks in staat een aantrekkelijk aanbod te doen.”

Als laatste weeffout noemt Van Steenis dat de vergunningen in principe worden verstrekt voor vijf jaar. “Dat is echt een te korte periode om je investeringen terug te verdienen. Al met al is de wetgeving echt een verdienste van Fred Teeven, en die weeffoutjes krijgen we samen ook nog wel gerepareerd”, zegt hij vol vertrouwen.

Wet internetgokken biedt Staatsloterij kansen
  • Josee Koning
  • Fjodor Buis

Recente stories