‘We doen het gewoon’

We moeten de energietransitie versnellen. Dat begint volgens Essent bij de mensen thuis. “Wij houden van aanpakken. Samen met lokale servicepartners voeren we concrete energiebesparende maatregelen bij mensen thuis uit. We nemen hen mee in wat bij ze past en nodig is. We doen het gewoon”, vertelt de kersverse CEO Resi Becker.

‘We doen het gewoon’

“Wij hebben een rol als aanjager van de energietransitie. Daarbij blijven we ons zeer nadrukkelijk actief inzetten voor de betaalbaarheid van duurzame energie voor iedereen”, benadrukt Becker. “Klanten helpen omgaan met minder energieverbruik en meenemen in alle mogelijkheden. Dát is onze aanpak.”

Essent, dat ook merken en bedrijven als Energiedirect.nl, Vandebron, Volta en Energiewacht herbergt, groeit snel in duurzame energie-oplossingen als isolatie, zonnepanelen en integrale gebouwoplossingen. Bovendien blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek dat Essent een voorsprong uitbouwt in NPS-scores. De sterke klantfocus in combinatie met de concrete, no-nonsense-duurzaamheidsaanpak leidde tot een glansrijke positie in het MT500-onderzoek voor deze energieleverancier die consumenten standaard 100% groene energie levert.

Lokale oplossingen

De kracht van Essent zit in de persoonlijke energieaanpak. Klanten in staat stellen om te verduurzamen op de manier die bij hun woonsituatie, hun wensen en hun portemonnee past. “Maar we doen meer. We nemen ook het initiatief om met projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten flinke stappen te zetten met duurzame energieoplossingen voor gebouwen. Zo versnellen we de energietransitie in onze gemeentes en wijken”, motiveert Becker. Daarvoor worden partnerships opgezet en zet Essent zijn expertise op het gebied van nieuwe-generatiewarmtenetten in. Becker: “In Nederland is veel aandacht voor nieuwbouw. Daar kunnen onze 100% duurzame warmteoplossingen, op maat geïntegreerd met aanvullende energiediensten als elektrisch vervoer, batterijopslag of de opwek van zonne-energie, een belangrijke rol spelen.”

Er is ook nog veel milieuwinst mogelijk in bestaande bouw. Nederland heeft miljoenen slecht geïsoleerde huizen, die ook nog van het gas af gaan. Dat vraagt om een andere aanpak, waar Essent ook vol voor gaat. “Wij hebben altijd een oplossing.”

Batterijen stimuleren

Daarnaast kijkt het bedrijf ook hoe we als Nederland verder kunnen komen. Op dit moment stimuleert de overheid bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen met de salderingsregeling, waarbij de klant opgewekte energie saldeert met het eigen energieverbruik. Die regeling wordt de komende jaren afgebouwd. “Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar wat ons betreft zou dat sneller kunnen – juist om verduurzaming te stimuleren. Teruglevering belast het elektriciteitsnetwerk dubbel: bij afname en bij teruglevering. De netwerkkosten betalen we met z’n allen, terwijl alleen zonnepanelenbezitters profijt hebben van de salderingsregeling. Als je in plaats hiervan subsidieert dat mensen hun overschot aan zonne-energie niet terugleveren, maar opslaan in een thuisbatterij voor uitgesteld gebruik, dan wordt het energienet veel minder belast. Dat vermindert de druk op het netwerk en houdt de rekening beter betaalbaar”, legt de vooruitstrevende Becker uit.

“Bovendien stimuleert dit soort subsidies innovaties. Dat is belangrijk, want de potentie van batterijopslag neemt alleen maar toe, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van energieopslag in de batterij van elektrische auto’s.” Essent investeert sowieso fors in batterijopslag. Zo is er in Terneuzen recent een 9,9 MWh opslag gebouwd voor het opvangen van de toenemende onbalans in de stroomproductie. “Zo helpen we in de overgang naar meer duurzame energie een probleem op te lossen. Ik voel die verantwoordelijkheid van ons bedrijf sterk”, overtuigt Becker.

‘De energietransitie moet voor iedereen toegankelijk én betaalbaar zijn’

Waterstof toekomst

Ook op andere gebieden kijkt Essent vooruit. Waterstof bijvoorbeeld, is een uitstekend toekomstig alternatief voor gas. Als aanjager van nieuwe energiebronnen voert Essent enkele pilots uit, waarbij via elektrolyse duurzame waterstof wordt geproduceerd. Daarnaast werkt Essent aan de import van groene waterstof uit Australië. Becker: “Voor een goede toepassing van groene waterstof zitten we met meerdere partijen aan tafel. Daarbij is de opgebouwde kennis van onze moeder E.ON een prachtige aanvulling. Op korte termijn is de potentiële milieuwinst van duurzame waterstof, met name in de industrie, zeer bemoedigend. Daarom zetten we in op eigen productie en versnellen we de beschikbaarheid via een duurzame waterstofbrug met partners.”

Betrouwbare partner

Essent wil zich inzetten voor iedereen in Nederland. En participeren in innovatieve oplossingen om de energietransitie te versnellen. “We waren er 100 jaar geleden al bij, we zijn er nu bij en we blijven erbij. Met onze kennis en ervaring zijn we een betrouwbare samenwerkingspartner. Voor veel particulieren blijkt de energietransitie nog te abstract. Met een breed pakket aan energiebesparende services geven we samen met de klant thuis zijn energietransitie vorm met concrete en passende oplossingen. Vervolgens stropen wij de mouwen op. Dat zit in ons DNA en maken wij dagelijks waar. We zijn er heel trots op dat dit steeds meer wordt herkend”, besluit de maatschappelijk betrokken leider.

Recente stories