Volop ICT-mogelijkheden voor bètastudenten

Professionals met een bèta-achtergrond krijgen bij DSW volop ruimte en mogelijkheden om hun ICT-ambities waar te maken. De zorgverzekeraar heeft de automatisering volledig in eigen hand en kan daardoor altijd vooroplopen met innovaties.

Volop ICT-mogelijkheden voor bètastudenten

“Als bedrijf staan we altijd open voor goede ideeën die kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze dienstverlening en producten. De wens van de klant vormt hierbij het uitgangspunt”, vertelt Lysanne Merkestein, een van de 230 ICT’ers bij DSW Zorgverzekeraar. “Daarbij maakt het niet uit of je net gestart bent bij het bedrijf of er al jaren rondloopt. Een goed idee is een goed idee.” Ze vult aan: “Waar dat mogelijk is, automatiseren we onze processen.”

Snelle samenwerking

Bijzonder is dat DSW de automatisering volledig in eigen huis doet. “De regie ligt volledig bij ons”, legt Willem-Jan Rensink uit. “Hierdoor kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen.”

“Een recent voorbeeld hiervan is de doorbetaling aan zorgverleners tijdens corona”, vertelt Merkestein. “Door de snelle en agile wijze van samenwerking tussen ICT en inhoudelijke experts konden we als eerste zorgverzekeraar de zorgverleners uitbetalen”, zegt ze, “en we deden dat ook nog eens als beste, volgens die zorgverleners.”

Innovatie bij DSW: ‘Een goed idee is een goed idee’

Gehacktdag

Bedrijfsbreed wordt jaarlijks de Gehacktdag georganiseerd: een dag waarop ICT’ers de ruimte krijgen voor het inbrengen en uitwerken van ideeën die bijdragen aan het verbeteren van de organisatie en de zorgsector. Hiermee wordt innovatie gestimuleerd.

Spannende werkomgeving

Volgens Rensink is lang niet bij iedereen bekend hoeveel tijd en energie de zorgverzekeraar investeert in ICT: “DSW is géén suffe ambtenarenclub, maar biedt juist een spannende en telkens veranderende werkomgeving voor jonge, nieuwsgierige professionals met een bèta-achtergrond.” Voor hemzelf gold ook dat DSW niet op zijn netvlies stond toen hij op zoek was naar een baan. Op een carrièrebeurs maakte Rensink kennis met enkele collega’s en hij was direct verkocht.

Rensink heeft het ICT-traineeship doorlopen, waarin zijn plezier in en enthousiasme over programmeren en de ICT-wereld alleen maar is toegenomen. Intussen is hij als systeemontwikkelaar bezig met het neerzetten van nieuwe webbased applicaties.

Stimuleren om mijzelf te blijven ontwikkelen

Ik blijf elke dag leren

Recente stories