Vernieuwde instrumenten voor gedegen dienstverlening

PublicSpirit is een searchbureau dat topkader zoekt voor de publieke sector en voor maatschappelijke organisaties. Het verzorgt de werving van bestuurders, managers en specialisten en ook van toezichthouders en commissarissen.

PublicSpirit wil zich graag profileren als een gedegen leverancier van diensten: professioneel, betrouwbaar en stevig. “Het gaat erom dat je je inhoudelijke deskundigheid zichtbaar maakt”, zegt directeur Jetske Goudsmit van PublicSpirit. “De basis waarop we ons verder ontwikkelen blijft die gedegenheid, en datzelfde geldt voor onze inhoudelijke expertise. Ik denk dat wij ontzettend veel verstand hebben van het gebied waarin wij opereren. Iemand die bij ons in de zorgsector werkt als senior consultant, weet daar echt alles van; kent de ontwikkelingen binnen dat vakgebied op dit moment. Dat geldt ook voor de consultants die voor de overheid en de woningcorporaties werken. Maar we kijken natuurlijk wel naar wat we nog meer kunnen. Hoe kunnen we nog beter inspelen op vragen die er leven binnen de markt? Daarin zijn twee ontwikkelingen heel belangrijk. De eerste is de meer projectmatige aanpak: organisaties die tien tot vijftien vacatures hebben die ze willen invullen en ons vragen om dat hele traject van ze over te nemen. Dat kunnen wij erg goed. Het tweede product waar erg veel behoefte aan is, zijn de traineetrajecten, waarbij we jonge professionals zoeken voor organisaties en hen begeleiden bij hun ontwikkeling binnen zo’n organisatie.”

Revolutionair en vernieuwend

“Bij die projectmatige aanpak lopen wij qua expertise in Nederland voorop en dat merken we ook aan het feit dat wij veel van die opdrachten uitvoeren”, stelt directeur Terco van Heumen. “Maar onze instrumenten worden ook vernieuwd. We werken nu met een nieuw ontwikkelde methodiek, waarbij we niet alleen scherper de competenties van mensen kunnen beoordelen, maar tegelijkertijd effectief zorgen voor de ontwikkeling van die mensen. Dat is bijna revolutionair in de wereld van search en selectie! Dat je én projectmatig aanpakt én mensen zo ondersteunt dat je dit verbreedt naar meer mensen tegelijk en niet stopt als je ze geplaatst hebt. We brengen de verbinding aan tussen wat een organisatie wil en te bieden heeft, wat de kandidaat zelf al meebrengt en wat hij nog te ontwikkelen heeft. Dat instrument kunnen we vervolgens beschikbaar stellen aan die organisatie om dat weer te gebruiken bij vervolgbeoordelingen. En dat gecombineerd met de doorontwikkeling van onze consultants – die niet alleen ter zake kundig zijn, maar ook steeds meer inzetbaar zijn op plekken die niet oorspronkelijk hun stiel zijn – betekent dat PublicSpirit bestaat uit mensen die een meerwaarde weten te creëren.”

Goudsmit wijst in dit verband ook op de creatieve en vernieuwende researchfunctie die binnen PublicSpirit is ontwikkeld. “Wij hebben een team van researchconsultants opgebouwd dat kandidaten zoekt bij functies die moeilijk in te vullen zijn, maar we doen dat bij alle functies. Het team maakt per vacature een plan van aanpak, waarbij specifiek gezocht wordt naar de meest geschikte kandidaten. Dan wordt er niet alleen gezocht op bepaalde websites en in onze eigen database, maar ook middelen als Google Search, Facebook, LinkedIn en YouTube worden ingeschakeld. Al die middelen worden gebruikt om de geschikte kandidaten te vinden.”

Nieuwe uitdagingen

Bij PublicSpirit vinden ze dat er in tijden van economische krimp ook weer nieuwe mogelijkheden en uitdagingen ontstaan. Van Heumen: “We zien momenteel dat er meer spelers uit de private sector op de markt komen die het publieke domein betreden. Dat heeft ook wel effect op de prijzen: ze gaan dan prijsdumpen, en onze producten zijn natuurlijk niet goedkoper geworden. Kwaliteit kost altijd geld, maar je moet daar wel scherp op zijn. Je moet dus zorgen dat je relatiebeheer op orde is; zorgen dat je zichtbaar bent en dat je product herkend wordt.” Jetske Goudsmit benadrukt dat het wegvallen van bepaalde vanzelfsprekendheden alleen maar goed is.

“Het maakt weer nieuwe energie los, zet iedereen op scherp, is verfrissend en zorgt voor nieuwe ideeën en nieuwe creativiteit. Als wij ons werk goed doen, moeten we er misschien wat harder aan trekken, maar zo worden we weer opgeschud. Als je het hebt over onze bredere visie, namelijk het ondersteunen van de continuïteit van een organisatie en duurzaamheid in bedrijfsvoering, zijn dat begrippen die juist komen bovendrijven in deze tijd. Als je dat iets groter trekt, dan is dat alleen maar een goede zaak.”

Terco van Heumen merkt tot slot nog op: “In 2010 bestaat PublicSpirit tien jaar en we betrekken dan een nieuw kantoorpand. Dat is een nieuwe stap in onze ontwikkeling. We zijn dan nog beter geoutilleerd voor de komende tien jaar en we zijn langzamerhand een belangrijke partner in het publieke domein geworden.”

Vernieuwde instrumenten voor gedegen dienstverlening

Recente stories