Verduurzamen van economie en klimaat

EIT InnoEnergy is de aanjager van de Nederlandse en Europese energietransitie. In 2021 wil het bedrijf de groene waterstofeconomie verder ontwikkelen. “Voor Nederland een unieke kans om binnen Europa een leidende rol te nemen op weg naar een koolstofarme industrie.”

Verduurzamen van economie en klimaat

EIT InnoEnergy investeert in start-ups, innovatieprojecten en technologieën om de energietransitie te versnellen. “We worden ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)”, zegt CEO Benelux Jacob Ruiter. “We zijn in zes Europese landen gevestigd. Met ons kantoor in Brussel zitten we dicht op de wetgeving, steunfondsen en diverse financieringsbronnen. In 2020 hebben we een kantoor in Boston geopend. Dit faciliteert de landing van onze projecten in de VS.”

Laag innovatierisico, snellere markttoetreding

InnoEnergy vervult diverse rollen. “Als opleider leren we bedrijven én masterstudenten om te ondernemen in relatie tot de energietransitie”, zegt Ruiter. “Als incubator behoren we wereldwijd tot de top drie op het gebied van energie: we ondersteunen ruim 380 start-ups. Als investeerder helpen we consortia en bedrijven om van een idee een product te maken. Onze geïntegreerde aanpak leidt tot een kortere time-to-market en een lager innovatie- en marktrisico. Tot op heden hebben we zo’n 560 miljoen euro geïnvesteerd in energie-innovaties. Dit heeft bijgedragen aan de marktgang van bijna vijfhonderd energiegerelateerde producten en technologieën. We hebben dit niet alleen gedaan, maar in wisselende samenwerkingsverbanden met ons ecosysteem van ruim vijfhonderd Europese partners.”

‘Groene waterstof biedt unieke kans voor economie en klimaat in Nederland’

Waterstofeconomie

“Mede op ons initiatief is de European Battery Alliance opgericht”, zegt Ruiter. “Hiermee zijn in Europa de krachten gebundeld rondom de strategische waardeketen voor batterijen. Deze keten heeft een waarde van 250 miljard euro en draagt bij aan het creëren van banen, welvaart, kennis en innovatie in Europa. Northvolt, Europa’s eerste gigafactory voor lithium-ionbatterijen, speelt een belangrijke rol in deze geïntegreerde aanpak en is InnoEnergy’s eerste unicorn. We willen dit succesverhaal herhalen met groene waterstof: een ontwikkeling die een cruciale rol kan spelen bij het koolstofarm maken van de Europese industrie.”
InnoEnergy wordt hierbij gesteund door Breakthrough Energy, een investeringsmaatschappij die onderdeel is van Gates Foundation. “Samen met deze kapitaalkrachtige partner willen we via concrete industriële projecten de kosten van groene waterstof verlagen en het gebruik ervan stimuleren. We hebben al het European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC) opgericht; er liggen nog meer kansen. Ik roep daarom alle partijen op om zich aan te sluiten bij ons ecosysteem en een bijdrage aan de klimaatdoelen en de economie te leveren.”

Recente stories