Toekomstbestendig dankzij digitaliseren

Onder invloed van covid-19 hebben bedrijven processen voor betalingsverkeer, handelsfinanciering en liquiditeit versneld gedigitaliseerd. Een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan de continuïteit en de fraudegevoeligheid vermindert, aldus Bas Marteijn van Deutsche Bank.

Toekomstbestendig dankzij digitaliseren

Covid-19 dwong bedrijven van het ene op het andere moment veel meer op afstand te werken. “Ik vind het heel knap hoe treasuryteams in het begin van de pandemie hun dagelijkse operaties draaiende hebben gehouden”, zegt Bas Marteijn, sinds september Chief Country Officer van Deutsche Bank in Nederland. Procedures voor onder meer betalingsverkeer waren daar lang niet altijd op ingericht. Bedrijven zijn bovendien kwetsbaarder als teams niet fysiek bij elkaar zitten en ze informatie moeten uitwisselen via telefoon of e-mail. In die omstandigheden besloten veel bedrijven processen versneld te digitaliseren. “Covid-19 is katalysator van een trend die al veel langer gaande is. Digitalisering is een thema dat standaard terugkomt in onze gesprekken met CFO’s en treasurers. We kunnen hen goed bijstaan om zowel strategische langetermijnoplossingen als ook snelle interventies te identificeren.”

Vijf thema’s

Deutsche Bank ziet vijf thema’s die aandacht verdienen op dit punt: managen van autorisatie, tracking & tracing van betalingen, controle, identificatie, en continuïteit van de organisatie. “Bedrijven kunnen tal van selfserviceapplicaties gebruiken om op afstand machtigingen, mandaten en limieten in te voeren. Daarmee vervang je papieren documenten met handtekeninghouders en hou je overzicht.”
Voor tracking & tracing maken bedrijven vaker gebruik van SWIFT gpi. “Daarmee is elke stap in de transactie digitaal op de voet te volgen, zoals we dat kennen van pakketbezorging. Dat is heel waardevol, omdat je dan niet meer achter een klant of leverancier hoeft aan te bellen. Ook is precies duidelijk wanneer liquiditeit toegankelijk is of wanneer je die moet aanvullen. Je kunt liquiditeiten wereldwijd zo veel efficiënter gebruiken.”

‘Covid-19 is een katalysator van een trend die al veel langer gaande was.’

Dit vereenvoudigt controle op handelsprocessen; het derde thema dat aandacht verdient. “Digitale dijkbewaking is noodzakelijk nu fraudepogingen toenemen en betalingen sneller gaan. Terugdraaien van betalingen is steeds lastiger. Betalingsfilters zijn een manier om verliezen tegen te gaan en om verdachte transacties direct aan het licht te brengen.”

Duurzaam digitaal

Het vierde thema is digitale identificatie en autorisatie bij onder meer het sluiten van overeenkomsten. “Bewerkelijke en soms kwetsbare middelen als papier, fax en telefoon zijn zo overbodig.” Het vijfde en laatste thema is continuïteit: hoe blijven systemen overeind in een crisissituatie? “Het zijn thema’s om goed over na te denken voor organisaties die duurzaam digitaal willen opereren.”

Treasury processen verder digitaliseren

Recente stories