Smart is nu!

We leven in een dynamische tijd. Bedreigde ecosystemen, gezondheidsrisico’s, waterstress en de door geopolitieke spanningen gestegen gasprijs ontketenen een ware verduurzamingsrace. “Een race die we mondiaal rijden en die we alleen winnen door verstandige keuzes te maken.”

Smart is nu!

“Hoe? Door toekomstgericht slimme oplossingen en technologieën in te zetten. Smart is nu!” Aan het woord is Jan Ferwerda, CEO van Technische Unie. “Technische Unie staat voor versnelling richting een duurzame toekomst. We maken ons hard voor een inclusieve, fossielvrije en circulaire wereld en ondersteunen onze klanten bij het slimmer omgaan met energie en grondstoffen. Als kennis-, product- en applicatieleverancier zie ik het als onze taak om onze klanten mee te nemen in de mogelijkheden van nu en van de toekomst.”

Haast maken met elektrificeren

“Kijken we naar die toekomst, dan zien we de urgentie om te elektrificeren groeien”, vervolgt Ferwerda. “Het VN-klimaatpanel IPCC waarschuwt in zijn nieuwste rapport (april 2022) dat we haast moeten maken met de energietransitie. Doen we dat niet, dan is de aarde aan het eind van deze eeuw ruim 3°C opgewarmd. Technische Unie kan, moet en wil bijdragen aan het bespoedigen van de energietransitie en vervult hier als technische groothandel en marktleider een voortrekkersrol in. Dat doen we onder andere door slimme producten, oplossingen en technologieën te voeren, onze kennis hierover te delen met onze klanten en door onze leveranciers en klanten te inspireren. Een mooi voorbeeld hiervan is ons inspiratiecentrum Smart Industry. Hier laten we industrieel Nederland kennismaken met de zes pijlers van smart industry: de digitale fabriek, de duurzame fabriek, slimme producten, slim werken, smart communicatie en kunstmatige intelligentie.”

‘De verduurzamingsrace winnen we alleen door slimme oplossingen en technologie in te zetten’

Vol inzetten op smart

Technische Unie helpt haar klanten om energie te monitoren, managen en besparen en zelfs energieneutraal te bouwen. “Deze verduurzamingsslag kunnen we alleen slaan door vol in te zetten op smart building en smart industry”, licht Ferwerda toe. “In een smart building is de technologie afgestemd op de mensen die er wonen of werken en op de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. Een slim gebouw kent één IP-netwerkinfrastructuur, waar zowel de gebouwgebonden systemen als de ICT-systemen gebruik van maken. Het gebouw leert, stimuleert en verzamelt gegevens om processen te optimaliseren, fouten te verminderen en de gebruikservaring te verbeteren. Dit betekent energie- en kostenbesparing, een verhoging van comfort, veiligheid en duurzaamheid én inzicht in de status van een gebouw. Wij zetten ons in om onze klanten te doordringen van alle bestaande en toekomstige mogelijkheden.”

Hoofdthema’s en backbone

Hoe dit werkt laat Technische Unie zien in het inspiratiecentrum Smart Building. De toepassingsgebieden (retail, zorg, hotels, kantoren en scholen) zijn opgebouwd rond vijf hoofdthema’s: klimaat, beveiliging, verlichting, energie en het proces. Datacommunicatie is de backbone die de thema’s met elkaar verbindt. Relevante leveranciers tonen hun geïntegreerde oplossingen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid in de praktijk, zodat de bezoeker de smart solutions kan ervaren en beleven. Ferwerda: “We kennen onze klanten door en door. Omdat we weten wanneer welke onderwerpen gaan spelen, kunnen we ze precies op het juiste moment ondersteunen met opleidingen, online tools, offertes en logistieke diensten.”

Toegevoegde waarde

“Er zijn in Nederland twee spelers die alle producten en oplossingen op het gebied van smart building en smart industry kunnen leveren”, vervolgt Ferwerda. “Technische Unie is er daar een van. Als ketenpartner verbinden we professionals met leveranciers. We delen onze kennis en geven informatie, advies en ondersteuning. Niet alleen op productniveau, maar ook op het gebied van duurzame mogelijkheden en slimme totaaloplossingen. Het koppelen van producten van verschillende leveranciers is voor professionals vaak nog lastig. Technische Unie maakt echt het verschil door als verbindende schakel en kennispartner één platform te creëren. Zo helpen we onze klanten om voor elk toepassingsgebied de hoofdthema’s daadwerkelijk smart met elkaar te verbinden.”

Smart future

Bij slimme gebouwen en slimme industrie houdt het natuurlijk niet op. Ferwerda: “Verbinden we fysieke infrastructuur, openbare ruimte en gebouwen met elkaar door informatietechnologie, datacommunicatie en datamanagement, dan gaan we richting slimme steden. De logische vervolgstappen zijn slimme gemeenten, slimme provincies, slimme landen en uiteindelijk een slimme wereld. Kortom, we zijn samen op weg naar een slimme toekomst. Technische Unie zet bewuste stappen richting die toekomst. We ondersteunen onze klanten met inspiratie, informatie, opleidingen, kennis en geïntegreerde totaaloplossingen. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen; smart is nu!”

Recente stories