Slotakkoord op een nieuw pensioenstelsel

Het pensioenstelsel gaat op de schop en dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Toch moeten we ons niet blijven blindstaren op alleen de techniek hieronder. “Veel belangrijker is dat het stelsel en de uitvoering weer duurzaam worden”, aldus Tom Bottinga, CEO van Blue Sky Group.

Slotakkoord op een nieuw pensioenstelsel

De pensioenwereld staat op z’n kop. Nederland kent weliswaar een van de beste pensioenstelsels ter wereld, maar dat is onhoudbaar geworden. Het huidige stelsel is onbetaalbaar en past niet meer bij de arbeidsmarkt. Dus gaat het op de schop. Een deel van de in totaal 1.500 miljard euro aan pensioengelden moet worden verdeeld over persoonlijke potjes in de vorm van een premieregeling. Daarmee kan de deelnemer deels meer zelf aan het roer staan. Omdat de rendementen op pensioenbeleggingen hiermee individueler worden, brengt dit nieuwe risico’s met zich mee. “Maar het biedt ook de kans om het stelsel weer toekomstbestendig te maken met het eerlijke verhaal dat pensioen altijd onzekerheid met zich meebrengt”, zegt Tom Bottinga, sinds twee jaar directievoorzitter van de Blue Sky Group. Een gigantische operatie en de belangen zijn groot en verdeeld. “Maar wij werken al jaren aan de voorbereiding en staan er klaar voor om deze gecontroleerd in de praktijk te brengen.”

‘We moeten de kansen omarmen die het pensioenakkoord ons biedt’

Specialist

Blue Sky Group is met 250 medewerkers een bekende specialist in het uitvoeren van pensioenen voor opdrachtgevers als Philips, SNS Reaal, Het Nederlandse Pensioenfonds, Mars, Nedlloyd, Staples en uiteraard KLM. “Ooit was dit bedrijf een dochteronderneming van KLM”, zegt Sabine van Gompel, manager klantrelaties. “Inmiddels zijn we alweer lang zelfstandig en werken we ook voor andere ondernemingspensioenfondsen. Wij zijn een uitvoeringsinstelling: we beleggen premies, keren pensioenen uit en communiceren op hoogwaardige wijze met deelnemers aan pensioenregelingen.”

Transitie versnellen

Over de wetgeving voor het nieuwe stelsel buitelen veel partijen over elkaar heen. Bottinga: “We praten er al meer dan tien jaar over en omdat er zoveel verschillende meningen zijn, lukt het nooit om iedereen tevreden te stellen. Het risico is dat we hierdoor de kern van de zaak uit het oog verliezen: het feit dat we ook naar de toekomst toe zo veel mogelijk mensen pensioen kunnen laten opbouwen. De manier waarop moet duurzaam zijn, maar de invulling hiervan is in feite smaak. Als we het maar zorgvuldig uitleggen.”
Als het aan de Blue Sky Group ligt, is het tijd om de transitie in versnelling te brengen. Net als veel werkgevers al doen met het afsluiten van nieuwe premieregelingen. Van Gompel: “De veranderingen zijn noodzakelijk en hoe eerder de wetgeving van kracht wordt, hoe sneller we de deelnemer met zorg kunnen gaan begeleiden.”

Niet hip, wel heel belangrijk

Bottinga: “Met het oog op de nieuwe pensioenregelingen realiseren we ons dat pensioen in beweging zal blijven. Pensioendeelnemers zijn niet statisch. De manier waarop we met hen in verbinding staan, blijven we steeds opnieuw ontwikkelen. Samen met onze klanten experimenteren hoe we deelnemers kunnen helpen, is de weg vooruit.”
Van Gompel: “Zeker nu deelnemers meer verantwoordelijkheid krijgen voor de pensioenopbouw moeten we aansluiten bij hun belevingswereld. Dat gaat verder dan alleen het bieden van een online portaal. De sector heeft de plicht om te moderniseren en zorg te dragen voor kennis die deelnemers nodig hebben om bewust en met vertrouwen pensioenkeuzes te kunnen maken.”
Dit alles wil volgens Bottinga overigens niet zeggen dat pensioen ‘hip’ moet worden gemaakt. “Pensioen ís niet hip. Dat is je salaris ook niet, maar het is wel heel belangrijk.”

Van social media tot persoonlijk gesprek

Zorg voor deelnemers en aansluiten bij de beleving van alledag: dat is waar pensioenfondsen en uitvoeringsinstellingen zich wat Bottinga en Van Gompel betreft nu dus vooral op moeten focussen. “Wij hanteren het concept waarbij we op verschillende manieren kijken naar wat pensioen betekent voor iemand, op ieder relevant moment. Wil een deelnemer dat wij alles uit handen nemen omdat het pensioen nog ver weg is, dan kan dat. Doet-ie het liever zelf, dan kan dat ook. En als de voorkeur uitgaat naar ‘samendoen’, staan wij ook daarvoor klaar. We bieden de deelnemer voor elke optie een medium aan, maar blijven ook graag persoonlijk helpen.”

Tumult

We moeten de kansen grijpen die het pensioenakkoord ons biedt, meent Bottinga. “Het nieuwe stelsel is voortgekomen uit het pensioenakkoord dat werknemers, werkgevers en het kabinet hebben afgesloten en raakt ons nagenoeg allemaal. Er gaat veel veranderen en er is heel veel geld mee gemoeid. Daarom is er ook zoveel tumult. Begrijpelijk. Maar het is belangrijk om het stelsel te omarmen, zodat we de deelnemers dicht bij ons houden. Dat mogen we niet vergeten. In al het tumult rondom de totstandkoming van de nieuwe pensioenwet kan het zomaar gebeuren dat we deze kwijtraken.”

Recente stories