Samen met klant ICT-organisatie weer in balans brengen

De ICT-manager holt te vaak achter de feiten aan. Hij moet niet alleen zijn ICT-infrastructuur in de lucht houden, ook moet hij continu nieuwe technologie implementeren. De ontwikkelingen gaan alsmaar door, waardoor hij constant achter de feiten aan loopt. ICT-Partners biedt de oplossingen.

“Het ICT-volwassenheidsniveau laat in Nederland nog heel wat te wensen over”, stelt Pascal Verberkt, directeur marketing en sales van ICT-Partners. “Wij kunnen ICT-organisaties helpen om samenhang te vinden en regie te krijgen over hun eigen werkveld.” Hij legt uit dat ICT-management over het algemeen moeite heeft met het vinden van samenhang. “Men moet aan steeds meer businessactiviteiten het hoofd bieden en technologische veranderingen opvolgen met mensen die zich telkens weer moeten aanpassen aan nieuwe technologie, nieuwe structuren en nieuwe werkwijzen.”

Jan Heunks, directeur concept en solution management, valt bij: “De stabiliteit is nog niet aanwezig; de aansluiting op de business is misschien nog niet eens optimaal, terwijl wel verwacht wordt dat de ICT-organisatie met nieuwe dingen aan de slag gaat. Het is een constante stroom van veranderingen die ervoor zorgt dat je nooit even pas op de plaats kunt maken om te kijken waar je nu eigenlijk staat.”

ICT-Partners helpt ICT-organisaties de balans terug te vinden, stelt Heunks. “Dat doen wij domeinoverschrijdend, waarbij we alle relevante aandachtsgebieden aan bod laten komen.” Hij legt uit: “Vaak wordt een verandering te eenzijdig aangevlogen, zonder rekening te houden met het grote geheel. Hierdoor kunnen mensen aan de operationele kant hun beheerswerkzaamheden niet uitvoeren of weet de helpdesk niet wat er speelt, waardoor er niet in kan worden gegaan op vragen. Je kunt processen verbeteren en de infrastructuur aanpassen, maar als je de mensen die erbij betrokken zijn niet in lijn brengt met deze veranderingen, dan ga je onherroepelijk een risico lopen. De mensen moeten de veranderingen wel kunnen volgen.”

 

Ontdekkingsreis

Hoe pakt ICT-Partners dit aan? Verberkt: “Wij geloven in de ontdekkingsreis; er liggen vooraf geen pasklare oplossingen klaar. Je moet het samen aanpakken. Wij hebben de nodige tools in huis om dit uit te voeren. We meten eerst het ICT-volwassenheidsniveau, waarbij we uitgaan van CMMI, CobiT en Gartner-modellen, en we geven inzicht in de samenhang van de totale ICT-organisatie binnen het bedrijf. Hiermee krijgt de ICT-manager inzicht in de stand van zaken op het gebied van projecten, infrastructuur, management en mensen.”

Heunks: “We hebben hiervoor een bewezen meetmechaniek ontwikkeld, gebaseerd op best practices. We stellen vast wat de organisatie in huis heeft. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de mensen? Iedereen werkt verschrikkelijk hard, maar is iedereen wel met de goede dingen bezig? Hiervoor hebben wij geen dagenlange sessies en interviews nodig. Dat komt doordat wij alleen naar de kernzaken kijken. Je kunt wel alles inzichtelijk willen maken, maar je kunt veel beter de probleemgebieden aanpakken.”

 

Balans

Verberkt: “Zodra we dit in kaart hebben gebracht, nemen we de volgende stap. We zoomen in op de ICT-organisatie van de klant en leggen de thermometer heel diep in de infrastructuur in een vervolg op het eerste assessment. Hoe duurzaam is de infrastructuur? Hoe efficiënt zijn het beheer en het sturingsmechanisme daaromheen geregeld? Tussen die drie onderwerpen moet balans gecreëerd worden. Je kunt er eigenlijk altijd van uitgaan dat er disbalans is tussen die onderwerpen. Het gaat erom hier weer de regie op te geven, om met elkaar een samenhang te scheppen. Met elkaar, want je hebt hier meerdere partijen voor nodig.”

Zodra ICT-Partners samen met zijn klant deze stap heeft gezet, kan advies worden uitgebracht over hoe de klant de komende drie jaar zijn ICT moet organiseren. “Daarom noemen we het ook een ontdekkingsreis, want je moet het complete ICT-werkveld aanpakken”, aldus Verberkt. “Wij kunnen deze zaken met onze 75 consultants heel goed in kaart brengen. Vervolgens regisseren we de infrastructuuroptimalisatie, het beheer en de ICT-servicemanagementprocessen daaromheen. Alles om continuïteit, stabiliteit en zekerheid te creëren. En om een goede loopbaanplanning voor mensen te organiseren, zodat ze in veranderende omstandigheden mee kunnen gaan. Dit realiseren we samen met onze klanten.”

Heunks: “We leggen er sterk de nadruk op dat we hier uitvoering aan moeten geven samen met onze klant. Wij zijn immers een keer vertrokken en daarna moeten de mensen het zelf kunnen doen. Je moet dus zo snel mogelijk de mensen hierin betrekken en samen tot concrete oplossingen komen. Oplossingen gebaseerd op Microsoft, VMware en Citrix aan de technische kant en ITIL, BiSL, ASL en PRINCE2 aan de methodische kant. Het leveren van hardware en licenties is dan natuurlijk een vanzelfsprekendheid.”

Verberkt: “Waar het eigenlijk allemaal op neerkomt is dat wij het ICT-management helpen om het hoofd te bieden aan veranderende omstandigheden en daar de juiste balans in te vinden. We hebben hierbij het uitgangspunt dat verandering de enige constante is. We implementeren, ontwerpen en optimaliseren ICT-infrastructuren en we zorgen dat kennis geborgen wordt in de organisatie. Dat doen we ook voor alles wat met servicemanagement te maken heeft en we helpen uiteindelijk ook met het uitvoeren van het ICT-beheer. En omdat we dit echt samen met onze klant doen, kunnen we rustig stellen dat we echt ICT-Partners zijn.”

Samen met klant ICT-organisatie weer in balans brengen

Recente stories