Politie investeert met succes in diversiteit

De politie in Nederland kiest voor meer diversiteit in de samenstelling van teams, ook in de top. Noodzaak als je ervoor kiest om politie voor eenieder te zijn.

“Diversiteit is een weerbarstig onderwerp, dat zie je ook aan de discussies die erover worden gevoerd”, zegt Hansje Brinkman, sinds kort leidinggevende bij het Korps Landelijke Politiediensten. Via het programma Politietop Divers kon zij een jaar extra ervaring opdoen in het management van een korps. “Dat heeft mij naar mijn huidige baan geleid.”

Kandidaten met potentie
Al jaren wordt gewerkt aan het vergroten van de diversiteit – meer vrouwen en allochtonen in de teams en in de top – binnen de politie. De urgentie wordt steeds duidelijker gevoeld. Nieuw zijn de afgesproken streefcijfers met de minister en het feit dat korpsbeheerders, hoofdcommissarissen en procureurs-generaal de handen ineen hebben geslagen. Gezamenlijk geven zij vorm aan het driejarige programma Politietop Divers. “Wij helpen de afgesproken streefcijfers over het aantal vrouwen en allochtonen in de top ook daadwerkelijk te realiseren. Dat doen we onder meer door het bieden van carrièremogelijkheden aan vrouwen én mannen”, aldus Ineke Stam, voorzitter en inspirator van Politietop Divers. Van groot belang is dat er niet alleen voldoende kandidaten met potentie zijn, maar dat deze zich ook goed kunnen voorbereiden. Stam: “We hebben zowel binnen als buiten de politie naar geschikte kandidaten gezocht. Inmiddels hebben we een respectabele lijst. Voor deze kandidaten zoeken we mogelijkheden om een jaar lang extra werkervaring op te doen in de top van de politie. Ze hebben dan een goede basis om door te stromen naar een vaste functie.”

Ervaring opdoen
Wim van Vemde is korpschef Gooi en Vechtstreek en onderstreept het belang van diversiteit bij de politie: “Wij vinden dat wij als politie moeten staan voor de waarden van onze rechtsstaat. De maatschappij moet zich herkennen in datgene wat wij doen, maar ook in hoe wij eruitzien. Diversiteit is een voorwaarde voor legitimiteit.” Hij bood verleden jaar Brinkman de kans ervaring op te doen in de korpsleiding. “Ik had er ook persoonlijk belang bij omdat ik een aantal zware landelijke portefeuilles heb, zoals de Vreemdelingenpolitie; ik had dringend behoefte aan meer handen en voeten.” Voordat Brinkman naar het managementteam van Gooi en Vechtstreek kwam, werkte zij als leidinggevende bij het politiekorps Kennemerland. Brinkman over haar jaar bij Gooi en Vechtstreek: “Het is essentieel dat je goede afspraken maakt over wat je gaat doen. Ik heb daar vooraf met Wim van Vemde over gesproken. Wat wordt er van mij verwacht en wat kan ik hier leren? Je moet dat zelf expliciet maken. Logisch, want als je voldoende talent hebt en gemotiveerd bent, wil je ook investeren in je eigen toekomst.” Van Vemde vult aan: “Ik heb helder gemaakt wat we van elkaar kunnen verwachten. Dit zijn mijn verwachtingen en voorwaarden. Daar hebben we elkaar af en toe aan herinnerd, maar we konden al snel vaststellen dat het de goede kant op ging.” Voor Brinkman was vooral het werken op strategisch en leidinggevend niveau de impuls voor haar ontwikkeling. “Door te werken binnen het managementteam van het korps Gooi en Vechtstreek krijg je inzicht in strategische kwesties en kom je in netwerken die van groot belang zijn. Hiermee doe je niet alleen inzicht en ervaring op; je bent ook voor anderen beter zichtbaar. En dat is niet onbelangrijk. Anderen kunnen zo ook zien dat je klaar bent voor een zwaardere leidinggevende functie.”

Waardering
Dit jaar benutten twintig mannen en vrouwen door middel van zo’n ervaringsjaar de kans om hun potentie verder te ontwikkelen in het topmanagement van de politie. Brinkman: “Het zijn mensen die in verschillende trajecten en posities zitten. Ik werkte al geruime tijd bij de politie en kende de cultuur al. Maar voor sommigen van buiten kan dat nog wel even wennen zijn. Het is een enthousiaste en goed toegeruste club waarbinnen ieder voor zich iets meebrengt waar we als politie niet zo veel van hebben.” Nu geeft Brinkman leiding aan IPOL, de intelligencedienst van de politie met zeshonderdvijftig medewerkers en onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Brinkman: “Dat mijn werkgever mij de kans heeft geboden om een jaar lang mijn managementervaring uit te breiden, heb ik zeer gewaardeerd. Ik zit nu als diensthoofd bij de KLPD erg goed op mijn plaats, en dat jaar heeft mij wel hier gebracht. Mijn voorbeeld is een van de vele manieren waarop diversiteit nu een enorme impuls krijgt.” Van Vemde: “Ik stel vast dat dit programma mij zo goed is bevallen dat ik inmiddels afspraken heb gemaakt om wederom voor een jaar iemand toegevoegd te krijgen aan ons managementteam.”

Politie investeert met succes in diversiteit

Recente stories