PGGM biedt meerwaarde aan het uitvoeren van pensioenregelingen

Een waardevolle toekomst is meer dan alleen een pensioenregeling.
Het gaat er ook om wat je er straks mee kunt of wilt doen.

“Het is niet meer voldoende om te weten welk bedrag er straks maandelijks als pensioen op je rekening wordt bijgeschreven. Je wilt ook weten of je daarvan je woonlasten en eventuele zorgkosten kunt betalen”, zegt CEO van pensioenuitvoerder PGGM Martin van Rijn. “We zien dat al die domeinen sterk in beweging zijn en we willen graag een structurele bijdrage leveren aan de discussie die daarover op gang komt. We spelen met de dienstverlening aan onze leden in op de werkelijke behoefte aan zekerheid, zowel op financieel gebied als op het gebied van wonen en zorg. Daartoe zoeken we steeds vaker samenwerking met partijen die dezelfde waarden en normen hanteren. De recente intentieverklaring voor een samenwerking met Rabobank, ook een coöperatie, is daar een goed voorbeeld van.”

 

“De coöperatie PGGM is er voor de mensen die elke dag meemaken wat zorg bieden in de praktijk inhoudt”, zegt Frido Kraanen, Directeur Coöperatie en Leden. “We spreken onze leden heel vaak, waardoor we altijd een actueel beeld hebben van wat zich in de zorg afspeelt en hoe onze leden met hun toekomst bezig zijn. We houden regelmatig enquêtes en paneldiscussies om ervaringen uit het veld op te tekenen. Bij die enquêtes valt vooral op hoeveel goede suggesties er spontaan vanuit onze leden komen: men denkt constructief mee over diverse onderwerpen zoals hoe de ‘nieuwe oude dag’ eruit moet gaan zien. We merken dat men zich steeds vaker afvraagt wat de werkelijke waarde van hun  inkomen later is. Overigens hebben we ook onderzoek gedaan waaruit bleek dat 82% van de ondervraagde leden loonsverhoging niet ziet als een uiting van waardering. Een compliment, een bedankje of non-verbale waardering zoals een schouderklopje of een glimlach is voor hen veel waardevoller.”

 

Van Rijn: “Omdat wij ons zeer nauw bij de sector betrokken voelen, willen wij onze leden meerwaarde bieden die verder gaat dan alleen het uitvoeren van pensioenregelingen. Cruciaal in de discussie is dat we transparant maken wat de huidige stand van zaken is en wat de risico’s en de toekomstverwachtingen zijn. Dat geldt al voor de discussie waar we nu middenin zitten ten aanzien van de pensioenregelingen, maar het geldt ook voor de discussie over de toekomst van zorg en wonen die nu op gang komt. Als we duidelijk kunnen maken dat er steeds meer verband ontstaat tussen die drie domeinen, dan geven we mensen de gelegenheid om op tijd hun eigen plan te trekken. Niets is zo erg als te denken dat je toekomst goed geregeld is en dan te ontdekken dat dat niet zo is en niet meer aanvullend te kunnen sparen voor de oude dag. Anderzijds is het ook prettig te weten dat je toekomst wél goed geregeld is, zodat je geen onnodige aanvullende producten aanschaft. Wij hebben als bieders van financiële zekerheid de taak ervoor te zorgen dat een waardevolle toekomst voor iedereen in zorg en welzijn bereikbaar én betaalbaar is.”

 

Kraanen: “We werken uiteraard ook nauw samen met de meer dan 20.000 werkgevers in de zorg, voor wie het zeer belangrijk is om te weten wat zich op de werkvloer afspeelt. Met de grote hoeveelheid gegevens over de ontwikkelingen binnen de arbeidspopulatie kunnen we werkgevers steunen bij het bepalen van hun beleid. Met deze informatie kan bijvoorbeeld door inzicht het ziekteverzuim worden teruggedrongen. Dat kost de sector zorg en welzijn op dit moment ongeveer een half miljard euro per jaar.”

PGGM biedt meerwaarde aan het uitvoeren van pensioenregelingen

Recente stories