Optimaal presteren van waar dan ook

 

*note sinds 1 oktober 2011 heet Getronics KPN Corporate Market BV

 

 

Het Nieuwe Werken is een veelbesproken fenomeen en is zeker geen voorbijgaande hype. Het stelt mensen in staat om zelf te kiezen waar, wanneer en hoe ze (samen)werken, wat zorgt voor productievere en meer gemotiveerde medewerkers. Duurzame groei van uw organisatie is het resultaat.

Iedereen spreekt tegenwoordig over Het Nieuwe Werken, met in het kielzog daarvan begrippen als flexibiliteit, efficiëntie, minder reistijd, ‘anytime, any place, anywhere, any device’ en virtuele teams. Het is de ervaring van Getronics – en van moedermaatschappij KPN – dat veel organisaties de meerwaarde van Het Nieuwe Werken wel inzien, maar moeite hebben om dit concept in de eigen organisatie in te voeren. Waarom zouden honderdduizenden werknemers anders elke ochtend nog steeds urenlang in de file staan, terwijl ze op datzelfde moment thuis al aan het werk hadden kunnen zijn? Online kunnen mensen tegenwoordig gemakkelijk bij alle benodigde informatie op het bedrijfsnetwerk komen en via telefoon, e-mail en videoconferencing kunnen ze probleemloos communiceren met hun collega’s, klanten en leveranciers.

Dubbel profijt

Het Nieuwe Werken biedt een groot aantal voordelen waar ondernemingen direct en langdurig van profiteren. “Er zijn aanzienlijke kostenvoordelen, doordat je bijvoorbeeld met flexwerkplekken bespaart op kantoorruimte, en werknemers via unified communications van waar dan ook kunnen werken en communiceren”, vertelt John van Vianen, directeur Information & Communication Solutions bij Getronics. “Hier raak je meteen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, omdat het woon-werkverkeer drastisch afneemt.” Het Nieuwe Werken gaat echter niet alleen om de efficiëntieverbetering en stroomlijning van zakelijke processen. Ook de balans tussen werk en privé is een belangrijk gegeven. Tevreden medewerkers presteren beter, wat een positieve invloed heeft op de resultaten van de organisatie. “Het ligt voor de hand dat als de performance van mensen verbetert ook de businessresultaten beter worden”, zegt Van Vianen. “Medewerkers zijn gemotiveerder en presteren beter als ze zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze werken. Sterker nog, veel nieuwkomers op de arbeidsmarkt eisen die ruimte om zo een betere balans tussen werk en privé te creëren. Moderne technologie maakt dit mogelijk. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Het Nieuwe Werken zorgt dat processen worden geoptimaliseerd en tegelijk dat medewerkers meer tevreden zijn.”

Altijd beschikbare informatie

Digitalisering, globalisering en de ontsluiting van informatie via het internet hebben gezorgd voor grote veranderingen in onze manier van werken. “De organisatie als geheel profiteert van de moderne communicatiemiddelen”, maakt Van Vianen duidelijk. “Klantcontactprocessen en bestelprocedures bijvoorbeeld, kunnen efficiënter worden ingericht door gebruik te maken van verschillende kanalen. Communicatiefaciliteiten, zoals een laptop, een PDA en applicaties om online samen te werken, zijn tegenwoordig alom beschikbaar. Organisaties zijn daardoor in staat om hun interne processen efficiënter in te richten en sneller te reageren op vragen van hun klanten en veranderingen in de markt.” Om Het Nieuwe Werken onder klanten verder te faciliteren, hebben KPN en Getronics organisaties overgenomen als ApplicationNet voor de implementatie en het beheer van onlinewerkplekken, en Talk & Vision, dat videoconferencingdiensten levert. Zo maken KPN en Getronics de waaier aan middelen voor Het Nieuwe Werken steeds groter. Geen andere organisatie heeft een zo uitgebreid portfolio aan volwaardige ICT-middelen. Er komt uiteraard wel het een en ander bij kijken om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken. “Het kantoor krijgt in de toekomst een belangrijkere functie als ontmoetingsplaats en minder als de dagelijkse 9-tot-5-werkplek”, stelt Van Vianen. “Het concept spreekt veel mensen aan, maar er is ook weerstand. Veranderingen vragen nu eenmaal tijd en gewenning.”

Slim samenwerken

Het Nieuwe Werken is niet alleen bedoeld voor directie en management, maar heeft impact op de gehele organisatie. Een dergelijke verandering van werkstijl gaat niet vanzelf. Iedere werkelijke organisatieverandering begint bij de intrinsieke motivatie om zelf te veranderen. Getronics heeft een methodiek ontwikkeld waarbij het optimalisatievraagstuk vanuit de medewerkers wordt aangepakt. Zij weten vaak zelf het best hoe zij slimmer kunnen (samen)werken. Getronics realiseert Het Nieuwe Werken binnen uw organisatie door stap voor stap de gewenste verandering werkelijkheid te maken. De verandering wordt benaderd vanuit drie invalshoeken: organisatie, huisvesting en technologie. Deze deelgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Slagvaardig

Hoe slagvaardig een organisatie is, wordt uiteindelijk bepaald door de klant en medewerkers die invulling geven aan de uitvoering van de bedrijfsprocessen. Hoe kunnen ze individueel en gezamenlijk beter presteren, en hoe dragen de flexibilisering en het thuiswerken bij aan een betere balans tussen werk en privé? Het zijn de antwoorden op deze vragen die bepalend zijn voor het succes van Het Nieuwe Werken. “Getronics is van mening dat Het Nieuwe Werken veel voordelen oplevert”, claimt Van Vianen. “Een virtuele werkplek beschikt over de nieuwste mogelijkheden om veilig vanuit huis of van waar dan ook op het netwerk te kunnen inloggen. Zo beschikken medewerkers altijd en overal over de benodigde actuele informatie. Dit geeft organisaties een winstgevende voorsprong. Het is niet toevallig dat we ook zelf onze processen en werkplekken herinrichten op basis van de principes van Het Nieuwe Werken.”

Optimaal presteren van waar dan ook

Recente stories