Op vele borden tegelijk schaken

Werken bij de overheid is gevarieerd en uitdagend, en vraagt om een gebalanceerde mix van managementvaardigheden. De combinatie van maatschappelijk en inhoudelijk relevant werk en goede arbeidsvoorwaarden maakt de Rijksoverheid tot een ideale werkgever.Voor vrouwelijk talent heeft het Rijk bijzondere aandacht.

Van de ongeveer zeventig topmanagementfuncties bij de diverse ministeries, zoals die van directeur-generaal en inspecteur-generaal, wordt bijna 25% bezet door vrouwen. “Een mooie score,” zegt Judith Meulenbrug, directeur Management Development Consultancy en plaatsvervangend directeur-generaal bij het Bureau Algemene Bestuursdienst, “maar het mogen er zeker meer worden.” “Er is veel aandacht voor vrouwelijk talent bij het Rijk”, vertelt Bonita Kleefkens, programmamanager Diversiteit bij Bureau Algemene Bestuursdienst. “We zijn dan ook specifiek op zoek naar geschikte vrouwelijke kandidaten voor managementfuncties en we maken gebruik van verschillende programma’s en talentscouting om het aantal vrouwen op topniveau te laten toenemen. Uit allerlei onderzoeken, en uit eigen ervaring, blijkt dat een goede mix van mannen en vrouwen, maar ook van verschillende leeftijden en achtergronden, zorgt voor een hogere kwaliteit van werk.” Divers samengestelde teams zijn bovendien een betere afspiegeling van onze huidige samenleving. “Vrouwen zijn niet beter dan mannen; ze zijn anders”, zegt Kleefkens lachend. “Ze doen dingen soms op een andere manier, en dat is vaak heel verfrissend. Waar het ons uiteraard uiteindelijk om gaat, is het binnenhalen van kwaliteit voor een groot aanbod van werkzaamheden bij verschillende departementen of voor grote interdepartementale projecten.”

Goede balans
Marije Hulshof, directeur consumentenautoriteit, verwoordt werken bij het Rijk als volgt: “Werken bij het Rijk draait om de even weerbarstige als fascinerende vraag: hoe realiseer ik impact in de samenleving? Je moet ertoe willen doen. Dan heeft het Rijk je veel moois te bieden. De beloning is dat jij je mag bemoeien met complexe en spannende vragen. Over de antwoorden die je daar samen met je team op formuleert, mag jij je ook nog bij diezelfde samenleving verantwoorden. Er wordt hier niet in stilte geschitterd.”

De Rijksoverheid is overigens redelijk goed bedeeld met vrouwen in de top, als je de aantallen vergelijkt met bijvoorbeeld de directies en raden van bestuur bij commerciële ondernemingen. Ook op directieniveau zijn vrouwen goed vertegenwoordigd bij het Rijk. Daar is, naast de inhoudelijke aantrekkelijkheid van het werk, een aantal redenen voor. Binnen de rijkscultuur vindt men het bijvoorbeeld zeer belangrijk dat werk en zorg goed te combineren zijn. De goede arbeidsvoorwaarden dragen eraan bij dat het betrekkelijk eenvoudig is om een goede balans te creëren tussen werk en privé. Parttime werken en thuiswerken bijvoorbeeld, zijn meestal goed mogelijk. Dat is overigens niet alleen voor vrouwen belangrijk, ook voor mannen is dit dikwijls een van de argumenten om voor een betrekking bij de overheid te kiezen. De Rijksoverheid is niet voor niets opgenomen in de top zeventig van beste werkgevers voor ouders. “Werken bij het Rijk is vooral uitermate divers en intellectueel uitdagend en vraagt om een gevarieerd aantal vaardigheden”, onderstreept Meulenbrug. “Je moet op vele borden tegelijk kunnen schaken. Veel mensen zien de overheid als een papierfabriek waar grote hoeveelheden nota’s worden geproduceerd, maar die opvatting is volkomen misplaatst. Het werk is inhoudelijk en maatschappelijk relevant. Veel complexe en vaak zeer actuele onderwerpen passeren de revue, wat het werk spannend maakt en vraagt om een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle medewerkers.”

Boeiende mix
“Het Rijk biedt uitdagend werk dat iedereen en ook jezelf raakt”, valt Katja Mur, directeur Jeugd en Gezin, haar collega bij. “Het matchen van mensen, beleid en processen geeft een boeiende mix van werkzaamheden. Bovendien is het mooi om inhoudelijke argumenten, visie, politiek en praktijk op het juiste moment aan elkaar te verbinden. Dat vraagt wat van je.” “Als manager bij de Rijksoverheid moet je onder andere beschikken over dossierkennis, kennis van politiek bestuur en een goede timing, en je moet snel kunnen schakelen. Deze procesvaardigheden zijn enkele van de benodigde talenten om te excelleren. Het gaat zeker niet alleen om intellectuele vaardigheden”, vult Meulenbrug aan.

Ideale combinatie
“De Rijksoverheid is een grote organisatie met een gevarieerd aanbod van functies, die zowel mannen als vrouwen een zeer aantrekkelijke carrière en goede doorgroeimogelijkheden biedt”, vertelt Meulenbrug. “Bij het Rijk ben je vormgever van je eigen loopbaan, en op basis van eigen ambities en talenten kan je grotendeels zelf je carrière bepalen.” “Ben je bijvoorbeeld (aankomend) manager, dan is er ondersteuning bij je ontwikkeling en bij de vormgeving van je loopbaan vanuit de departementen of vanuit Bureau Algemene Bestuursdienst, de rijksbrede managementdevelopmentorganisatie voor de hoogste managementfuncties. Denk daarbij aan loopbaanbegeleiding en mogelijkheden om deel te nemen aan intercollegiale consultatie of coaching”, licht Kleefkens toe. “Bovendien zijn er mogelijkheden te over om van departement of project te switchen of om interim-opdrachten te doen. Uiteraard gebeurt dit alles in balans met de behoeften en de doelstellingen van de organisatie.” “Werken bij het Rijk is spannend, uitdagend, dynamisch, het heeft inhoud, en als je wil mag het in vier dagen”, zegt Meulenbrug. “Wat wil je nog meer?”

Op vele borden tegelijk schaken

Recente stories