‘Ook online willen we meespelen’

Het nieuwe kabinet gaat de kansspelmarkt hervormen. De Staatsloterij, de grootste aanbieder in de Nederlandse kansspelmarkt, wil ook daarna een vooraanstaande rol blijven spelen. “Daartoe is een weloverwogen en geïntegreerde aanpak nodig”, stelt Frans van Steenis, algemeen directeur van de Nederlandse Staatsloterij.

Dat het zo langzamerhand tijd wordt voor hervorming van de kansspelmarkt, staat volgens Frans van Steenis buiten kijf. “In een aantal Europese landen zijn onlinekansspelen al gelegaliseerd”, vertelt hij. “Brussel dringt daar ook op aan. Het is onvermijdelijk en noodzakelijk dat Nederland het nu nog illegale spelaanbod op internet gaat legaliseren. Wij zijn daar ook voorstander van. Daarbij gaan we ervan uit dat de overheid ons de ruimte biedt om naast de maandtrekkingen van de Staatsloterij en het wekelijkse Miljoenenspel ook op de internetmarkt een voorname rol te gaan spelen.”

‘We geloven in een open markt voor loterijen, casino’s en onlinekansspelaanbieders’

Ondoorzichtig

De verwachte legalisering van het onlinegokken is volgens Van Steenis niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs wenselijk. “Internet kent nu eenmaal geen grenzen. In de praktijk besteden Nederlanders jaarlijks al enkele honderden miljoenen euro’s aan gokken op internet”, zegt hij. “Omdat dat nu nog illegaal is, lopen spelers risico’s. Bovendien heeft illegaal gokken ook voor de samenleving overduidelijke nadelen.” Het meest in het oog lopende risico van illegaal gokken voor spelers is het gebrek aan transparantie rond die onlinekansspelaanbieders. Vaak is onduidelijk welk deel van de inzet zo’n organisatie aan prijzen uitkeert. “En of en hoe zo’n organisatie gewonnen prijzen uitkeert”, voegt Van Steenis toe. “Misschien verplichten ze winnaars wel om een gewonnen geldbedrag of nieuwe sportauto in Gibraltar op te halen.”

Doordat het illegaal gokken zich volledig onttrekt aan iedere vorm van toezicht, is er ook zorg rondom het spelen door minderjarigen en het voorkomen van verslaving. Dat is noodzakelijk, want naar schatting 80 tot 120 duizend Nederlanders gaan daaronder gebukt en met hen veelal hun directe leefomgeving. “De huidige legale aanbieders van kansspelen, waaronder wijzelf, Holland Casino en de diverse andere loterijen, hebben een zorgplicht”, zegt Van Steenis. “Wij adviseren spelers op diverse manieren om hun grenzen in de gaten te houden en wanneer nodig tijdig om hulp te vragen. Waar nodig bieden we ongevraagd hulp aan.”

Vertrouwen

Verantwoord spelen is voor de Staatsloterij geen loze kreet. “Sterker, juist vanwege de gewenste transparantie en om excessen rond het spelen te voorkomen, zijn wij destijds opgericht”, verklaart Arjan van ’t Veer, directeur corporate affairs bij de Nederlandse Staatsloterij. “Volgend jaar bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, maar wij al 287 jaar. In 1726 hielden wij al onze eerste trekkingen. De Staatsloterij heette toen nog de Generaliteitsloterij, maar de uitgangspunten waren bijna drie eeuwen geleden niet anders dan vandaag. Transparantie en een goede regulering waren en zijn voor ons en voor onze deelnemers nog steeds cruciaal”, aldus Van ’t Veer. “Spelers weten dat we bijna 70% van de inleg aan prijzengeld uitkeren; dat zegt geen loterij in Nederland ons na. Van de rest is 15% nodig voor onze organisatie en dragen we 15% af aan het ministerie van Financiën.”

De Staatsloterij staat, zoals alle legale aanbieders in de Nederlandse kansspelmarkt, onder toezicht van de Kansspelautoriteit. De openheid van de Nederlandse Staatsloterij betreft niet alleen de financiën, maar ook de trekkingen. Die staan uiteraard onder toezicht van een notaris, maar zijn bovendien openbaar. Overigens gaat de zorg van de Staatsloterij voor spelers nog verder. Want wie een spierinkje heeft uitgeworpen en een grote vis vangt, heeft ook begeleiding nodig. “Winnaars van grote prijzen blijven bij ons anoniem”, verzekert Van ’t Veer. “Bovendien bieden we de nodige begeleiding en advies. Ook dat hoort bij onze zorgplicht.”

Onlinerol

Vanwege al die zorg voor spelers, noemt Van Steenis de Nederlandse Staatsloterij met enige zelfspot het netste jongetje van de klas. Die rol wil de Staatsloterij ook graag blijven spelen. “De overheid moet ons daartoe wel de kans geven. Het gevaar bestaat dat het kabinet onlinespelen legaliseert, zonder dat het de huidige legale aanbieders de mogelijkheid biedt om van het begin af aan in die nieuwe markt een betekenisvolle rol te spelen.” Het gevolg kan zijn dat buitenlandse kansspelorganisaties snel marktaandeel opbouwen, waardoor de afdrachten aan het maatschappelijke middenveld, zoals aan de Nederlandse goede doelen, cultuur, de sport et cetera onder druk komen te staan. Hoewel ook die nieuwe kansspelorganisaties straks onder toezicht staan, is het de vraag of zij dezelfde professionele zorg kunnen bieden als de Nederlandse Staatsloterij. “We zijn voor een open markt en concurrentie en we zijn ook zeker voorstander van een legaal onlineaanbod,” stelt Van Steenis, “maar zet de huidige partijen niet op achterstand.”

Volgens Van ’t Veer is de Staatsloterij al bezig om geschikte onlinespelvormen te ontwikkelen. “Natuurlijk blijven de vertrouwde loterijen bestaan, maar het is onvermijdelijk dat die marktaandeel zullen verliezen aan legale onlinespellen. We willen de gevolgen daarvan voor onze verkooppunten zo veel mogelijk voorkomen. Want ook ten opzichte van hen hebben we een zorgplicht”, stelt Van ’t Veer. “Misschien moeten we ze wel helpen zich om te vormen van genots- en gemakswinkels (met ‘om de hoek’ rookwaren, vervoersbewijzen, tijdschriften et cetera) tot gelukswinkels.”

‘Ook online willen we meespelen’
  • Roel Mazure
  • Fjodor Buis

Recente stories