Ontzorgend, innovatief en maatschappelijk bewust

Plezier in autorijden en daar maatschappelijk bewust mee omgaan kunnen volgens LeasePlan goed samengaan. Organisaties en berijders bepalen zelf hun verantwoordelijkheid. LeasePlan ontzorgt met innovatieve producten zijn klanten. De juiste informatie en alternatief vervoer beperken hun ecologische footprint.

LeasePlan beschouwt automobiliteit als het belangrijkste middel om mobiel te zijn. “Zonder de auto waren we maatschappelijk en economisch gezien letterlijk nergens”, stelt directievoorzitter Berno Kleinherenbrink resoluut. “Daarnaast willen we niemand het plezier in autorijden ontnemen, hoewel we ons terdege bewust zijn van de ecologische footprint die dat tot gevolg heeft. Niettemin stellen we ons op het standpunt dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet bepalen over hoe daarmee om te gaan. Wij doen dat door zo veel mogelijk adequate informatie te bieden die tot bewustwording leidt én door automobiliteit in combinatie met andere vormen van vervoer aan te bieden.”

FleetPlan

“Als marktleidende leasemaatschappij in Nederland is LeasePlan voortdurend bezig om nieuwe producten en oplossingen te creëren die onze bestaande en potentiële nieuwe klanten de garantie bieden dat ze mobiel kunnen zijn en blijven”, vervolgt Kleinherenbrink. “Dat doen we op een manier die volledig aansluit bij hun verwachtingen. Specifiek houdt onze dienstverlening in dat we onze klanten zo veel mogelijk willen ontzorgen op het gebied van mobiliteit. We gaan ervan uit dat organisaties zich willen concentreren op hun kernactiviteiten en zich dus niet willen bezighouden met de dagelijkse zorgen rondom hun wagenpark. In ons streven om die ontzorging optimaal vorm te geven verleggen we onze grenzen steeds meer. Een van de belangrijkste producten in dat kader is FleetPlan. Met dit unieke concept krijgt de klant duidelijker dan ooit inzicht in zijn kosten én een helder overzicht bij de facturatie. FleetPlan biedt drie duidelijke voordelen voor de klant: alle risico’s en operationele activiteiten rond autoleasing worden verlegd naar LeasePlan, hetgeen volledige ontzorging inhoudt. Daarnaast kan door de sterke vereenvoudiging van de kostenberekening en facturatie een significant prijsvoordeel voor de klant worden bereikt. Dat betekent concreet dat de TCO (total cost of ownership) flink wordt verlaagd, zonder daarbij de berijdertevredenheid uit het oog te verliezen. Het derde voordeel is dat de beprijzing is vastgelegd, zodat er zich tijdens de lopende contractperiode geen onaangename financiële verrassingen kunnen voordoen. Facturatie vindt bovendien achteraf plaats; er is dus geen sprake van vooruitbetaling. FleetPlan is ongeveer een jaar geleden geïntroduceerd en blijkt een groot succes. Deze onderscheidende dienstverlening zal in de komende tijd dan ook breed in de markt worden neergezet, zowel in Nederland als daarbuiten.”

Mobility Mixx

“Waar het de combinatie van automobiliteit met andere vervoermiddelen betreft, doen we dat in samenwerking met onze dochteronderneming Mobility Mixx. LeasePlan houdt zich sec bezig met het vervoer per auto en Mobility Mixx biedt de berijders door middel van een pasje de mogelijkheid om ook gebruik te maken van een poolauto, een taxi, het openbaar vervoer of een fiets. We bieden dus een totaaloplossing voor het optimaal invullen van mobiliteit, en we doen dat tegen aanvaardbare kosten. Bovendien proberen we in samenwerking met onze klanten de ecologische footprint zo veel mogelijk te beperken. We denken voortdurend na over manieren om dat door middel van bijvoorbeeld andere brandstoffen, betere motoren en zuiniger rijgedrag te bereiken. Dat willen we zeker niet op een paternalistische manier doen. Door onze klanten de juiste informatie te bieden, waarmee ze zich bewust worden van de mogelijkheden, kunnen ze op basis daarvan zelf hun mvo-beleid rond mobiliteit bepalen. Afhankelijk van dat beleid en de doelstellingen van de klant proberen we zo veel mogelijk schonere en zuinige auto’s in te zetten. Daarbij zijn wij zelf bereid om extra financiële risico’s te nemen. In die zin nemen we duidelijk onze verantwoordelijkheid en spelen we een actieve rol in het stimuleren van het gebruik van schonere en zuinige auto’s. Dat geldt dan met name voor het aandeel elektrische auto’s in ons wagenpark. Daarvan hebben we er inmiddels een fors aantal aangeschaft, waarvan onze klanten tegen redelijke tarieven gebruik kunnen maken. Het financiële risico voor ons zit in het feit dat we niet kunnen voorspellen of die investering over vier jaar nog rendeert. We vinden het op dit moment echter belangrijker dat er zo breed mogelijk met elektrische auto’s wordt geëxperimenteerd, omdat anders de toch al moeizame doorbraak nog veel langer op zich zal laten wachten. We stimuleren in samenwerking met energiemaatschappijen ook het plaatsen van meer oplaadpunten, zodat het steeds aantrekkelijker wordt om met elektrische auto’s te rijden.”

Maatwerk

Hoe ziet u de toekomst van LeasePlan? Kleinherenbrink: “Onze aandacht verschuift steeds meer naar de individuele berijder in plaats van uitsluitend naar de organisatie als ‘collectieve’ klant. Ook dat is een maatschappelijke trend die ons stimuleert om producten te ontwikkelen die, zij het onder de collectieve paraplu, meer op individuele behoeften en wensen zijn afgestemd. In dat kader hebben we al oplossingen als mobiliteitsbudgetten, private lease en andere maatwerkproducten ontwikkeld. We zullen in de nabije toekomst steeds meer van dat soort oplossingen op de markt brengen, omdat we een op moderne leest geschoeide organisatie zijn die voortdurend innoveert. Maar wel met de wensen en behoeften van de klant als constante leidraad.”

Ontzorgend, innovatief en maatschappelijk bewust

Recente stories