Online transparantie in vraag en aanbod ICT-deskundigen

Ondernemingen die straks slagvaardig willen blijven opereren zullen nu een oplossing moeten vinden om de behoefte aan ICT-deskundigheid flexibel te kunnen invullen. Kennisbemiddelaar HeadFirst maakt met de HeadFirst Select-dienstverlening vraag en aanbod nu ook online transparant en inzichtelijk.

“Voor CIO’s en ICT-managers van ondernemingen is het van cruciaal belang dat ze in hun huidige en toekomstige behoefte aan ICT-specialisten kunnen blijven voorzien”, stelt Rick Kruiswijk, algemeen directeur van HeadFirst. “Een ICT-afdeling van een grote onderneming is veelal opgebouwd uit een kern van eigen medewerkers, met daaromheen een flexibele schil van externe ICT-deskundigen. CIO’s en ICT-managers zijn in de regel echter beperkt in hun opties om externe ICT-specialisten aan te trekken om zo tot een optimale bezetting in capaciteit en competentie te komen.”

Spanningsveld

“Vaak is er een spanningsveld tussen de afdeling inkoop, HRM en de ICT-afdeling”, licht operationeel directeur Mike Kruiswijk toe. “De inkoopafdeling wil zakendoen met een beperkt aantal leveranciers en wil de kosten zo laag mogelijk houden. De HR-afdeling stelt eisen op het gebied van compliance in de zin van contract- en factuurafwikkeling en het ICT-management wil een ICT’er met de juiste competenties en de hoogst mogelijke kwaliteit. Met onze HeadFirst Select-dienstverlening geven we CIO’s en ICT-managers van organisaties een stuur in handen om vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week en vanaf elke plek hun vraag naar externe ICT-deskundigheid flexibel en efficiënt te kunnen managen. Hiermee maakt HeadFirst vraag en aanbod nu ook online volledig transparant en inzichtelijk.”

Rick Kruiswijk onderscheidt drie segmenten in de markt voor flexibele arbeidsvoorziening. “Naast het traditionele uitzendbureau wordt het tweede segment gevormd door de grote systeemhuizen, die eigenlijk turnkeyoplossingen leveren aan klanten, maar zich vanwege overcapaciteit en snel economisch voordeel ook op de detacheringsmarkt hebben begeven. De derde groep, waar HeadFirst zich op richt, zijn de zelfstandig ondernemers, al dan niet aangesloten bij een gespecialiseerde nichespeler.”

Nichespelers zijn kleine organisaties met hoogwaardige deskundigheid die zich richten op een specifieke discipline – projectmanagement, kwaliteitszorg, security – dan wel op bepaalde ontwikkelings- of hardwarelijnen, definieert Rick Kruiswijk. “Zelfstandig ondernemers en nichespelers komen erg moeilijk rechtstreeks bij grote eindklanten aan de slag, vanwege de beperkingen die grote ondernemingen verbinden aan het zakendoen met externe partijen. En dat is nu precies de business waarin HeadFirst al achttien jaar als kennisbemiddelaar actief is.”

Toegevoegde waarde

HeadFirst richt zich op klantomgevingen waar een hoog volume en een grote diversiteit in de vraag bestaat, legt Mike Kruiswijk uit. “Voor die bedrijven zorgen we ervoor dat ze altijd de juiste ICT-deskundigen uit die markt van zelfstandig ondernemers en nichespelers krijgen, tegen de meest gunstige voorwaarden en condities en op het moment dat ze die capaciteit nodig hebben. Via HeadFirst Select wordt een bestand van 70.000 (per eind 2011) hoogwaardig gekwalificeerde zelfstandige deskundigen ontsloten voor klanten en prospects. HeadFirst Select is een platform voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om elkaar langs elektronische weg heel gemakkelijk op elk gewenst tijdstip te vinden. Door vraag en aanbod rechtstreeks met elkaar te laten communiceren ontstaat volledige transparantie, waarbij organisaties altijd een benchmark kunnen doen op prijs, kwaliteit, beschikbaarheid en – heel belangrijk – kunnen forecasten op de huidige en te verwachten beschikbaarheid van specialisten in een bepaalde discipline. HeadFirst levert daarmee duidelijk toegevoegde waarde voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.”

Rick Kruiswijk illustreert die toegevoegde waarde met een aantal voorbeelden. “Het is gebruikelijk dat zelfstandigen die werken bij grote klanten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Deelname in het collectieve contract dat HeadFirst als inkoopcollectief heeft afgesloten, scheelt een zelfstandige op jaarbasis al gauw € 1.200,- aan premie. HeadFirst vraagt een vergoeding van € 2,50 per gewerkt uur voor het fullservicepakket, terwijl per saldo de kosten voor de zelfstandig ondernemer of nichespeler met ruim € 3,50 per uur verminderen. HeadFirst verzorgt daarbij ook de complete contractafwikkeling en de voorfinanciering van facturen en biedt uitgebreide voorzieningen voor opleidingen en trainingen, zowel vakgericht als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap.”

IJzersterk concept

De inzet van specifieke internettechnologie in de HeadFirst-dienstverlening is mede ingegeven door de marktontwikkelingen, aldus Rick Kruiswijk, die twee belangrijke tendensen signaleert. “De eerste is de sterke toename van het zelfstandig ondernemerschap, vanuit de behoefte aan meer flexibiliteit en variatie in werken. Tegelijkertijd is er een toenemende behoefte van het bedrijfsleven om met behoud van slagkracht een kern van eigen personeel te creëren, waarbij de flexibiliteit ontstaat om op elk moment de juiste externe deskundigheid te kunnen inschakelen. De tweede tendens is de vergrijzing: het opdrogen van hoogwaardige kennis, kunde en ervaring omdat er steeds meer senioren uit het arbeidsveld verdwijnen. Deze ontwikkelingen zijn van significante invloed op de manier waarop in de toekomst met human capital wordt omgegaan. In het volume dat wij voorzien is het niet meer mogelijk – en ook niet meer van deze tijd – om dat zonder elektronische hulpmiddelen en systemen te realiseren.”

Het HeadFirst-concept moet wel ijzersterk zijn, merken de beide directeuren ten slotte op, “want het is al zo vaak gekopieerd. Alleen is het nooit op de juiste wijze geïmplementeerd. Met onze nieuwe onlinedienstverlening kunnen we onze positie als marktleider nog verder uitbouwen.”

Online transparantie in vraag en aanbod ICT-deskundigen

Recente stories