One stop shop vooradvies en accountancy

ABAB voorziet in accountancy en allround dienstverlening. Het bedrijf gaat veel verder dan het opstellen van een jaarrekening. Klanten profiteren van de expertise in uiteenlopende specialismen. Met zijn unieke relatiemanagement, proactieve benadering en slimme portal levert ABAB ondernemers direct strategisch en concurrerend voordeel.

ABAB beschikt over meer dan 750 medewerkers en is met 19 kantoren in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Gelderland de grootste marktpartij in Zuid-Nederland. De dienstverlener bedient momenteel zo’n 14.000 niet-beursgenoteerde ondernemingen binnen talloze sectoren. ABAB is vooral sterk vertegenwoordigd in de zakelijke dienstverlening, industrie, handel, agro- en non-profitsector. Door zijn brede expertise kan ABAB de gehele markt van advies voorzien. Het bedrijf is lid van Premier International Associates, een internationaal netwerk van accountants en fiscalisten. Hierdoor strekt de service zich ook uit tot over de grens.

Uniek relatiemanagement

ABAB biedt een unieke vorm van relatiemanagement. “De relatiemanagers worden speciaal voor een klant vrijgemaakt”, verklaart voorzitter van de hoofddirectie John Verhagen. “Ze zijn communicatief sterk en kunnen zich verplaatsen in de uitdagingen waar die ondernemer voor staat, nu en in de toekomst. En niet ieder bezoek wordt in rekening gebracht: een klant betaalt alleen voor het uiteindelijke advies.” Daarnaast beschikken de relatiemanagers van ABAB over de vereiste metavisie om een volwaardig bedrijfseconomisch en strategisch klankbord te kunnen zijn. “Het oplossen van een ondernemersvraagstuk vraagt om een brede oriëntatie”, legt Verhagen uit. “Doordat een relatiemanager over de grenzen van zijn eigen specialisme kijkt, kan zijn uiteindelijke advies effectief zijn. Natuurlijk kan hij niet tot in detail overal van op de hoogte zijn. Daarom stelt onze relatiemanager per specifieke klantvraag een team van experts samen.” Dat netwerk van specialisten is dichtbij: bij ABAB zelf. “Uiteraard zijn we actief op het gebied van accountancy”, vertelt Verhagen. “Dit is nog steeds ons kernspecialisme. Zo bezitten we vanzelfsprekend de vergunning voor wettelijke controles. Ook de juridische en fiscale afdelingen ontbreken niet. Maar daarnaast beschikken we ook over expertise op het gebied van bijvoorbeeld salarisadministratie, vastgoed, corporate finance, administratieve automatisering, subsidies, internationale fiscale zaken en ruimtelijke ordening en milieu. Onze dienstverlening gaat dan ook duidelijk verder dan alleen het opstellen van een jaarrekening: ABAB is voor de ondernemer de one stop shop voor advies en accountancy.”

Proactieve benadering

Verhagen benadrukt dat ondernemers een proactieve houding van de relatiemanager mogen verwachten. “Onze specialisten zijn continu attent op nieuwe ontwikkelingen”, zegt hij. “Als onze juristen bijvoorbeeld iets vernemen over een wetswijziging die impact heeft op een deel van onze klanten, zullen ze meteen bij de betrokken relatiemanagers aan de bel trekken. ABAB werkt dan aan een snelle oplossing. Een organisatie die enkel actief is op het gebied van accountancy zal een dergelijke wetswijziging vaak over het hoofd zien. En zodra men dan op zoek gaat naar een oplossing, wordt voor één klant een gespecialiseerd advocatenkantoor ingeschakeld. Onze klanten beschikken dan al lang en tegen een lagere vergoeding over concurrentievoordeel.” Bedrijven die op koers liggen willen nog wel eens uit het oog verliezen dat hun concurrenten hard aan het werk zijn om alle zeilen bij te zetten. De relatiemanager van ABAB houdt ook succesvolle ondernemers scherp, zodat hun voorsprong niet als een rem werkt. “Het gaat om een proces waarin de relatiemanager een ondernemer triggert om strategische en bedrijfsmatige kwesties onder ogen te zien”, licht Verhagen toe. “Hij stimuleert de ondernemer bijvoorbeeld om na te denken over de huidige marktontwikkelingen. In combinatie met de langetermijnambities van een klant kan het dan wel eens gewenst zijn om een lichte koerswijziging uit te zetten. Met een dergelijke herkadering van zijn denkbeelden kan een ondernemer bijvoorbeeld alsnog besluiten een overname te doen, zijn productie te verplaatsen of alvast een geschikte persoon aan te wijzen als bedrijfsopvolger.”

Mijn ABAB

Een van de specialistische afdelingen van ABAB houdt zich bezig met branchemanagement. Hier worden de marktontwikkelingen per bedrijfstak op de voet gevolgd en via kengetallen aan ondernemers beschikbaar gesteld. ABAB heeft hiervoor een speciale website ontwikkeld: Mijn ABAB. “Iedere klant beschikt daarmee over zijn persoonlijke onlinedashboard met managementinformatie”, vertelt Verhagen. “Zo ziet hij in één opslag een vergelijking van zijn actuele cijfers met de financiële kengetallen van voorgaande jaren of met zijn begroting. En krijgt hij inzicht in het tot stand komen van zijn brutomarge. Uiteraard leveren we ook branchespecifieke informatie.” Mijn ABAB fungeert bovendien als een benchmark binnen de eigen sector van een klant. “Een ondernemer kan de gemiddelden uit zijn branche afzetten tegen zijn eigen scores”, noemt Verhagen als voorbeeld. “Als hij ziet dat de nettomarges lager of de kosten hoger zijn dan gebruikelijk, kan hij gaan sturen op potentiële verbeterpunten. Met regelmatige updates zorgen we dan ook dat deze gegevens actueel blijven. De hedendaagse ondernemer wil immers meer dan een achteraf vastgestelde jaarrekening.”

One stop shop vooradvies en accountancy

Recente stories