Ondernemers in media met compleet productportfolio

Ondernemers in media met compleet productportfolio

‘Kobalt brengt een geheel nieuwe marktbenadering in praktijk’

Mediabureau Kobalt heeft een jarenlange reputatie als het gaat om het behalen van resultaat voor adverteerders. Naast de harde kant van media, zoals effectiviteit in mediakeuze, efficiency in media-inkoop en onderzoek, voegt Kobalt daar nu ook de zachte kant in de vorm van creativiteit aan toe.

Kobalt staat onder andere bekend als pionier op het gebied van gedegen onderzoek naar het effect van mediabestedingen. Wie Kobalt kent, zal dan ook eerder aan ‘verstand’ denken dan aan ‘gevoel’. Niettemin breidt het mediabureau het productaanbod uit in de richting van het genereren van creatieve concepten voor adverteerders. CEO van Kobalt Marceline Beijer verklaart waarom: “Als Kobalt moeten we inspelen op de ingrijpende gedragsveranderingen van de mediaconsument door de komst van digitale media. Het ouderwetse ‘zenden’ is omgedraaid naar ‘gevonden worden’. Tegelijkertijd moet je via bereikscommunicatie nog wel duidelijk maken dat je te vinden bent en daarvoor zijn traditionele media nog steeds belangrijk. De ingrijpende veranderingen in het mediagedrag hebben even ingrijpende consequenties voor bereiksonderzoek. Klassieke segmentaties die uitsluitend gebaseerd zijn op leeftijd en welzijnsklassen voldoen niet meer. Maar ook traditionele opvattingen over de rolverdeling bij mediahandling, productie en creativiteit zijn niet meer geldig. Daardoor verdwijnen traditionele paden en verandert de toegevoegde waarde van exploitanten, reclame- en mediabureaus. Binnen dit nieuwe speelveld vervullen wij als netwerkorganisatie verschillende en dus ook nieuwe rollen, met als doel zo veel mogelijk waarde voor onze klanten te genereren. Daar past een geheel nieuwe marktbenadering bij en die brengt Kobalt nu in praktijk. Het komt neer op het combineren van de linker- en de rechterhersenhelft: daarmee heb je een heel mens te pakken in plaats van maar een deel.”

In beweging

Op welke manier positioneert het nieuwe Kobalt zich binnen het veranderde medialandschap? CFOO Maarten Stikkelorum: “Als onderneming verschilt Kobalt fundamenteel van de manier waarop we twee of drie jaar geleden in de markt stonden. Kobalt is meer dan ooit partner in het creëren van marketingwaarde, bij wie de genen van adverteerders nog steeds in het bloed zitten. We zijn zeer gedreven om voor onze klanten de maximale waarde uit hun marketingactiviteiten te halen. Vanuit onze langdurige ervaring weten we precies wat er leeft en hoe het werkt. Deze diepgaande kennis is gebaseerd op fact based marketing. Met ons analysesysteem Kobalt Blue Delphi zijn we daarvoor al meerdere malen onderscheiden. Waar mediakennis en creativiteit in het verleden losstaande zaken waren, zien we nu bij onze klanten een behoefte aan integrale oplossingen en onderscheidende concepten. We voegen dan ook creativiteit toe aan de bij Kobalt aanwezige kennis. Uiteraard blijven inkoop, planning en fulfillment van media belangrijke pijlers. Verder blijven we actief met het ontwikkelen van een groot aantal aanvullende initiatieven op het gebied van marketing, interactiviteit, grafimedia enzovoort. Kobalt is voortdurend in beweging; dat vloeit logisch voort uit onze positionering ‘partners in marketing’. We hameren binnen alle geledingen van het bedrijf voortdurend op het belang van innovatie: iedereen is doordrongen van de noodzaak om continu vernieuwend bezig te zijn met de markt.”

Twist

“Een goed voorbeeld van de vernieuwende manier waarop wij inspelen op veranderingen in de markt is ons initiatief twist”, vervolgt Marceline Beijer. “In de nieuwe-mediawereld zijn veel spelers actief, waardoor het voor adverteerders soms lastig is om door de bomen het bos te zien. Als ‘regisseur in digitale marketing’ helpt twist adverteerders een verantwoorde keuze te maken tussen al die aanbieders en de juiste combinatie te maken met ‘meer traditionele media’. Daarbij is het bereiken van de hoogst mogelijke conversie het einddoel. Kobalt laat zich graag afrekenen op het behalen van die doelstelling.” Zijn de klanten van Kobalt tevreden met de nieuwe koers? Maarten Stikkelorum: “Uit het grote aantal klanten dat besloten heeft de contracten met Kobalt te verlengen, mogen we concluderen dat wij in staat zijn om hen werkelijk toegevoegde waarde te bieden, en daar zijn we trots op. Onze onafhankelijkheid is kennelijk ook voor hen een groot voordeel, omdat we daardoor vrijer en creatiever kunnen zijn en alert kunnen inspelen op de soms razendsnel veranderende behoeften. Het boeiende van deze tijd is dat de markt zeer dynamisch is, maar tegelijk krimpt onder invloed van de recessie. De uitdaging is om nu al de loten aan de bomen te zien en straks, als het weer lente is, door te kunnen groeien. Stilzitten is voor ons geen optie: ons ondernemerschap is de drive om dit bedrijf en onze klanten succesvol te maken.”

Marceline Beijer: “Dat doen we niet om onszelf een plezier te doen, maar om de adverteerder datgene te geven waaraan hij werkelijk behoefte heeft, namelijk een professionele benadering van het vak media. De adverteerder wil nog steeds keiharde feiten over de opbrengst van zijn mediabestedingen en die kunnen wij op basis van onze gedegen onderzoeken te allen tijde geven. Daarnaast bieden wij desgewenst aanvullende diensten die de adverteerder in staat stellen om nóg meer rendement te halen uit zijn bestedingen. Die diensten zijn uiteraard optioneel: onze klanten nemen geen totaalpakket af, maar kunnen kiezen uit vele mogelijkheden. Wij onderscheiden ons met ons complete productaanbod duidelijk van andere mediabureaus. Door onze onafhankelijkheid zijn we bovendien uitermate snel, flexibel en slagvaardig, en ook dat is in deze dynamische tijd voor adverteerders van groot belang.”