Ondernemen kan altijd beter

Met de introductie van het magazine ‘Eigen Bedrijf’ bevestigen de Kamers van Koophandel hun nieuwe rol binnen de Nederlandse ondernemerswereld. Ze zijn ondersteunende partners met dienstverlening die dicht bij de ondernemer staat en interactief is. Het gaat om toegevoegde waarde waardoor ondernemers nog beter kunnen ondernemen.

Begin dit jaar ontvingen alle Nederlandse ondernemers het gloednieuwe magazine ‘Eigen Bedrijf’. Een fris en kleurrijk magazine vol praktische informatie over allerlei zaken waar een ondernemer mee te maken krijgt. Met dit nieuwe magazine slaat de Kamer van Koophandel een nieuwe weg in. Maar het is niet alleen de uiterlijke kant die wijzigt; de dienstverlening over de gehele linie van de Kamers van Koophandel is de afgelopen jaren getransformeerd naar de wensen van deze tijd. Er wordt intensiever en interactiever samengewerkt voor en met ondernemers. Dit om het stimuleren van de economie in de regio’s en verbetering van het ondernemersklimaat, de belangrijkste doelstellingen van de Kamers van Koophandel, goed te kunnen blijven uitvoeren.

 

Het magazine, met een oplage van 800.000 exemplaren en een frequentie van zes keer per jaar, is een voorbeeld van deze nieuwe manier van werken. “Het nieuwe magazine straalt zowel de ervaring van de ondernemer uit als de ondersteuning die de Kamer van Koophandel kan bieden. De magazinevorm is bewust gekozen als nieuwe informatiedrager”, vertelt Ina van Beemdelust, Hoofd Uitgeverij. Uit onderzoek bleek, dat een magazine direct geassocieerd wordt met ‘op een prettige en relaxte manier’ informatie vergaren waarbij de ondernemer zelf het moment kiest. “Het magazine heeft een duidelijke signaalfunctie voor ondernemers. De onderwerpen volgen onze dienstverlening. Hoewel ondernemers zich kunnen afmelden voor de uitgave, verwacht ik niet dat veel mensen dit doen. Vooral omdat wij als onafhankelijke organisatie bruikbare informatie geven, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving”, vult Harm van Veldhuizen, Algemeen directeur Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland, aan.

 

Interactieve dienstverlening

“Als Kamer van Koophandel nemen wij op geen enkel onderwerp positie in. We zetten voor ondernemers feiten op een rij en bieden handvatten waarmee zij verder kunnen”, vat Van Veldhuizen de rol samen. “Daarvoor kunnen ondernemers een aantal ingangen gebruiken. We verwijzen daarnaar in het magazine. Het blad biedt ondernemers een breder perspectief, omdat we crossmediaal werken.” De huidige dwarsverbanden binnen de Kamers van Koophandel maken de dienstverlening voor ondernemers beter toegankelijk en brengen bovendien ondernemers met elkaar in contact. Daarnaast ondersteunen ze de ontwikkeling van de Kamer van Koophandel, die via het crossmediale werken sneller in kan spelen op een actueel onderwerp. Hallo!, de zakelijke Community voor ondernemers is een sprekend voorbeeld hiervan. Zo’n 22.000 ondernemers zijn actief op deze communitysite.

 

“Hallo! biedt diverse mogelijkheden. Ondernemers kunnen vragen stellen, ervaringen delen en informatie uitwisselen. Er hebben zich inmiddels 800 groepen gevormd en een aantal daarvan is zeer actief. Het mooie is dat 97 procent van de vragen binnen enkele uren beantwoord wordt door andere deelnemers; ervaringsdeskundigen dus”, vertelt Van Beemdelust. “We zien regelmatig discussies ontstaan vanwaaruit zich subgroepen vormen. En er komen thema’s aan de orde waarvan wij denken ‘daar moeten we wat mee op onze website of in het magazine’. Maar het kan ook zijn dat een hele waardevolle discussie zich leent voor een breder publiek. Wij passen onze producten en diensten daarop aan.”

  

Typische ondernemersvragen

Een andere rol van de Kamer van Koophandel is om registratie om te zetten in interessante ondernemersinformatie. Het aanbieden van deze informatie maakt dat de organisatie dichter bij de ondernemer staat. Het bieden van betrouwbare en accurate informatie waarmee een ondernemer slagvaardiger kan acteren, vraagt echter ook om inspanning en ondersteuning van die ondernemer. En dat krijgen we soms nog onvoldoende voor het voetlicht. “Registreren wordt sterk gekoppeld aan een verplichting. Er is nu bijvoorbeeld een discussie gaande over het verplicht deponeren van de jaarrekening”, vertelt Van Veldhuizen. “Toch is dit eerder een kans dan een verplichting. Pas wanneer je volledig bent qua registratie kun je optimaal informatie verstrekken waarmee ondernemers hun voordeel kunnen doen. Daar kom je pas achter als je registratie afschaft. Ik verwacht wel dat het komende jaar een aantal van die registratie- en informatiestromen samen gaat vallen.”

 

Door informatie zo volledig en toegankelijk mogelijk te maken is de Kamer van Koophandel in staat typische ondernemersvragen te beantwoorden. “Het hele jaar door doen wij onderzoeken. Zo proberen we trends en ontwikkelingen te ontdekken. Bijvoorbeeld ontwikkelingen binnen een branche of regio. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is alles wat met e-commerce te maken heeft. Het is de snelst groeiende tak van dit moment en heeft veel invloed in de markt. Ondernemen is bovendien in veel branches internationaler geworden, mede door internet en globalisering van dienstverlening. Daarin biedt de Kamer van Koophandel ondersteuning. Ik denk dat 25 procent van de ondernemers minder succesvol zou zijn wanneer ze niet internationaal werkten. Uiteraard zijn we er ook voor de starter die via zijn huisadres wil werken en daarvoor bijvoorbeeld een vergunning van de gemeente nodig heeft. We zijn er voor alle ondernemers en staan dicht bij en naast hen.”

Ondernemen kan altijd beter

Recente stories