Nieuwe kansen door nieuwe perspectieven

Wie succesvol wil ondernemen, moet zelf ook vernieuwen en met open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen. BDO wil het bedrijfsleven, maar ook de arbeidsmarkt inspireren om vanuit een andere invalshoek naar de business te kijken. Met elke week een ander thema biedt BDO nieuwe perspectieven.

Nieuwe kansen door nieuwe perspectieven

Openstaan voor veranderingen luidt het devies. Vernieuwen is nu belangrijker dan ooit. Organisaties die bewust bezig zijn met vernieuwen pakken de talrijke kansen die zich voordoen en verstevigen zo hun concurrentiepositie. Dick den Braber, voorzitter raad van bestuur van BDO Accountants & Adviseurs: “Op dit moment is de inzet van technologie de meest gekozen vorm van vernieuwing. De komende vijf jaar verwachten wij een snellere ontwikkeling dan in de laatste tachtig jaar. Daarom is digitalisering een van de speerpunten binnen onze organisatie, die bijna 2500 mensen telt. Als koploper binnen onze sector bieden we (toekomstige) relaties een breed palet (digitale) diensten aan. Niet alleen van oudsher voor het mkb, maar ook al vele jaren voor corporates en de publieke sector, zoals ziekenhuizen en woningcorporaties.” De vier disciplines van BDO Accountants & Adviseurs luiden Accountancy & Bedrijfsadvies, Audit & Assurance, Belastingadvies en Advisory.

 

‘De komende 5 jaar gaat de ontwikkeling in digitalisering sneller dan in de afgelopen 80 jaar’

 

Digitale transformatie

De digitale transformatie vindt op tal van terreinen plaats en kan starten met de inzet van gerichte data-analyse en uitgroeien tot transformatie van de totale organisatie. Process mining biedt inzicht in hoe processen écht verlopen. Die kennis wordt vervolgens gebruikt om te kijken of de processen compliant zijn, maar óók om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Met behulp van de nieuwste technologie helpt BDO zijn klanten om risico’s beter te beheersen. Daarnaast past BDO deze technologie toe om de bestaande dienstverlening te verrijken. Dick den Braber: “Ook voor onze traditionele dienstverlening passen we op slimme wijze nieuwe technieken toe. Een voorbeeld is tax analytics. We zetten data-analyses in waardoor de klant btw-risico’s en -kansen tijdig signaleert. De organisatie ziet zo snel per land of ze aan alle btw-regels voldoet en of ze geen belastinggeld laat liggen.”
BDO heeft veel data ter beschikking. Voor meerdere branches kan het deze gegevens gebruiken om te benchmarken en te prognosticeren. BDO helpt bij het opzetten van dergelijke analyses. “We zetten ook nadrukkelijk in op het digitaliseren van de workflow. De klant heeft dan realtime inzicht in de prestaties en beschikt over een sterk instrument voor bijsturing”, motiveert Dick den Braber.

 

 

Hands-on mentaliteit

Behalve het ontwerpen biedt BDO nadrukkelijk ondersteuning bij het implementeren van digitaliseringsprojecten. “De hands-on mentaliteit zit in het DNA van BDO. We produceren geen dikke rapporten, maar werken juist pragmatisch. We blinken uit in expertise en sterk onderscheidende executiekracht. Het gevolg is dat ook corporates en de publieke sector ons DNA in toenemende mate omarmen”, vertelt de voorzitter. De omzet in 2018 stijgt met meer dan 10%. Maar de adviesdiensten en met name de discipline Advisory, waar de Technology-afdeling onder valt, realiseren een aanzienlijk hogere stijging. BDO Nederland droeg zijn steentje bij aan het wereldwijde succes van BDO: winnaar IAB Network of the Year (oktober 2018). BDO bleek niet alleen de snelst groeiende organisatie op de belangrijkste strategische en operationele gebieden, maar ook een dienstverlener die constant hoge kwaliteit levert.

 

Internationaal netwerk

Niet alleen lokale marktkennis, maar ook het internationale netwerk van BDO draagt ertoe bij dat organisaties op succesvolle wijze nieuwe perspectieven ontdekken. “De wereldwijde business kan worden doorgelicht. Nieuwe inzichten ontstaan en organisaties gaan sterker de toekomst tegemoet”, licht Den Braber toe. BDO, met 21 lokale vestigingen in Nederland, is onderdeel van het wereldwijde BDO-netwerk. In totaal werken er 74.000 professionals op 1500 locaties in maar liefst 162 landen. “BDO bedient zo gemakkelijk internationaal opererende relaties. Binnen het netwerk hanteren we een uniform hoog kwaliteitsniveau. De gestandaardiseerde audits vinden in elk land op dezelfde wijze plaats. De kwaliteit is beter geborgd dankzij de ontworpen superieure audittool, afgestemd op de toekomstige digitalisering. De voordelen zijn een automatische informatiestroom en betere uitwisselbaarheid met andere programma’s”, stelt Dick den Braber tevreden vast.

 

Carrièreperspectief

Ook toekomstige medewerkers hebben baat bij de nieuwe perspectieven die BDO, dé gids in de veranderende wereld, creëert. De lijnen met collega’s zijn kort. Medewerkers ervaren ook de voordelen van dicht bij de klant staan en prettig werken in een professionele organisatie. Zo ook de informele sfeer in een typisch mensenbedrijf. “Onze mensen krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen en zelf kansen te creëren. Ook bieden we jonge mensen mogelijkheden om mee te denken over ontwikkelingen binnen BDO”, vertelt de vriendelijke voorzitter, die nieuwe fiscalisten, accountants en IT’ers voor data-analyse een mooie carrière aanbiedt. Bewijs? Onlangs bewees het onderzoek Werken in de Fiscaliteit 2017/2018 van Berenschot en Sdu dat BDO opnieuw is verkozen tot meest populaire werkgever onder belastingkantoren in Nederland.

Recente stories