Niet alleen denken, maar vooral doen

Ernst & Young Advisory groeit tegen het economische tij in. Een duidelijk bewijs dat ondernemingen de advisering en ondersteuning zowel noodzakelijk achten als waarderen. De kwaliteit van de medewerkers en dienstverlening, de schaalgrootte en de geografische spreiding maken van Ernst & Young een echt consultancypowerhouse.

Iedereen kent de dienstverlening van Ernst & Young, en vele bedrijven in uiteenlopende sectoren maken gebruik van de onafhankelijk geboden services. Het succes van de onderneming blijkt wel uit het gegeven dat Ernst & Young Advisory ook in tijden van crisis is blijven groeien en zelfs in deze financieel roerige tijden extra investeert in IT Advisory, een betrekkelijk nieuwe tak van dienstverlening. “We streven ernaar om binnen enkele jaren marktleider te worden op consultancygebied”, zegt Gijs de Vries, managing partner van Ernst & Young Advisory. “Hierbij zullen we ons vooral richten op de telecomsector, de publieke sector, utilities, olie en gas, consumentengoederen, de gezondheidszorg en farmaceutische industrie, en financiële dienstverleners, van oudsher sectoren waar wij sterk vertegenwoordigd zijn. IT Advisory past binnen onze focus op prestatieverbetering, die samen met risicobeheersing en financiële advisering tot de kerngebieden behoort waarin Ernst & Young Advisory excelleert. Dat doen we in de Nederlandse en Belgische adviesmarkt.”

“We ondersteunen organisaties op C-niveau bij IT-transformaties en met applicatieadvisering”, vult Assaf Tayar, partner bij Ernst & Young Advisory en werkzaam in België, zijn collega aan. “Ook advisering over enterprise-architecturen, onderzoek naar de effectiviteit van IT en advisering over IT-sourcing behoren tot onze expertise.”

Hoge scores

Hoewel nog een jonge loot aan de stam, is IT Advisory nu al een gewaardeerde businesspartner. Uit een recent door Computable gehouden onderzoek komt naar voren dat Ernst & Young vergeleken met andere adviesbureaus de hoogste waardering krijgt wat betreft advisering over IT-outsourcing. Op bijna alle zeven onderdelen van de vragenlijst komt het bedrijf als beste naar voren. Het scoort vooral hoog op de onderdelen kennis en knowhow, kwaliteit van de dienstverlening, betrouwbaarheid, nakomen van de tijdsplanning, binnen het budget blijven en communiceren met de klant. Ook als securityadviseur wordt Ernst & Young het hoogst gewaardeerd. Dit onderzoek geeft aan dat de onderneming het hoogst scoort op kennis van storage, betrouwbaarheid, nakomen van tijdsplanning en budgetafspraken.

Denken en doen

“Wij leveren de klant waar hij om vraagt,” vertelt Tayar, “of het nu gaat om de stroomlijning van processen, het inrichten van shared service centers, beleidsadviezen of kwaliteitscontroles. Dit houdt vaak ook in dat wij klanten helpen om vooraf de juiste vragen te stellen, waarmee wij helderheid verschaffen over hoe bestaande IT-systemen en applicaties effectiever ingezet kunnen worden, of met een geringe investering verbeterd kunnen worden. Wij kennen het metier en maken onze adviezen ook operationeel waar. Het indienen van een rapport is niet voldoende; je moet als consultant bereid zijn om de handen vuil te maken en werkende oplossingen te leveren, zodat de kwaliteit en productiviteit stijgen en kostenbesparingen worden gerealiseerd. Naast het bedenken van slimme oplossingen, moet je ze ook kunnen en willen uitvoeren. Vanwege de reikwijdte van ons dienstenportfolio en de inzet van consultants met verschillende vaardigheden kunnen wij onze klanten op vele gebieden terzijde staan. Wij focussen ons op het begeleiden van grote transformaties met een IT-component, de CIO-agenda en complex programmamanagement. Het gaat niet alleen om audits, risicobeheersing en compliance; we zetten onze kennis en ervaring ook daadwerkelijk in om met behulp van IT de effectiviteit van de business te verbeteren.”

Crisiskompas

Ernst & Young kan dankzij de geografische spreiding van zijn vestigingen en de schaalgrootte van de organisatie mondiaal opereren en de grote multinationals van dienst zijn. Wereldwijd zijn er 135.000 mensen werkzaam bij de firma, van wie ongeveer 48.000 in de EMEIA-regio (Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika). Van hen zijn er 18.000 wereldwijd werkzaam bij Advisory, met 9000 Advisory-consultants in de EMEIA-regio. In België en Nederland staan meer dan 500 adviseurs hun klanten met raad en daad terzijde. “Ernst & Young is hiermee een echt powerhouse op consultancygebied”, stelt De Vries. “Dankzij de gebundelde en zich doorlopend uitbreidende expertise van al onze adviseurs is sprake van een mondiaal kennisnetwerk waarvan onze klanten kunnen profiteren.” Ernst & Young heeft bijvoorbeeld een wereldwijd onderzoek verricht onder meer dan driehonderd topbestuurders over hoe zij met de crisis omgaan. Uit het onderzoek blijkt dat 74% zich richt op het zeker stellen van het heden en 40% meer belang gaat hechten aan de veiligstelling van de activa. De significante verbetering van de prestaties is het doel van 39% van de bestuurders. Het opnieuw inrichten van de wijze van zakendoen en het signaleren van nieuwe marktmogelijkheden zijn twee andere doelen. Gebaseerd op hun inzichten heeft Ernst & Young een crisiskompas ontwikkeld waarmee het management antwoorden kan formuleren op kernvragen als hoe efficiënt de logistiek van een onderneming is, hoe liquide een bedrijf is, en hoe het groei kan realiseren. Het kompas analyseert en toont ook hoe riskant een onderneming opereert en hoe effectief de IT functioneert. “Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat 63% van de topbestuurders denkt dat een slimmere uitvoering van de IT-processen zorgt dat aanzienlijke besparingen mogelijk zijn”, voegt De Vries toe. “Bij Ernst & Young zijn we overtuigd van de juistheid van die stelling. En bij IT Advisory hebben we de middelen en mensen om de bestuurders te ondersteunen bij de efficiëntieverbeteringen en het realiseren van besparingen.”

Niet alleen denken, maar vooral doen

Recente stories