Met boutiques naar een brighter future

De &samhoud groep bestaat uit drie ‘boutiques’: &samhoud Nederland, &samhoud asia en &ranj. CEO Ingrid Smolders: “Met onze visiegedreven boutiques werken we aan ons gezamenlijke hogere doel, waarin we doorbraken realiseren door mensen te verbinden en te inspireren en zo samen te bouwen aan een brighter future.”

Met boutiques naar een brighter future

Uit een recent onderzoek van &samhoud blijkt echter dat slechts 35% van de werkzame mensen daadwerkelijk geïnspireerd wordt op hun werk. “Daar valt dus nog veel te winnen”, zegt CEO Ingrid Smolders.

Mensen inspireren en verbinden om samen doorbraken te realiseren draait om diepe kennis van organisaties en menselijk gedrag. Adviesbureau &samhoud doet als nichespeler al bijna 35 jaar niets anders. Bijvoorbeeld een organisatieverandering waarmee de koers drastisch wijzigt, verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen of tussen business en IT, cultuur- en gedragsverandering om de organisatiestrategie te implementeren, en leiderschaps- en teamontwikkeling. Smolders: “Onze vakmensen realiseren doorbraken, wezenlijke vernieuwing bij organisaties. We zetten onze unieke kennis van (gedrags)verandering en creativiteit in, waarbij we AI, data en tech gebruiken om te kunnen
versnellen.”

Met boutiques naar een brighter future

Grondoorzaken aanpakken

Verandering is op dit moment een constante in organisaties. Echter: bijna driekwart van alle ‘changes’ mislukt. Smolders: “Hier zijn uiteenlopende redenen voor, maar menselijke interacties en de gedragskant van verandering zijn vaak een van de belangrijkste oorzaken. Onze aanpak is dat wij altijd kijken naar de grondoorzaken. Oftewel: naar de diepere drijfveren van gedrag. Wij kijken in de organisatiesystemen, de sociale systemen zoals ongeschreven normen, de individuele systemen van mensen én de context waarin een organisatie opereert, en pakken die vervolgens alle vier aan. Daarmee kunnen wij de gewenste doorbraak en daadwerkelijke verandering op de werkvloer realiseren. Van al onze klanten horen we dat wij uniek zijn met die aanpak.”

Potentieel benutten met technologie

Naast verandering is ook technologische vooruitgang een constante in onze wereld. Hierin ziet Lead Partner Carolijne Frank-Myjer grote kansen: “Werk zoals we het nu kennen voldoet niet meer. Er is weinig betrokkenheid en de werkdruk is hoog. Bovendien zorgt AI voor angst om banen te verliezen. Wij kijken hier anders naar: de mens staat bij ons centraal. Door technologie goed in te zetten en taken van de mens over te laten nemen, ontstaat er ruimte om mensen meer in hun kracht te zetten en hun potentieel beter te benutten. Goede adoptie van technologie is hiervoor wel voorwaardelijk. Met robotisering en AI staan we als mensen voor een grote verandering in ons leven en werk. Organisaties moeten slim gaan kijken hoe ze AI kunnen inzetten om menselijke taken over te nemen. Ook is er nieuw gedrag nodig om zowel de interactie tussen mens en AI als de onderlinge samenwerking tussen mensen te versterken.”

Frank-Myjer vervolgt: “Zo biedt technologie kansen om waarde te creëren voor zowel mensen als organisaties. Wij laten organisaties met analyses en designs zien hoe technologie ervoor kan zorgen dat werknemers hun waarde maximaal kunnen toevoegen, gelukkiger worden in hun werk en nieuwe vaardigheden ontwikkelen die passen bij de opkomst van technologie. De crux is uiteindelijk het potentieel van zowel de mens als de organisatie te maximaliseren. Nodig ook, want 66% van de werknemers vindt dat zijn of haar potentieel niet optimaal wordt benut.”

Werken aan een brighter future

In de consultancymarkt vindt een grote consolidatieslag plaats. Smolders: “We zien veel overnames en fusies. Ook wij worden regelmatig benaderd door mensen die ons willen overnemen of juist partijen die door ons overgenomen willen worden. Het aanbod in de markt gaat steeds meer op elkaar lijken; de vraag naar unieke expertises en vakmanschap is echter groot. Daarom kiezen wij ervoor om een nichespeler met specialistische kennis te blijven. We bouwen aan een familie van elkaar versterkende boutiques, die we de komende jaren gaan uitbreiden door zelf boutiques te starten of ze over te nemen.”

Ze werken stuk voor stuk aan het bouwen van een brighter future, het inspireren en verbinden van mensen en het realiseren van doorbraken. Op dit moment telt &samhoud al drie boutiques: kernbedrijf adviesbureau &samhoud Nederland met ruim 85 werknemers, &samhoud Asia met 25 collega’s in Kuala Lumpur en last but not least &ranj. Hier ontwikkelen veertig werknemers ‘serious games’ en gamification, waarmee ze gedragsverandering realiseren en leer- en ontwikkelvraagstukken oplossen. Smolders: “In al onze boutiques staat het leven van de visie en kernwaarden centraal. Bovendien streven we ernaar om een utopia te zijn voor onze mensen en samenwerkingspartners. Samen de ideale werkplek creëren is een van onze mooie uitdagingen voor de komende jaren!”

Recente stories