Meer mens door digitalisering

Digitalisering leidt niet tot minder, maar juist tot meer tijd en aandacht voor de mens op het werk. Dit stellen Monika van Hoogenvest en Lizette Willemse, respectievelijk chief marketing officer (CMO) en chief HR officer (CHRO) bij Ordina.

Meer mens door digitalisering

De wereld om ons heen digitaliseert in rap tempo. Dit betekent ook dat een deel van het werk van medewerkers wordt overgenomen door software en machines. “Maar dat wil niet zeggen dat de mens daarmee een kleinere rol gaat spelen in bedrijven. Integendeel”, zegt Lizette Willemse, verantwoordelijk voor HR bij digitale-businesspartner Ordina. “Een digitale transformatie levert naast meer efficiency voor een onderneming namelijk ook veel op voor de medewerker. Veel repetitief en ‘randvoorwaardelijk’ werk wordt uit handen genomen. Daarmee blijft er meer tijd over voor de medewerker om bijvoorbeeld verdieping te vinden in het werk en meer samen te werken met collega’s.”

‘Meer tijd voor het gesprek, omdat het ‘veldwerk’ al gedaan is door de computer’

Changemaker

Juist de combinatie van mens en automatisering is krachtig, meent ook Monika van Hoogenvest, verantwoordelijk voor marketing bij Ordina. “Automatisering gaat niet alleen over efficiency, het gaat ook over vernieuwing. Iedereen die openstaat voor de mogelijkheden van digitalisering kan een ‘changemaker’ zijn.” Met name de kracht van data mogen we wat haar betreft niet onderschatten. “Door data te verzamelen, weten we veel beter hoe klanten zich gedragen en waar hun voorkeuren liggen. Dat is nuttig voor productontwikkeling, maar data kunnen ook worden ingezet voor het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Daarin werkt mijn afdeling nauw samen met HR.”

Persoonlijker

Ook als het gaat om werving en selectie maken digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI) het selectieproces niet minder, maar juist meer persoonlijk. Willemse: “Als AI verantwoord wordt ingezet, waarbij rekening wordt gehouden met onbewuste voorkeuren, kunnen de voordelen groot zijn. Met slimme algoritmen kan de eerste selectie plaatsvinden, waardoor managers en HR-adviseurs gerichter en inhoudelijker het gesprek aan kunnen gaan met de kandidaat. Daar is dan ook meer tijd voor omdat het ‘veldwerk’ al gedaan is door de computer.”

Van Hoogenvest: “Mensen worden zodoende echt geselecteerd om wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat is belangrijk. Medewerkers moeten tenslotte zichzelf kunnen zijn.”

Recente stories