Leuker en sneller werken met alles-in-éénbundels voor het mkb

Ziggo is binnen de consumentenmarkt al jaren een vertrouwde aanbieder van alles-in-éénbundels voor supersnel internet, televisie en telefonie. Ziggo Zakelijk wil voor het bedrijfsleven diezelfde vertrouwde en ontzorgende partij zijn, die ondernemingen en ondernemers op basis van innovativiteit en vooruitstrevendheid relevante diensten en producten levert.

“We bewegen ons in de maatschappij onmiskenbaar naar een toekomst waarin we steeds meer programma’s en functionaliteiten via internet gaan gebruiken”, stelt Hendrik de Groot, Managing Director van Ziggo Zakelijk. “Dat gebruik vindt steeds vaker onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat plaats. Zowel consumenten als zakelijke gebruikers willen altijd en overal op dezelfde manier snel toegang hebben tot hun internetapplicaties en -functionaliteiten. De snelle ontwikkeling die internet de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is uiteraard ook aan het bedrijfsleven niet ongemerkt voorbijgegaan. De consumentenmarkt en de zakelijke markt kopen steeds vaker via internet – de omzetten via dat kanaal stijgen al jaren explosief. Daarnaast is de aard van internet veranderd van statisch naar dynamisch. Multimediale technieken, interactiviteit en sociale media hebben een enorme impact op het online oriëntatie- en koopgedrag. Dat biedt ondernemers de mogelijkheid om zeer innovatief en onderscheidend te werk te gaan bij het aanbieden van hun producten en diensten. Daarvoor heb je echter wel de juiste ICT-middelen en applicaties, maar vooral ook voldoende bandbreedte nodig. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst twee derde van het midden- en kleinbedrijf nog gebruik maakt van een (A)DSL-aansluiting, die in vergelijking met kabelaansluitingen relatief weinig bandbreedte biedt. Ondernemers en medewerkers zijn ondertussen thuis al gewend aan snel werken via internet. Met een supersnelle kabelaansluiting zoals die door Ziggo wordt aangeboden, kunnen ook ondernemingen tegen voordelige tarieven van veel hogere bandbreedtes gebruikmaken. Op die manier kunnen ondernemingen de mogelijkheden die internet hen biedt optimaal benutten en de meest ambitieuze businessdoelstellingen realiseren. Dat maakt werken nog leuker.”

 

Waarde

“Ziggo Zakelijk biedt ondernemers dus veel waarde voor hun geld”, vervolgt De Groot. “Die waarde bestaat enerzijds uit relevante functionaliteit om je onderneming online optimaal te laten presteren en anderzijds uit ICT-kostenbeheersing. Ons producten- en dienstenaanbod sluit perfect aan bij de behoeften die binnen de mkb-markt als geheel en specifiek binnen de segmenten soho en klein mkb leven. Die behoeften komen neer op het soort ontzorging dat deze ondernemers als privégebruiker inmiddels goed kennen: bij één bekende en vertrouwde partij alle diensten afnemen die gewoon goed werken. De kleinzakelijke gebruiker wil voor zijn onderneming hetzelfde gemak als hij als privégebruiker van zijn alles-in-éénpakket gewend is. De vraag naar zakelijke bundels die op soortgelijke manier zijn samengesteld als consumentenbundels – maar dan voor de zakelijke markt ingericht – neemt dan ook explosief toe. Voor het mkb lijkt de keuze aan dienstverleners niet zo groot, waardoor deze bedrijven min of meer achterblijven bij de mogelijkheden die ze ter beschikking staan. Innovatief en onderscheidend online ondernemen is voor het mkb al heel goed mogelijk, maar veel ondernemingen weten de weg nog niet altijd te vinden. Ziggo Zakelijk wijst die ondernemers graag de weg. We bieden hen een aantal bouwblokken waarmee online ondernemen via supersnel internet stapsgewijs kan worden gerealiseerd. Behalve hoge snelheid bieden we bijvoorbeeld ook webhosting, elektronisch betalen en beveiliging. Komende tijd zullen wij op basis van innovativiteit en vooruitstrevendheid steeds meer diensten en producten ontwikkelen die waarde toevoegen voor de ondernemer. Ziggo Zakelijk is voor kleinere en middelgrote ondernemingen die willen overstappen naar online ondernemen dus een uitstekend alternatief.”

 

Nuttig en relevant

“Wij richten ons ook sterk op zorg en onderwijs. In de zorg zien we de kosten mede door de vergrijzing enorm toenemen, waardoor een grote vraag ontstaat naar kostenefficiënte oplossingen. Tegelijkertijd verwachten mensen die afhankelijk zijn van zorg een sterke kwaliteitsverbetering en ligt er een sterker accent op zorg in de thuisomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat wij door het inzetten van slimme technologie aan beide eisen kunnen voldoen. We werken daartoe nauw samen met veel verschillende zorginstellingen, zodat we specifieke oplossingen op maat kunnen realiseren. Zo wordt televisie in de zorg niet meer uitsluitend gebruikt voor ontspanning. Dankzij digitale technieken en de beschikbaarheid van hogere bandbreedte is het gebruik van applicaties en interactiviteit via het tv-platform enorm toegenomen. De ontwikkeling van IP-tv zal dat gebruik in de komende jaren alleen maar verder doen toenemen. Wij mikken daarbij op toepassingen gericht op de combinatie van instelling en thuissituatie: zorg op afstand. Mensen die afhankelijk zijn van zorg in de thuisomgeving kunnen bijvoorbeeld niet alleen op afstand met zorgverleners in contact staan, maar via sociale media ook met buren, familie, vrienden en lotgenoten. Op die manier voorkom je het sociale isolement dat bij veel thuisverzorgden al snel kan ontstaan. Ook binnen het segment onderwijs zijn wij vooruitstrevend bezig. In de provincie Groningen is bijvoorbeeld in samenwerking met de Vereniging Eduglas zo’n tachtig procent van de scholen aangesloten op ons netwerk. Daardoor zijn de mogelijkheden van digitaal en interactief onderwijs enorm toegenomen. Wij staan dus midden in de maatschappij en zijn volop bezig met het ontwikkelen van producten en diensten die voor alle segmenten van de maatschappij nuttig en relevant zijn. Op deze manier dragen we bij aan een samenleving die met behulp van slimme technologie een steeds hogere kwaliteit van leven zal bieden.”

Leuker en sneller werken met alles-in-éénbundels voor het mkb

Recente stories