Kwaliteit is allesbepalend

De kwaliteit van ICT is in toenemende mate doorslaggevend voor het realiseren van organisatiedoelstellingen. Quality Assurance en Testen optimaliseren deze kwaliteit en daarmee de waarde van ICT voor uw organisatie. Pragmatisch, met oog voor de mens en doelgericht: dat is waar de KZA-professionals voor staan.

KZA loopt voorop in het vakgebied van Quality Assurance (QA) en Testen. Als een van de grondleggers op het gebied van kwaliteitszorg in de ICT kan KZA bogen op ruim 16 jaar ervaring. De 130 goed opgeleide en ervaren KZA’ers gebruiken deze expertise op drie manieren: gedetacheerd bij klanten, om met scans inzicht te geven en bij verbetertrajecten. De klanten van KZA komen, van groot tot middelgroot, uit alle branches. Aldo Veenstra, sinds 2010 algemeen directeur, verduidelijkt: “We zijn in de volle breedte van de markt inzetbaar en dat laten we graag zien.” Dat het geen loze woorden lijken, blijkt: in 2010 kreeg KZA er 28 nieuwe organisaties als klant bij. Bij KZA is de methode ondergeschikt aan de specifieke situatie bij een klant. Hierdoor onderscheidt KZA zich van andere, grote partijen. Veenstra: “We hebben kennis van alle methodieken en hanteren ze pragmatisch. We leven ons in de klantsituatie in en passen toe wat het best aansluit bij de specifieke situatie. Dat is een van de redenen waarom onze klanttevredenheid rond de acht ligt.” Veenstra is uiteraard blij met deze hoge waardering, die hij graag wil behouden. “Ik wil dus graag weten waarin de KZA’er zich onderscheidt. Vaak krijg ik teruggekoppeld dat als er ruimte is voor eigen initiatief, KZA’ers deze daadwerkelijk pakken. KZA’ers werken met passie en weten dat kwaliteit allesbepalend is. Daardoor kunnen ze waarde toevoegen.”

 

Ondernemend

Veenstra weet waar hij met ‘zijn’ organisatie naartoe wil: voor klanten de beste partner zijn in QA en Testen. Domeinkenniskampioen is daarbij het gevleugelde woord. Veenstra: “Het betekent dat we door klanten gezien, gehoord en gevraagd worden als de nummer één van Nederland op ons vakgebied. Over vijf jaar is KZA hierdoor in omvang verdubbeld.” Met veel enthousiasme vertelt hij over alle ontwikkelingen en plannen voor zowel de uitstraling als de inhoudelijke kwaliteit van KZA. Begin dit jaar kreeg KZA een nieuwe huisstijl, die in het nieuwe pand helemaal is doorgevoerd. “Wij willen domeinkenniskampioen worden en dat uitstralen op elk aspect, zowel naar buiten als intern. Met zo veel kwaliteitsmensen in huis ligt de lat hoog”, zegt hij serieus.

Als onderdeel van Total Specific Solutions verkeert KZA in goed gezelschap. Deze organisatie wordt gevormd door acht bedrijven die allemaal topdriespelers zijn in een eigen specifieke markt en de ambitie en het doel hebben om daarin domeinkenniskampioen te zijn. Met circa 1800 medewerkers behaalt TSS een omzet van 165 miljoen euro.

 

Vooruitstrevend

Een rijke historie, hoge klantwaardering en groeiend klantenbestand zijn voor KZA een mooie basis, maar de geformuleerde ambitie vereist meer. KZA heeft samen met klanten een inhoudelijke visie uitgewerkt en speelt vanuit dat perspectief in op nieuwe ontwikkelingen. De visie is samengevat in een hanteerbaar overzicht met daarop onder andere de kwaliteitsmantra’s ‘Productfocus boven procesfocus’, ‘Waardevergroting boven kostenverlaging’ en ‘Van iedereen boven voor iedereen’. In de definitie van kwaliteit komt het mensaspect weer naar voren: het optimum waarop ieders doelstellingen en verwachtingen worden behaald. Veenstra: “Wij investeren veel in certificering, kennisdeling en de ontwikkeling van competenties. Uiteindelijk is gedrag minstens zo bepalend voor succes als het bezitten van kennis.”

Het inzichtelijk maken van ieders kennis en competenties is daarbij essentieel voor een goede match met de behoefte van een klant en de verdere ontwikkeling van de professional. “Iedere professional in onze organisatie heeft een personal brand dat in tien regels beschrijft waarin zijn of haar toegevoegde waarde zit en in een speciale zin beschrijft waar hij of zij voor staat”, aldus Veenstra.

KZA optimaliseert ondertussen de eigen organisatie, zowel voor klanten als voor medewerkers. Voor de professionals is een app ontwikkeld gericht op kennis delen. Een KZA’er beschikt zo via zijn of haar iPad op elk moment over de kennisdatabase van KZA en over de intranetomgeving en kan zoeken op een onderwerp binnen cv’s en vervolgens via Skype contact hebben met een collega die de benodigde specifieke expertise heeft. Die betrokkenheid en kennis delen leidt ook tot nieuwe initiatieven rondom speciale onderwerpen en het organiseren van seminars daarover. Veenstra: “Het doel hiervan is tweeledig: het actueel houden van ieders kennis en het informeren van onze klanten.”

 

Samen

Voor een mensenbedrijf als KZA is de onderlinge band erg belangrijk. Veenstra vertelt trots: “Bij ons bestaat een echte familiecultuur. Dit is het fundament onder ons succes: het garandeert dat mensen die door het hele land zitten elkaar weten te vinden. Dit jaar heeft KZA ruim 25 nieuwe mensen aangetrokken, waaronder elf trainees die zich via de KZA Masterclass het vakgebied eigen maken. Ondanks onze groeiambitie blijven we streng selecteren en moeten nieuwe medewerkers passen binnen onze organisatiecultuur. Ook hier geldt dat kwaliteit allesbepalend is”, aldus Veenstra. “Een KZA’er inhuren betekent de expertise van de gehele organisatie krijgen. Daardoor zijn wij echt in staat om samen het bedrijfsresultaat van onze klanten te verbeteren.”

Kwaliteit is allesbepalend

Recente stories